Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra spiseaften 25. Januar 2024.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 86 medlemmer og gjester velkommen.
Det var veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Driftssjef
Sigmund Opthun , Maskinsjef Olav Nilsen og Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. En spesiell velkomst til
kveldens foredragsholder Statslos Arild Syvertsen som hadde med sin kone.
Arild Syvertsens foredrag hadde tittelen; ”Norske sjøfolk i krig og terror”
Før Formann Bård ga ordet til kveldens foredragsholder presentere han nye medlemmer som var på
møte for første gang, hyggelig å se dere.
Formann Bård berømmet Rolf Sundklakk som med sin Administrasjonskomite i ryggen nå nesten har
fått på plass foreningens store investering i oppdaterte Audiovisuelle hjelpemidler. Nytt stort lerret
er på plass, ny prosjektor, nye høytalere og i alt 250 meter kabel er strukket. Alt skal være klart til vår
Generalforsamling den 22. februar.
Ellers full honnør til Huskomiteen etter mye snø, særlig på taket, vannlekkasje og lignende. Bra jobba.
Formann ga så ordet til Syvertsen.
Syvertsen er fra og bor i Halden. Tidligere sjømann og han seilte som førstestyrmann / kaptein på
norske skip under Golfkrigen 1980 -1988. Siden 1991 jobbet han som Statslos i Kystverket med
Hvaler som stasjon.
Han skrev og ga i 2015 ut boken” Norske sjøfolk i krig og terror” Han refererte fra boken og fra
intervjuer av sjøfolk som var med på disse seilasene og fortalte deres dramatiske historier. Det var en
rå og brutal krig for sjømennene som var totalt forsvarsløse. Dette er nyere norsk sjømannshistorie
som ikke tidligere er fortalt. Han viste også et rikt bildearkiv som viste hvilken brutal og hensynsløs
krig dette var.
Krigen mellom Iran og Irak varte i 8 år og mange handelsfartøyer ble angrepet av begge nasjoner.
Angrepene kom fra helikoptre, jagerfly, store marinefartøyer og mindre hurtiggående båter. Det ble
benyttet XOZ- raketter, raketter fyllt med fosfor, ild fra maskingevær og farvannet var i tillegg
minelagt. Skip ble skutt i brann og når mannskapet rømte ut på dekk ble de beskutt av
maskingeværild.
Mange sjøfolk døde eller ble såret og merket for resten av livet. Dette gjaldt også norske sjøfolk.
Norge var sannsynligvis et av de med flest skip i fart i Gulfen på den tiden.
Seilasen var slitsom. Det var total radiotaushet og mørklagte skip uten lanterner. Utsvingte livbåter
og brannslanger som lå klar ble en del av hverdagen om bord. De fleste lå på lugaren fullt påkledd
med redningsvester og gassmasker klar.
Dette gjelder flere tusen norske sjøfolk. Krigen og hva de opplevde er underkommunisert i det norske
samfunnet. Det ble senket 1/3 av det totale tapet under annen verdenskrig. Mange har i dag traumer
og sliter. Selvmord har det også vært. Mange familier forstår ikke hvorfor mann, far, sønn eller bror
har forandret seg.
Denne gruppen fortjener også oppmerksomhet fra samfunnet, og det må sies å være en ny gruppe
”krigsseilere”.
Lang applaus for et gripende og tankevekkende foredrag som formann Bård takket så mye for med
en flaske vin.
Deretter dagens middag. Nydelig fiskesuppe etterfulgt av årets skrei med tilbehør og godt drikke.
Utmerket det hele.
Shantykoret utførte ”Sacramento og Blow the man down”. Kraftfullt og flott utført med Trond
Ellefsen og Finn B. Dahl som forsangere.
Så noen fornøyelige historier ved Tore Simonsen og Eilif Hundal. Det satte en ekstra spiss på en
hyggelig aften.
To takkekort ble referert av formann.
Deretter 2 nye medlemssøknader:
Ian Shaw, Tønsberg, født 1956.
Torbjørn Kjær, Tønsberg, født 1960.
Så kaffe, hvoretter Arild Syvertsen takket for nydelig mat og varm velkomst. Han har vært hos oss
flere ganger og har hyggelig minner fra besøkene her. Han avsluttet med en morsom historie.
Neste møte: Generalforsamling med etterfølgende servering 22/2/2024.
Møte hevet kl. 2145
SRÅ 26.01.2024