Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra spiseaften 21. Mars 2024.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Per Barstad 80 medlemmer og gjester velkommen.
Det var veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Driftssjef
Sigmund Opthun , Maskinsjef Olav Nilsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Maskinist Svenn Olav
Andreassen, Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen, Hyresjef Gunnar Fadum og Sjøkaptein Sven O.
Lystang. En spesiell velkomst til kveldens foredragsholder Kaptein på cruisebåt Dag Dvergastein.
Dag Dvergasteins foredrag hadde tittelen; ”Bli med Dag til Antarktis”
Før Formann Per ga ordet til kveldens foredragsholder presentere han et nytt medlem og en gjest
som var på møte for første gang, hyggelig å se dere.
Formann Per leste opp 5 søknader om medlemskap som vil bli sendt ut til medlemmene og tatt opp
på neste møte.
Formann ga så ordet til Dvergastein.
Sjøkaptein Dag Dvergastein har sin utdannelse fra Tønsberg, bor i Oslo og har hytte i Nevlunghavn.
Han har vært cruisekaptein i flere cruiserederiet og seilt sin skip så godt som verden rundt og til de
mest eksotiske og ofte for andre utilgjengelige steder.
Han tok oss med på en fantastisk reise i Antarktis med cruisebåten ” Seabourn Quest”, 450
passasjerer og betjenning 345. Supplert med en film av National Geographic . Imponerende bilder og
filming. 25 dagers reise des./jan.2018/2019 fra Valparaiso, Puerto Montt, Castro, Punto Arenas i
Chile. Videre til Ushuaia, Argentina og ut til øyplassene Yankee Harbour, Torgersen Island, Neko
Harbour, Waterboat Point og Syd Georgia med Grytvika, Drygalski Fjord og Salisbury Plain før turen
endte opp i Buenos Aires og Montevideo.
Lang applaus for et gripende og flott foredrag supplert med en imponerende flott film. Formann Per
takket så mye med vår gave aquavit glasset og en flaske vin.
Følgende takket for blomstergave ved sin fødselsdag:
Nils Terje Ottestad, 80 år
Per Sverre Nilsen, 70 år
Jan Lyders, 80 år
Deretter dagens middag. Irish Stew med godt drikke og kaffe. Utmerket det hele.
Dag Dvergastein takket for hyggelig invitasjon, takket for nydelig mat og takket for seg med følgende
fornøyelige historie:
Herman Wildenvey som alltid satte pris på en fest og et godt lag var ikke invitert til et bryllup noe han
ikke satte så mye pris på. Men han sendte følgende hilsen til brudeselskapet: ” Hadde tenkt å
komme, men ble ikke buden, hilsen en som har ligget med bruden.

Shantykoret utførte: ” Shenandoah”, ”Sacramento” og ”Blow the man down” ved forsangere Kjell
Nils Terje og Trond, veldig bra
Ian Shaw, Tønsberg, født 1956. ble innvotert som nytt medlem, velkommen.
Neste møte: 2. April 2024.
Møte hevet kl. 2115
SRÅ 23. 03. 2024.