Forfatter: admin

Møtereferater 2020

Referat fra Spiseaften 22.10. 2020. Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Eilif H. Hundal 49 medlemmer og gjester velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Maskinsjefene Ole Jacob Olsen og Olav...

Les mer

Årsberetning 2019

ForeningenTønsberg Sjømannsforening, stiftet 5. desember 1846, har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen...

Les mer

Kategorier