Tønsberg Sjømannsforening 

Referat fra medlemsmøte 2 april 2024 kl. 19.00 Tollboden. 

Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Per Barstad ca. 40 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell hilsen til Æresmedlemmene: Maskinsjef Olav Nilsen, 

Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Ole Jakob Olsen, Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen, Maskinist Svenn Olav Andreassen og Hyresjef Gunnar Fadum. 

Formannen ønsket hjertelig velkommen til Turid Lyngås, en slektning av Haugar Lyngås som foredraget ikveld handlet om. 

Formann opplyste at det var kommet melding om at en av foreningens mangeårige medlemmer Gunnar Auve, hadde kastet anker. 

Bisettelse finner sted i Orelund Kapell, Sandefjord torsdag 4 april 2024. Etter ønske fra familien så vil foreningen være representert med fanen. 

Så overlot formannen ordet til foreningens sekretær, Sven Richard Asvang som holdt foredraget: 

# En krigsseiler fra Duken

Foredraget handlet om Haugar Møller Lyngås, født 7 desember 1911 på Teie. Rich. fortalte at Lyngås var far til en god venn og barndomskamerat, Knut. 

Rich. holdt et meget interessant og gripende foredrag om en krigsseilers opplevelser, hendelser og lidelser som han og hans skipskamerater måtte gjennomgå under krigenårene. Da krigen brøt ut 1. september 1939 var Haugar M. Lyngås 1.Styrnann på M/T Lise med Sigmund Frette som Kaptein. 

Om M/T Lises skjebne kan man lese om i Minnehallen i Stavern. 

Rich fortalte om flere episoder fra et langt krigsseilerliv, torpederinger og overlevelse i mange døgn på flåter som Lyngås og hans skipskamerater måtte utstå. 

Samtidig utviklet det seg et godt kameratskap samhold karene seg imellom. 

Etter den tredje torpederingen med S/S Lebore ble livbåten som Lyngås var om bord i tatt 

opp av den amerikanske kanonbåten U.S. Erie og de ble satt i land i Colon ved 

Panamakanalens østre innløp. Han endte så, etter mye viderverdigheter blant annet med tog tvers over USA. 

I New York ble han engasjert med kringkasting for NRK og Office War Information. Men våren 1945 mønstret han på M/T Katy som Overstyrmann. 

M/T Katy var søsterskip til M/T Lise. I april 1945 ble også dette skipet torpedert utenfor Cape Henry på den amerikanske østkysten. Lyngås ble dermed torpedert 4 ganger under den 2. verdenskrig. 

Lyngås nevner i sine notater, i samband med at han var radioreporter, at han fikk skryt for å gjøre en meget god jobb. Han mente det skyldtes at han hadde spesielt god hukommelse. Etter krigen skrev han en 52 siders langt og tettskrevet fortelling om sine opplevelser. 

Formann Per Barstad takket Sekretær Rich. for et innholdsrikt og flott foredrag. Rich mottok blomster og en god flaske rødvin. 

Leder i Arrangementskomiteen Maskinsjef Olav Nilsen takket Stuert Tormod Gran for de gode smørbrødene som ble servert under de tre dugnadsdagene ved vasking, sliping og lakking av gulvene i 2 etasje på tollboden. Tormod mottok en god flaske rødvin. 

Shantykoret stemte i med 2 sanger og det er helt tydelig at disse karene øver flittig, for de blir bedre og bedre for hver gang. 

Innmelding av 5 nye medlemmer, disse var: Dag Erik Os, Solfrid Harstveit Hansen, Trond Vidar Jensen, Bjørn Martin Næss og Dag Erik Andersen. 

Kaffe & Wienerbrød ble servert og praten gikk livlig rundt bordene. 

Eventuelt: Intet. 

Siste møte for vårsesongen avholdes torsdag 18 april og er Spiseaften med ledsager. 

Formannen takket for et fint møte og ønsket vel hjem. 

Møtet ble hevet kl 20.50 

Nøtterøy 8 april 2024 

Tormod Gran 

Sekretær vikar for 

Sekretær Sven Richard Asvang