Bilde: Vera Gran Simonsen. Fra venstre: Odd Knutsen, Olav Nilsen, Gunnar H Andersen, Erik Henningsen, Kay O. Myhre.

Ifølge Tønsberg Sjømannsforenings lover kan styret i henhold til statutter gitt av generalforsamlingen tildele hederstegn til personer for særlig fortjenstfyllt virke. Styrets innstilling til dagens utdelinger er som følger:

Maskinsjef Olav Nilsen ble innvotert som stemmeberettiget medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 21.september 2001.
Olav Nilsen har vært et meget aktivt medlem av Tønsberg Sjømannsforening etter at vi kom i gang i Tollboden. Han var ivrig med fra starten av vår Program- og arrangementskomite i 2006. Han overtok ledelsen av komiteen  i 2010, og er fortsatt leder av Arrangementskomiteen, som den heter i dag. Dette er en av våre mest hardtarbeidende komiteer med en rekke gjøremål.
Den har ansvar for: – arrangementer, møter, spiseaftener, skaffe foredragsholdere, innkjøp til bar og møter, bardrift og lotteri, annonsering og møtelister m.m.m. Dette har Olav Nilsen ledet med stø hånd i flere år til foreningens beste.
Han har også laget opplegg og ledet våre årlige turer til inn- og utland.   

Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen ble innvotert som medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 25.oktober 2002.
Gunnar H.Andersen har vært et aktivt og ivrig medlem av Tønsberg Sjømannsforening. 
Han ble straks interessert i driften av Tollboden. Til våre arrangementer med damer skaffet han til veie et stort antall gratis gevinster for utlodning som gjorde at et betydelig beløp fra lotteriene gikk inn på konto gjennom flere år.
Han ble i kraft av sin stilling en viktig brikke i våre bacalaoarrangementer. Som medlem av bacalaokomiteen sørget han for fordelaktige innkjøp, og god veiledning alt fra starten. Han har under alle 7 bacalaofester hatt ansvaret for tillagingen og ledelsen på kjøkkenet.Produktet har gitt mye glede og gavn til foreningen, og byen har fått en attraksjon mer.Bacalaofesten er helt avhengig av et produksjonsapparat av høy kvalitet.

Gunnar H. Andersen har også vært varamedlem til styret.

Sjøkaptein Erik Henningsen ble innvotert som stemmeberettiget medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 14 januar 1959. Når det gjelder antall års medlemskap topper han listen i foreningen. Han ble honnørmedlem i 1994.

Erik Henningsen har vært et meget aktivt medlem av Tønsberg Sjømannsforening.
Fra 1991 var han flere år varamann og styremedlem i både foreningen og sjømannshjemmet.
Han var med og dro i gang Gallerikomiteen og jobbet ivrig der i ca. 15 år før vi flyttet til
Tollboden.

Gjennom alle år har han vært et trofast medlem i shantykoret.
Han er fortsatt en av våre mest aktive møtedeltakere. Blid og forekommende i all sin framferd  er han et eksempel for oss alle, og han har selv fortsatt glede av mandagsmøtene med sine venner.
Han er vel også foreningens siste krigsseiler.