Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra spiseaften 19. Januar 2023.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 83 medlemmer velkommen, det var
veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Ole
Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Velkommen også til
Bjørnar Erikstad som var kveldens foredragsholder og som skulle fortelle oss om ” Motvind er til for å
seile i ”
Formann ønsket også velkommen til følgende medlemmer som var til stede for første gang: Jan
Petter Rød, Harald Otto Bjønness og Ivar Ørbog. En varm hilsen også til gjestene Hans og Heiki
Neskvern.
Formann ga deretter ordet til dagens foredragsholder Bjørnar Erikstad.
Her er et lite utdrag av hans foredrag:
Han begynte å fortelle litt om sitt liv som topp seiler på verdens basis i båttypen 2.4 m. En båttype
som i virkeligheten er 6,2 meter lang og er en 5 ganger nedskalert 12m. En båttype som benyttes
som Ol båt i Paralympic. Han har 5 VM medaljer, 9 NM gull, 1 Kongepokal, 21 andre nasjonale og
internasjonale medaljer. Deltatt i 4 Paralympics: China, Athen, London og Rio de Janeiro. Var norsk
flaggbærer i Rio. Han har vært seiltrener i 11 år i Tønsberg Seilforening. Han trente opp til 800 timer i
året på det meste. Seilbåten hans er tilpasset hans handikapp hvor han for eksempel kjører seilene
med tennene. Etter flere tannskader har han nå tannbeskytter. Er ikke så aktiv å seile 2.4 lengre, men
er med i regattaer i andre båttyper.
Bjørnar ble født med flere handikap og har vært gjennom 25 operasjoner og blant annet forlenget et
ben 11 cm. Men han har alltid vært full av livsmot og pågangsmot med mottoer som:
Det du har lyst til – får du til.
Livet kan gjøres så komplisert man selv ønsker.
Må ta ansvar for egen suksess.
Man kan ikke forvente at andre tar føringen på eget vegne.
Hvis man har lyst til å oppnå noe i livet, må man stå det inn.
Det enkle er ofte det beste – glede og humør gjør dagen lettere.
Valg av ord endrer synet på dagen.
Ikke stopp kreativiteten – da kommer begrensningene.
Bjørnar tok tidlig ansvar for eget liv og fikk tidlig spesial tilpasset sykkel. Han syklet til skolen i allslags
vær, mens hans nærmeste venner tok buss. Siden han ikke fikk en skolesekk til å sitte på skuldrene
fikk han to sett bøker. Ett hjemme og ett på skolen.
En morsom episode som betegner Bjørnars oppvekst. På videregående skole ville ikke kommunene
utstyre han med to sett bøker og datamaskin av økonomiske grunner. Han mente han da hadde krav
på taxi til skolen for å kunne få med seg skolebøker og utstyr. Kommunen mente han hadde krav på
det. Da taxien kom for å ta han til skolen om morgenen ga han taxien skolebøkene, og ba taxien
levere de på skolen for han, hvoretter han satte seg på sykkelen og syklet til skolen. Kommunen
skjønte fort at det var en dårlig ide og han fikk to sett skolebøker.
Bjørnar er nå ansatt og daglig leder i ”Stiftelsen Vi” en stiftelse sponset av Aker/Røkke og som jobber
for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv.
Bjørnars fantastiske foredrag ble avsluttet med velfortjent stående applaus. Av formann fikk han våre
tradisjonelle gaver: jubileumsboken, aquavitglass og vin.
Shantykoret underholdt oss med 3 shantier. Flott. Koret blir stadig bedre og bedre og nye
medlemmer står frem som forsangere.
Dagens middag ble servert, kremet fiskesuppe og deretter kokt torsk med godt drikke. Utmerket det
hele.
Så opptak av 4 nye medlemmer:
Elise Rusten, født 1962
Michael Goveia, født 1963
Dag R. Foss- Hansen,født 1954
Ann – Christin Ektvedt, født 1959
3 tre nye medlemssøknader ble referert:
Bård Andreas Jacobsen, Husøysund, født 1959
Rune Larsen, Nøtterøy, født 1957
Steinar Herulf Sigmund Granås, Tønsberg, født 1946
Formann ba Egil Aarø , medlem siden 1986 ,komme frem. Formann fremhevet Egils solide bidrag i
Arr. Komiteen, Valgkomiteen, Ordens Komiteen, og som en generøs bartender med et smittende
humør. Han ble overrakt foreningens krystall glass. Stor applaus fra salen, vel fortjent.
Bjørnar fikk frem betjeningen og takket for maten nydelig suppe og torsk. Han er selv en stor
fiskespiser. Takket videre for å få lov å komme å holde foredrag i en slik gammel og ærverdig
forening og for en meget hyggelig kveld.
Formann takket så alle for en meget hyggelig kveld og vel hjem.
Møte hevet kl. 2145 21.01.2023