Foto over: TSF. Ole Jacob Olsen og Tore Simonsen

Foto under: TSF. Svenn Olav Andreassen, Agnar Christoffersen og Tore Simonsen

På årsmøtet 2016 ble maskinsjef Ole Jacob Olsen utnevnt til æresmedlem i Tønsberg Sjømannsforening.

Ole Jacob Olsen ble innvotert som stemmeberettiget medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 25.november 1987. Han ble honnørmedlem i  2011, og tildelt foreningens hedersmerke med diplom i 2010.

Ole Jacob Olsen har vært et meget aktivt medlem av Tønsberg Sjømannsforening i en årrekke. Han  var varamann til styret i årene 2001 til 2005.Under ombyggingen av Tollboden var han med i dugnadsgjengen, der  han deltok med stor iver gjennom hele perioden. Han deltok i alle typer arbeider under renovasjonsperioden, og ombyggingen.  Da Tollboden sto ferdig til bruk var han den mest selvfølgelige kandidat til å bli spurt om å ta jobben som vaktmester. Han takket ja selv om godtgjørelsen var snaut til  «matpakke og bussbilletter» , og i flere år har han ledet an i arbeidet med å holde alt i orden så vel ute som inne.   

Hele tiden har han vært et svært arbeidende medlem av huskomitéen, og med sin allsidighet har han deltatt i alle typer forefallende arbeid.                               

Ole Jacob Olsen har klart vært en person som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak, og fortsatt gjør det.

På bakgrunn av det ovenstående foreslår et enstemmig styre med henvisning til lovens  § 5, 1. og 2. ledd, at Ole Jacob Olsen utnevnes til æresmedlem av Tønsberg Sjømannsforening.

Hyggelig innslag på årsmøtet var også overekkelsen av «Tinnfat med logo» til maskinist Svenn Olav Andreassen og forretningsfører Agnar Christoffersen for utmerket innsats for foreningen.