Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra spiseaften 21. September 2023.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 90 medlemmer velkommen. Det var
veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Ole
Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun , Maskinsjef Olav Nilsen og Maskinist Svenn Olav Andreassen.
En spesiell velkommen til Henrik M. Henriksen, han og hans firma har bidratt med mange generøse
gaver til vår forening. Ikke minst velkommen til Gunnar Eivind Luthen som gjennom kveldens
foredrag skulle ta oss gjennom ” En historisk vandring i Tønsberg, Norges eldste by”
Formann ga ordet til Gunnar Eivind Luthen.
Her er et lite utdrag av hans foredrag:
Luthen startet foredraget med å vise til av Tønsberg opp gjennom tidene har vært en betydningsfull
sjøfartsby. Det er derfor en skam sier han, at Tønsberg sjøfartsavdelingen ligger på et lager i
Sandfjord. Middelalder og hvalfangst er vel og bra, men hvorfor er den sjøfartshistoriske utstillingen
ved Slottsfjellmuseet på Vestfoldmuseenes lager i Sandefjord. Han nevnte at rederiet Wilh.
Wilhelmsen ga en større pengegave til museet for å gjøre det mulig å sette opp et bygg som kunne
romme en sjøfartsavdeling. Til rederiets hundreårsjubileum i 1961 ble det satt opp en utstilling, og
kort tid etterpå bygget opp en varig samling med minner fra seilskutetiden. Men denne er nå fjernet.
Tønsberg Sjømannsforening etablerte en sjøfartsavdeling allerede i 1923 dvs. det er 100 år i år så her
må vår forening gjøre noe.
Luthen hadde følgende overskrifter over sine innslag:
Slottsfjelltårnet.
Tårnet er satt opp i 1888 som et minnetårn i forbindelse med at Tønsberg var 1000 år i 1871. Men
det ble allerede satt opp et tretårn i 1856 av Sjømannsforeningen. Dette brant i 1874.
Tønsberg Bysegl.
Tønsbergs bysegl er fra 1349. På, seglet står det på latin ”seglet til borgene i Tønsberg”. På byseglet
er det bilde av en borg og en båt. Men hvordan har vi tatt vare på vår maritime kulturarv? Elendig
mener Gunnar Luthen.
Navnet Tunsberg , TUN kommer fra det keltiske DUN og betyr Festning. Berg Fjell = Festningsfjellet
= Tunsberghus.
Tradisjon og kultur i Tønsberg.

 1. mai og Slottsfjellet hører sammen. Etter Kl. 0800, 9 skudd salutt, flaggheising og Tale for dagen
  av ordføreren deretter nasjonalsangen. Ta med familien og kom.
  Tunsberg Havn 1856.
  Yrende liv på havna og ved skipsredere A.B. Bulls verft. På et bilde fra den tid vises en skute som blir
  kjølhalt. Det var plikt for kjøpmenn og bønder som hadde oppholdt seg i byen i tre netter å hjelpe til
  med skipadrott dvs. hjelpe til å hale skuta over på siden. De ble tilkalt ved at byfogden blåste i et
  horn dagen før.
  Kaldnæs Patent Slipp og Mekaniske Verksted.
  Etablert i 1899. Skiftet navn i 1916 til A/S Kaldnæs Mekaniske Verksted. Bygde bl. annet 82
  hvalbåter i tillegg mange skip i etterkrigstiden for bl. annet Wilh. Wilhelmsen og A. P. Møller. Et godt
  tegn på at det ble levert kvalitet. I 1984 ble det siste komplette skip bygget. De bygget total 220 skip.
  Kaldnes Ferga.
  En av Ka’l Riggers mange festlige historier: En julaften var ferja på fart over fjorden med arbeiderne
  som var ferdig for dagen og skulle hjem å feire jul. Da fikk ferja motorstopp hvorpå Ka’l roper ” Ja da
  blir det jula i sjø’n i år da guttær. Kaldnesferja sluttet å gå i 1973
  Sjøfartsbyen, Selfangst og Hvalfangst. Svend Foyn.
  Svend Foyn 1809 – 1894. Begynte med selfangst, først sesongen ga betydelig underskudd, men etter
  noen justering, bl. annet med selfangstskuta ”Haapet” som kunne gå inn i isen, gikk alt mye bedre.
  Foyn var grunnleggeren av den moderne hvalfangsten, med utviklingen av granatharpunen i 1870 og
  ved bl. annet å bygge verdens første moderne dampdrevne hvalbåt i 1863, Spes & Fides.
  Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
  Den Norske sjømann er et gjennombarket folkeferd. Hvor fartøy flyte kan, der er han første mann.
  (Bjørnstjerne Bjørnson).
  Handelsflåte.
  Langt vil jeg fare alt vil jeg se. Før ferden tar slutt. Alt som kan drømmes i verden kan skje en
  førstereisgutt.
  Wilhelm Wilhelmsens Rederi.
  Etablert i Tønsberg i 1861. Gunnar viste bl. annet bilde av Wilhelmenbåten ” Tennessee” . Bildet er
  malt av Kapp Horn foreningens siste sekretær Richard Buch i 1976. Bilde er for øvrig gitt som gave av
  Gunnar til Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
  Osebergskipet.
  Osebergskipet ble bygd på Sørvestlandet i år 820 og begravd i Oseberghaugen i Slagen ved Tønsberg i
 2. Haugen ble gravd ut i 1904. Det over 21 meter lange langskipet er bygd for både roing og seiling.
  Kopi av Oseberskipet ” Saga Oseberg” ble for øvrig bygd og sjøsatt i Tønsberg i 2012. I dag holder de
  på å bygge en kopi av Gokstadskipet.
  Tønsberg Torv.
  Mariakirken i Tønsberg var en av Tønsbergs middelalderkirker. En av byens største kulturskandaler
  var da den ble revet i 1864. Kirken lå på Torvet der hvor det gamle rådhuset er eller tidligere
  politistasjonen var. Svend Foyn var så sint og oppgitt at kirken ble revet. Så da daværende konge
  Osckar skulle spise lunch på det nye rådhuset, etter å ha innviet den nye togstasjonen i Tønsberg, var
  det Svend Foyn som eskorter kongen fra toget til rådhuset. Da de kom frem satte Svend Foyn seg på
  trappa med disse ordene:Nå får De klare dem selv kjære konge, hit, men ikke lengre for meg.
  Tønsberg.
  Maa byen som paa tunet staar faa blomstre nye tusind- aar.
  Luthens fengslende og engasjerende foredrag ble avsluttet med forsamlingens velfortjente applaus.
  Han fikk av formann våre tradisjonelle gaver jubileumsboken og vin.
  Sigmund Opthun ba Ole Jacob Olsen komme frem hvoretter han takket av Ole Jacob etter mange års
  arbeide i Huskomiteen. Han var eldst, men sprekest i komiteen, men følte at nok var nok nå. Med
  mange godord fra Bård og Sigmund samt blomster og aquavit glass fikk han lang applaus fra salen.
  Dagens middag ble servert, skipskost, ertesuppe med erter, kjøtt og flesk samt godt drikke. Utmerket
  det hele.
  Deretter opptak av 2 nye medlemmer:
  Arvid Jespersen, Nøtterøy, født 1943
  Mario Bergner, Tønsberg, født 1968
  Så var det Shantykorets tur. Det var tydelig at mange av korets medlemmer var med på Irlands turen
  og kom hjem med inspirasjon fra irsk folkemusikk. For koret gjennomførte uroppførelse av de kjente
  og for mange kjære melodiene: Molly Malone, The Wild Rover og South Australia. Litt famlende start,
  men vi gleder oss stort til å høre dem igjen.
  Gunnar Luthen takket for nydelig og velsmakende mat. Han takket videre for å få komme og holde
  foredrag i en slik gammel og ærverdig forening og for en meget hyggelig kveld. Hvorpå formann Bård
  fikk frem betjeningen og takket dem for nydelig mat og hyggelig servering.
  Formann informerte forsamlingen at styret og administrasjonskomiteen arbeider med planer om å
  oppruste lokalenes Audiovisuelle Utrustning for å oppnå bedre syns og hørselsinntrykk for
  forsamlingen. Omfang, kostnadsoversikt med budsjett/ investeringsplan utarbeides før styret tar
  noen avgjørelse. Driverne er positive til planene og forventes å være med på investeringene.
  Formann takket tilslutt alle for en meget hyggelig kveld og ønsket vel hjem