Foto: Æresmedlemmer Olav Nilsen . Gunnar H. Andersen var ikke tilstede på årsmøtet. Formann Tore Simonsen overakte påskjønnelsene.

MASKINSJEF OLAV NILSEN

Maskinsjef Olav Nilsen ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening 21. september i 2001 og ble umiddelbart en resurs for foreningen. Olav påtok seg ledervervet i arrangementskomiteen i 2008, noe som han fremdeles innehar. Olav plukker selv ut sine medarbeidere, og de tilrettelegger alle arrangementer slik at medlemmene føler at de blir meget godt ivaretatt.
Olav er den personen som ordner med foredragsholdere, medlemmer som holder taler for foreningen, de seilende, æresmedlemmer osv. Olav med sine damer ordner med flotte gevinster til julemøte, og dette er alltid vellykket.
Om ikke dette er nok, så er Olav ansvarlig for alle turer arrangert i Sjømannsforeningens regi. Dette er en stor oppgave som Olav legger mye arbeid i, og hver eneste tur har alltid vært vellykket.
Olav viser et stort engasjement for Tønsberg Sjømannsforenings medlemmer og legger mye arbeid i at alle skal ha det bra, og med sitt blide åsyn og gode humør, er han en gledesspreder som vi alle setter stor pris på.

KJØKKENSJEF GUNNAR H. ANDERSEN
Kjøkkensjef Gunnar Andersen ble innvotert i vår forening 25. oktober 2002. Gunnar Andersen har vært en ivrig møtedeltaker og vist stor interesse for foreningens ve og vel.
Ved Gunnars inntreden i Sjømannsforeningen var økonomien basert på medlemskontingenten, men utlodning ble en god inntektskilde, og her bidro Gunnar og hans kone med flotte gevinster som ga penger i kassa.
Tønsberg Sjømannsforening ønsket å øke inntektene til foreningen ved å arrangere årlig Bacalaofestival, og Gunnar var den som tok ansvaret over koking og kjøkken allerede i 2008. I tillegg til ansvaret for kjøkken tok også Gunnar ansvaret for alt innkjøp av ingredienser til bacalaoen. Utviklingen av Bacalaofestivalen har under Gunnars ledelse gått fra 300 kg til 2 tonn. I tillegg har kvaliteten og smaken av Bacalaoen blitt nærmest perfekt, og Tønsberg bys bacalaoelskere vet å verdsette Gunnars bacalao.
Gunnar er en ja-mann, som villig stiller opp og gjør en stor innsats for foreningen.

INGENIØR NILS TORESKAAS
Ingeniør Nils Toreskaas ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening 6. januar i 2015. Nils var mannen Tønsberg Sjømannsforening trengte, da han var i besittelse av gode datakunnskaper. Nils ble utnevnt til foreningens arkivar, og i tillegg begynte han arbeidet med å digitalisere alle foreningens protokoller og dokumenter, noe som i dag er tilgjengelig for foreningens medlemmer på «Dropp Box». Nils har nedlagt et stort arbeid med digitalisering av foreningens dokumenter, og likeledes alle medlemslistene.
I tillegg til foreningsarbeidet har Nils nedlagt et stort og banebrytende arbeid med registrering av krigsseilerne, og har mottatt utmerkelse for dette arbeidet fra Krigsseilerregisteret.
Nils har en stor arbeidskapasitet og er flink til å motivere sine medarbeidere.

STATSLOS EGIL AARØ
Statslos Egil Aarø ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 26.nov.1986. Egil har vist stor interesse for foreningens aktiviteter, og deltar der hvor han blir spurt. Egil har vært med i arrangementskomiteen siden 2011 og sørger for medlemmenes ve og vel ved alle arrangementer.
Egil er også varamedlem til Ordenskomiteen.