Utvidet styremøte 14. mai: Fra venstre: Viseformann og Formann i Bacalaokomiteen Eilif H. Hundal, medlem i Arkivkomiteen Gunnar Fadum, varamedlem og Formann i Kulturkomiteen  Jan Tønnesen, avtroppende Forretningsfører Agnar Kristoffersen, Formann i Shantykoret Nils Terje Otterstad, Forretningsfører Jarl M. Kristensen, varamedlem Even Skredsvik, Sekretær Sven Rich. Åsvang, styremedlemmene Rolf R. Halvorsen og Inge Thorstensen, Kjøkkensjef i Bacalaokomiteen Gunnar Andersen, styremedlem og Formann i Huskomiteen Sigmund Opthun og Formann Tore Simonsen.

Tønsberg sjømannsforening har vært nedstengt siden 12. mars. pga. koronaepidemien. Men nå var det behov for å ta noen beslutninger. Formann Tore Simonsen kalte derfor inn til utvidet styremøte 14. mai. Av saker på lista var bl.a. årets bacalaofestival og årets sommertur. Bacalaofestivalen ble avlyst og utsatt til 10. juli neste år. Sommerturen til Malta er foreløpig ikke avlyst. Museet er stengt.

Virksomheten i Tønsberg sjømannsforening er inndelt i flere aktiviteter med styret på toppen. For å bidra til utvikling og få saker utført er det nedsatt hele fem komiteer/arbeidsgrupper: Huskomiteen, Kulturkomiteen, Arrangementskomiteen, Bacalaokomiteen og Arkivkomiteen. I tillegg til dette kommer Shantykoret.
Huskomiteen: Formann Sigmund Optun nevner at komiteen har vært i full virksomhet under hele koronakrisen. Av større arbeider de har utført nevner han lakkering av gulvet oppe i Wilhelmsen-salen og maling av fasader.
Kulturkomiteen har ikke hatt noen møtevirksomhet i denne tiden, og formann Jan Tønnesen kan nevne at museet vil være stengt inntil videre. Den årlige undervisningen for over 500 niendeklassinger om Svend Foyn og den moderne hvalfangsten i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Tønsberg er avlyst for i år.
Arrangementskomiteen har heller ikke fått avholdt noen møter, men formann Olav Nilsen er også vår turkoordinator, og han kan fortelle at årets tur til Mørekysten foreløpig opprettholdes. Siste frist for avgjørelse er 15. juli.
Bacalaokomiteen. Bacalaofestivalen er det største enkeltarrangementet Tønsberg Sjømannsforening avholder. Hvert år blir den besøkt av over 1000 bacalaoentusiaster. Arrangementet, som krever to store 200-manns telt og mer enn 1000 kilo bacalao, er i sin helhet basert på frivillig innsats av Sjømannsforeningens medlemmer. Litt av en oppgave å organisere og ikke minst å gjennomføre. I spissen for dette står Eilif Hundal, som med beklagende stemme må si at i år er det hele avlyst pga. koronaepidemien, men som raskt kan berette at de allerede nå er i gang med å forberede neste års festival. Dato for denne er allerede bestemt, 10. juli 2021.

Arkivkomiteen har i fire, fem år arbeidet med å få samlet, sortert, skannet, digitalisert og ordnet vårt arkiv og fortsetter med det. Mye har vært samlet opp og lagt til side både her og der gjennom hele 174 år, det være håndskrevne og trykte protokoller, rapporter, mapper, gjenstander, bilder og litt av hvert. Så her er både historie- og datakyndige i sving. 

Det er Nils Toreskaas som er ansvarlig for registrering, arkivering og digitalisering, og hjelp til dette får han av Kay Myhre og Gunnar Fadum som plukker ut og sorterer nyttig informasjon. Torbjørn Røed assisterer med skanning av dokumenter og arkivoppbygging mens Oddmund Danielsen tar seg av medlemsregisteret.Shantykoret. I den senere tid har det vært en nedgang i korets antall sangere både på grunn av bortgang og ønsker om å trekke seg, noe som har skapt litt bekymring for korets fremtid. På årsmøtet ble det ble etter Formann Erik Raues bortgang utnevnt en ny formann, Nils Terje Otterstad, og han kan fortelle at deallerede før koronaepidemien var blitt enige om å satse litt mere sosialt og at flere av de som hadde planer om å trekke seg ut dermed ville fortsette. Når det da også er flere nye medlemmer som melder seg på, ser han derfor for seg at han snart vil ha på plass et kor på hele 30 sangere. Gledelig!