Til venstre: Vikingskipet «Gaia», Sandefjord. Til høyre: Vikingskipet «Saga Oseberg», Tønsberg

Nok en gang i år fikk vi oppleve et stort arrangement i Tønsberg havn, denne gang om og med vikingskip og vikingkultur. Det hele startet med en kortesje med kopier av kjente vikingskip. På Vikingodden var det et imponerende vikingmarked. På Haugar var det en stor kunstutstilling basert på vikingmotiver. På Slottsfjellmuseet var det omvisning og foredrag i Klåstadbygget. Rundt omkring var det utstillinger, seminarer, opptredener, konserter, tevlinger og mye mer.
Over 4000 tilskuere var til stede på åpningen, mange tusen kom i løpet av helgen og fikk oppleve et omfattende program med mange spennende innslag. Dette var både gøy og lærerikt. Og når vi vet at Tønsberg vikingfestival 2016 allerede er fastlagt til 9.- 11. september, ønsker vi lykke til og ser fram til enda flere vikingopplevelser.
Men en ting: Vennligst sørg for at sceneopptredener også kan sees fra gangbroen.