Referat fra spiseaften 23. Mars 2023.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 94 medlemmer, nye medlemmer og
gjester velkommen. Veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell hilsen til
æresmedlemmene Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Olav Nilsen,
Maskinist Svenn Olav Andreassen og Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Også særskilt velkommen til
kveldens foredragsholder Vidar Ullenrød som skulle foredra om ” Rottenikken”
Bjørn Erikstad takket for blomstergave på hans 70 års dag, hvoretter Formann Bård ga ordet til Vidar
Ullenrød.
Vidar Ullenrød: født 1957 og oppvokst i Holmestrand. Bor nå på Teie. Pendlet mange år til Oslo. Var
bl. annet Informasjonsdirektør ved Oslo Børs, i Storebrand og Coop Norden. Har mange
styrelederverv, bl. annet Hval Sjokoladefabrikk as og Vestfoldmuseene.
Et lite utdrag av hans foredrag om ”Rottenikken” ( Rolf Erling Knutsen født 10/10/1912 i Skien, død
24/12/1975 i Tjølling):
Mot slutten av andre verdenskrig og påfølgende år var Rottenikken på alles lepper. Historiene og
mytene skapte frykt. Han var landets mest beryktede forbryter. Det som særlig skapte historiene
skjedde i 1944, da han fra mai til november flyktet fra streng overvåking i Stavangerområde og til han
ble tatt i Valdres. Mye av dramatikken skjedde i Vestfold. Blant annet ble en gårdbruker fra grensen
mellom Sem og Ramnes funnet død i Andebu. I rettsaken i Tønsberg i 1946 ble Rottenikken dømt til
18 års fengsel og 8 års sikring for blant annet drap på gårdbrukeren. Etter å ha vært fengslet i 11 år
ble han frikjent for drapet, mens tiltalen for andre forhold ble opprettholdt. Han døde i Larvik i 1976.
Vidar Ullenrød var opptatt i foredraget av å balansere bilde av Rottenikken. Han spør hvorfor den litt
Emil i Lønneberget-aktige gutten fra Bakkegata i Skien ble den man ble skremt med. Hvorfor ble Rolf
Erling Knutsen, egentlig en snill og fredelig kar, datidens mest beryktede?
Noe av lærdommen fra historien om Rottenikken er betydningen av at folk blir sett og at vi ikke skal
dømme så lett.
Vidar Ullenrøds interesse for Rottenikken grunner seg i alle historiene, særlig knyttet til flukten i

 1. Både da alle fryktet Rottenikken og i hans siste og fredelige år, hadde Rottenikken mye tilhold
  på Gausesetra ved Skibergfjell i Hof. Nå er det Ullenrød som bruker Gausesetra og det har skapt hans
  interesse for historiene og skjebnen.
  Formann Bård takket av Vidar Ullenrød for hans interessante og gripende foredrag og for hans
  fabelaktige fortellerkunst. Også salen viste at de satte stor pris på foredraget med en saftig applaus.
  Formann overrakte som takk vårt aquavitglass og vår jubileumsbok.
  Så var det nydelig mat ” Helstekt Entrecote og Amadinepoteter” med godt drikke.
  Shantykoret underholdt med 3 shanties. Koret viser stadig stor fremgang, denne gang med tre
  forsangere til hver sang.
  Det var 4 nye medlemssøknader til votering:
  Erling Bertrand Hansen, født 1952, Sjøkaptein, pensjonist. Anbefalt av: Håkon Bull.
  Ole Kristian Nymoen, født 1985, Sjøkaptein. Anbefalt av Ketil Sollien.
  Paul Landnes, født 1957, Vedlikeholds leder. Anbefalt av Tore Simonsen.
  Stig Inge Barstad, 1. Styrmann, Anbefalt av Per Barstad.
  Tore Simonsen er foreningens representant i Tønsberg Maritime Kulturforum. Han refererte fra
  forumets nylig avholdte årsmøte:
  DS Kysten AS.
  Tilført 2 mill. i egenkapital fra Tønsberg Kommune som eier 80 % av selskapets aksjer.
  Driftskostnader pr. år er 4 til 4.5 mill.”Kystens venner” viktig for tilførsel av driftskapital, invitasjon til
  støttemedlemsskap for våre medlemmer sendes oss. ”Kystenbrødet fra Nøtterø Bakeri tilførte kr.
  122 000 i 2022, godt brød. Godt fornøyd med årets bookete turer. Installerer ”Ship Log”. Vil gi info
  om attraksjoner langs turen. Mangler steammaskinister, ellers bra bemanning. Fortsatt ikke lov å
  servere alkohol langs kai, taper inntekter på det.
  Oseberg Vikingarv.
  Forbereder elveturer til bl. annet Europa og Istanbul. Reguleringsplan for Vikingodden er godkjent,
  dyre og spennende planer, tegning og tilrettelegging kan begynne. Kommunene bevilger 28 mill. over
  5 år. Diskuterer eierstruktur for anlegget på Vikingodden. Fornøyd med årets booking. Lager smie ved
  Midtgaard og arbeidsplass i Sandefjord indre havn.
  Berntine.
  Skuta i relativ god stand. Sliter med å skaffe skippere, mannskap ok. Booking på vei oppover. Stramt
  budsjett på ca. 1 mill. Deltar i Tønsberg Boatshow fra 29. april til 1. mai.
  Kystkultursenteret.
  Meget stor aktivitet, ca. 20 undergrupper/komiteer. Oppføring av ”Reperbanen” går etter planen,
  totalpris ca. 30 mill. 500 kvm, av 1000, er under tak. Mye gammelt reisverk er brukt, men mye også
  råttent. Repslagerutstyret trenger 300 kvm. Arbeider med å finne leietagere til resten av arealet. Er
  aktive i å få på plass Gangsti rundt kanalen.
  Formann opplyste: At det er ønske om å ha arkiv med bilde av medlemmene, Rolf Roar jobber med
  saken. Møte den 4. april er kansellert da det kolliderer med påske. Minner om Bacalaofestivalen 8.
  juli. Det arbeides med å arrangere en medlemstur med Kysten eller Bertine i juni/august.
  Sigmund opplyste at alarmen hadde gått 3 ganger siste uke, vær nøye med å lukke døra godt.
  Vidar Ullenrød takket til slutt for maten, fantastisk god mat og en hyggelig opplevelse å få besøke
  oss.
  Neste møte er spiseaften med ledsagere 20. april 2023. Møte hevet 2155. SRÅ 24/3/202

Referat fra medlemsmøte 7. 03. 2023 kl. 19:00 Tollboden.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg, 47 medlemmer velkommen. Han
sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Olav Nilsen , Driftssjef Sigmund
Opthun , Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen og Maskinist Svenn Olav Andreassen . Han ønsket videre
kveldens foredragsholder Tor Gervin velkommen . Emne for kveldens foredrag var ” Jeanna
Corneliussen – frelsesoffiseren fra Tønsberg som sto i front og ble skadet for livet.”
Formann leste takkekort fra Torunn Andersen vedr. vårt medlem Tor Henrik Karlsens bortgang.
Formann ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Tor Gervin.
Tor Gervin var som yrkesaktiv journalist og nyhetsredaktør i Tønsbergs Blad og har hatt
lederansvar for informasjon og samfunnskontakt i industri og offentlig virksomhet.
Her er et utdrag fra hans foredrag om Jeanna Corneliussen:
Hun er frelsesoffiseren fra Tønsberg som nesten ingen har hørt om. Tidlig snakket Jeanna
Corneliussen med general William Booth fra England om at The Salvation Army måtte komme til
hennes hjemland. Hun sto i front da frelseshæren kom til Norge; det var hun som åpnet ild, men så
ble hun grovt antastet og skadet for livet.
Jeanne f. Lampe ble født i 1855 og hadde sin oppvekst i Nordbyen i Tønsberg, giftet seg med en
svensk skipstømmermann og flyttet til England. Der sluttet hun seg til The Salvation Army i
Southampton og ledet armeens inntog i nabobyen Winchester.
Med kapteins rang fikk Jeanna Corneliussen en fremtredende rolle i Frelsesarmeens ”første slag”
her i landet i 1888. Hun var på rekognosering flere steder, også i Tønsberg. I Kristiania ledet hun
store møter og arbeidet blant prostituerte i belastede miljøer. Det gikk hardt ut over mange
salvasjonister, som de kalte seg. Under et frelsesmøte i Kristiania ble Jeanna Corneliussen overfalt
og fikk et spark i underlivet, så hun aldri kom over det.
Jeanna Corneliussen var den første norske offiser som ble beordret til utenlandstjeneste, men
sluttet allerede etter et år. Helsen sviktet, hun reiste hjem til Norge og familien bosatte seg i
Eidanger. Her engasjerte hun seg som omreisende predikant i Grenlands myldrende menighetsliv.
Hun døde i 1940. Ved Eidanger kirke er det reist en minnestøtte, der det står at Jeanna
Corneliussen var en av Frelsesarmeens banebrytere i Norge.
I sitt foredrag betegnet Tor Gervin 1800- tallet som en brytningstid i norsk kristenliv. Etter en
vanskelig start fikk Frelsesarmeen stor tilslutning. Feierkostens og skurebørstens evangelium
spredte seg over landet. I løpet av bare fem år etablerte Frelsesarmeen 66 korps, hovedkvarter,
krigsskole og flere slumstasjoner.
Formann takket av foredragsholderen for et interessant og tankevekkende foredrag og overrakte
våre tradisjonelle gaver; vår jubileumsbok og Aquavitglass
Deretter kaffe, wienerbrød og hyggelig prat ved bordene.
Shantykoret hadde en hyggelig inntreden med 3 sange

Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra spiseaften 19. Januar 2023.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 83 medlemmer velkommen, det var
veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Ole
Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Velkommen også til
Bjørnar Erikstad som var kveldens foredragsholder og som skulle fortelle oss om ” Motvind er til for å
seile i ”
Formann ønsket også velkommen til følgende medlemmer som var til stede for første gang: Jan
Petter Rød, Harald Otto Bjønness og Ivar Ørbog. En varm hilsen også til gjestene Hans og Heiki
Neskvern.
Formann ga deretter ordet til dagens foredragsholder Bjørnar Erikstad.
Her er et lite utdrag av hans foredrag:
Han begynte å fortelle litt om sitt liv som topp seiler på verdens basis i båttypen 2.4 m. En båttype
som i virkeligheten er 6,2 meter lang og er en 5 ganger nedskalert 12m. En båttype som benyttes
som Ol båt i Paralympic. Han har 5 VM medaljer, 9 NM gull, 1 Kongepokal, 21 andre nasjonale og
internasjonale medaljer. Deltatt i 4 Paralympics: China, Athen, London og Rio de Janeiro. Var norsk
flaggbærer i Rio. Han har vært seiltrener i 11 år i Tønsberg Seilforening. Han trente opp til 800 timer i
året på det meste. Seilbåten hans er tilpasset hans handikapp hvor han for eksempel kjører seilene
med tennene. Etter flere tannskader har han nå tannbeskytter. Er ikke så aktiv å seile 2.4 lengre, men
er med i regattaer i andre båttyper.
Bjørnar ble født med flere handikap og har vært gjennom 25 operasjoner og blant annet forlenget et
ben 11 cm. Men han har alltid vært full av livsmot og pågangsmot med mottoer som:
Det du har lyst til – får du til.
Livet kan gjøres så komplisert man selv ønsker.
Må ta ansvar for egen suksess.
Man kan ikke forvente at andre tar føringen på eget vegne.
Hvis man har lyst til å oppnå noe i livet, må man stå det inn.
Det enkle er ofte det beste – glede og humør gjør dagen lettere.
Valg av ord endrer synet på dagen.
Ikke stopp kreativiteten – da kommer begrensningene.
Bjørnar tok tidlig ansvar for eget liv og fikk tidlig spesial tilpasset sykkel. Han syklet til skolen i allslags
vær, mens hans nærmeste venner tok buss. Siden han ikke fikk en skolesekk til å sitte på skuldrene
fikk han to sett bøker. Ett hjemme og ett på skolen.
En morsom episode som betegner Bjørnars oppvekst. På videregående skole ville ikke kommunene
utstyre han med to sett bøker og datamaskin av økonomiske grunner. Han mente han da hadde krav
på taxi til skolen for å kunne få med seg skolebøker og utstyr. Kommunen mente han hadde krav på
det. Da taxien kom for å ta han til skolen om morgenen ga han taxien skolebøkene, og ba taxien
levere de på skolen for han, hvoretter han satte seg på sykkelen og syklet til skolen. Kommunen
skjønte fort at det var en dårlig ide og han fikk to sett skolebøker.
Bjørnar er nå ansatt og daglig leder i ”Stiftelsen Vi” en stiftelse sponset av Aker/Røkke og som jobber
for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv.
Bjørnars fantastiske foredrag ble avsluttet med velfortjent stående applaus. Av formann fikk han våre
tradisjonelle gaver: jubileumsboken, aquavitglass og vin.
Shantykoret underholdt oss med 3 shantier. Flott. Koret blir stadig bedre og bedre og nye
medlemmer står frem som forsangere.
Dagens middag ble servert, kremet fiskesuppe og deretter kokt torsk med godt drikke. Utmerket det
hele.
Så opptak av 4 nye medlemmer:
Elise Rusten, født 1962
Michael Goveia, født 1963
Dag R. Foss- Hansen,født 1954
Ann – Christin Ektvedt, født 1959
3 tre nye medlemssøknader ble referert:
Bård Andreas Jacobsen, Husøysund, født 1959
Rune Larsen, Nøtterøy, født 1957
Steinar Herulf Sigmund Granås, Tønsberg, født 1946
Formann ba Egil Aarø , medlem siden 1986 ,komme frem. Formann fremhevet Egils solide bidrag i
Arr. Komiteen, Valgkomiteen, Ordens Komiteen, og som en generøs bartender med et smittende
humør. Han ble overrakt foreningens krystall glass. Stor applaus fra salen, vel fortjent.
Bjørnar fikk frem betjeningen og takket for maten nydelig suppe og torsk. Han er selv en stor
fiskespiser. Takket videre for å få lov å komme å holde foredrag i en slik gammel og ærverdig
forening og for en meget hyggelig kveld.
Formann takket så alle for en meget hyggelig kveld og vel hjem.
Møte hevet kl. 2145 21.01.2023