Alle foto: Arnulf B. Olsen: –  Biskop Per Arne Dahl takkes for minnerikt kåseri av Formann Tore Simonsen.

Etter seks glass på skipsklokken ønsket formannen Tore Simonsen 119 medlemmer og ledsagere velkommen til foreningens julemiddag. Han sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Sjølkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Einar Sjuve og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også aftenens kåsør Tunsberg Biskop Per Arne Dahl velkommen.

Alle reiste seg og «Tønsberg Sangen» ble sunget hvoretter ordet ble gitt til aftenens kåsør over emnet «Om glede og håp». Han takket for invitasjonen til  å komme til foreningen og for hyggelige kommunikasjon med formannen i arrangementkomiteen Olav Nilsen. Han var også i Tollboden for første gang. Han fortalte først om hans mor`s bortgang denne høst. Hvor familie og pleiere ved flere anledninger opplevde at moren ble bedre under sykdoms perioden og ble 95 år.
Ved sitt arbeide på Modum Bad hadde han også møtt Prest og forfatter Karsten Isaksen hvor lutefisk ble omtalt og Isaksen hadde da sagt at «Jeg spiser ikke mat som er mer nervøs enn meg selv». 
Ved skolebesøk i Modum og Nes kommuner opplevde han mange hyggelige spørsmål/episoder fra elevene.
Han arbeidet også i noen år som prest i Oslo og derfra fortalte han om en full trikk på en juleaften hvor vognføreren en av våre nye landsmenn i høy-taleren opplyste at det ved et bestemt stoppested ville bli kontroll av alle billetter. Ved første stoppested forlot noen passasjerer trikken og da de
fortsatte kom vognføreren med følgende opplysning at « billettkontrollen bare var for skøy fordi det er jo jul».
Under sitt tid i Oslo fortalte han også om sitt arbeide sammen med Thorvald Stoltenberg.
Han fortsatte med fortelle om den afroamerikanske syerske Rosa Parks født 4.2.1913 som tildeles noe av æren for starten av protestene mot raseskillet i USA på 1950/1960 tallet. 1.12.1955 i Montgomery i Alabama nektet hun å gi fra seg setet i bussen til en hvit mann ved å si «No Sir».
Bussjåføren stoppet bussen og Parks ble arrestert dømt og fengslet. Mott kausjon ble hun dog løslatt samme kveld. Arrestasjonen medførte dog til at ledere fra det fargede miljøet møtes kvelden etter ledet av ikke ukjente Martin Luther King jr hvor aksjoner mot raseskillet ble diskutert. Resultatet ble blant annet en 381 dager lang boikott av busser. USA`s høyesterett kom 1956 frem til at segregering av svarte og hvite var grunnlovsstridig.
Biskop Per Arne Dahl avsluttet kåseriet med å lese «Juleevangeliet» og han fortalte litt om sangen «Deilig er jorden». Alle reiste seg og sangen ble sunget.

Formannen overrakte Biskopen foreningens glasspokal og 150 års jubileumsbok samt blomster som takk for det interessante og morsomme kåseri og fikk app-laus. Biskopen takket og vil ved en senere anledning også besøke Tollboden for en omvisning i lokalene og museet og avsluttet med å ønske alle en god jul.

Formannen ga deretter en liten orientering om aftenens program. 

Kl.2000 ble aftenens meny en deilig og velsmakende «Juletallerken» servert med drikke. Under måltidet ble det ved formannen utbrakt en skål for maten.

Etter hovedretten fikk Gunnar Auve ordet med «Talen for damene». Han uttrykte at det var viktig
å vise respekt overfor damene. På 50/60/70 tallet var sjømanns-fruer overlatt all ansvar for oppdragelse av barn og alt annet som skulle utføres i hjemmet. Med tiden har alder endret dette og idag står det respekt av damene som sørger for vask, strykning av mannens hvite skjorter.
Han avsluttet med å utbringe en skål for damene og fikk applaus.

Desserten «Riskrem» ble servert med kaffe til. Sigmund Opthun fortalte et par gode historier og Einar Sjuve holdt «Takk for maten talen» hvor han fremhevet maten og serveringen hadde vært god. Han avsluttet med en god historie og fikk applaus.

Formannen bad deretter shantykoret komme frem. Koret fremførte tre shanties og avsluttet med «Skomværvalsen». Forsangere var Finn-Aage Christoffersen, Arne Johan Asmyhr og Erik Graue.

Før trekking i årelotteriet sang alle «Jeg er så glad hver julekveld». Det ble trukket ut 9 flotte gevinster til heldige vinnere.

Formannen minnet medlemmene om at kaffe i Pelagos rommet 12.12.15 var det siste i år og villebegynne igjen 9.1.16 samt første medlemsmøte var 5.1.16. Han fortalte også at maleriet på veggen
i salen var malt av Pål Thomas Sundell på grunnlag av to fotografier fra 1909.

Aftenen ble avsluttet med at alle sang «Glade jul hellige jul». Formannen takket for fremmøtet og ønsket alle en god jul, bad alle tenke på familien og ønsket alle vel hjem.

Spiseaftenen var slutt kl.2215.

Svend Erik Jensen. Sekretær.