«Ole 3»
Informasjon til denne artikkel en er hentet fra Tønsbergs blad og en orientering av tidligere driftssjef i Tønsberg kommune, Øivind Jacobsen. Han hadde ansvaret for «Ole 3» fra 1989 til salget i 2013. Prat med tidligere direktør i Husø mek. Verksted, Sven Gjessing, og veteranskipper, John Johansen, har også vært nyttige
Helårlig kommunal fergedrift mellom Husøy og Aldershvile har det vært siden 1904. Først var det Sem kommune som eide og driftet fergen, etter sammenslåingen var det Tønsberg kommune fram til salget i 2013.
I sine bestrebelser for å komme ut av Robek-registeret, måtte Tønsberg kommune gjennom flere år foreta smertefulle kutt i sine budsjetter. Å fjerne «Ole 3» var forsøkt tre ganger tidligere, men hver gang nedstemt. Men nyttårsaften 2012 ble den tatt ut av drift og i 2013 solgt til Oslofjord Christian Church, Stokke (OCC). De ville ha gå- og sykkelforbindelse mellom Stokke og Nøtterøy. Ettersom det på Nøtterøysiden ikke var mulig å etablere et egnet havneleie, ble «Ole 3» liggende i opplag. Men med Tønsberg kommune ute av Robek ble det igjen interesse for å benytte «Ole 3» mellom Husøy og Aldershvile. Hos OCC var den blitt satt i full stand, pusset opp og godt tatt vare på. Pådrivere for å få i gang fergeforbindelsen har vært Husøy -, Foynland – og Husvik Vel samt viseordfører Bent Molvær. Med velvilje både fra Tønsberg kommune og OCC kom man fram til en ordning hvor OCC eier og vedlikeholder fartøyet, mens Tønsberg kommune dekker driften, beregnet til kr. 300 000,-.
Dagen for gjeninnsettelse av «Ole 3» 3. juli ble behørig feiret med stort fremmøte på begge sider, flagging, taler ved fungerende ordfører, Bent Molvær og styreleder i OCC Roar Ringdal, korpsmusikk, stor jubel og hurrarop, vannkanon på redningsfartøy for fullt trykk og strålende solskinn. Etter 4,5 år var det igjen direkte forbindelse mellom Husøy og resten av kommunen. Norges minste fergesamband riktignok, men etterlengtet gå- og sykkelferge tilknyttet sykkelstier på begge sider og for snarvei til besøk og arbeid. Miljøvennlig er det også. Slipper å bruke bil på noe som er en kort strekning i forhold til en lang omvei gjennom både Nøtterøy og Tønsberg by.
«Ole 3» ble bygd på Husøy mek. Verksted i 1974 for Sem kommune og ble straks satt inn i helårlig fergedrift i Husøysundet. Den er også Husøys eneste direkte forbindelse til kommunen Husøy tilhører. Tanker foreligger om etter hvert å få den skiftet ut med et elektrisk drevet fartøy.
«Ole 3» er en særpreget og folkekjær ferge og nå er den også gratis å reise med. Erling Dittmann har diktet vise om den og NRK Vestfold har laget programmet «Ole 3» sekund for sekund». Denne filmen kan du nå se på Youtube. Nostalgi til tusen.
«Ole 3» er 7,59 m lang og har en bredde på 2,60 m. Fremdriften er besørget av en 38 hk Yanmar. Maks antall personer om bord er 12 inkl. skipper.
Rekordår under helårlig drift var 1996 med 26 861 passasjerer, ved nedleggelse i 2012 helt nede i 10 000. Kostnader pr. år var steget opp til kr. 1 200 000,-.
Et team på 6 skippere har gjennom sommeren vært skipsførere på «Ole 3». Minstekravet for å føre «Ole3» er godkjent helseattest, skipperbevis D5L, VHF-kurs og sikkerhetskurs. Sjøfartsdirektoratet står for godkjenning av den enkelte båtfører.
Fredag 22. september kl. 2000 var siste fergetur for i år. Skipper var veteranen,John Johnsen som hadde den siste turen i 1912 på selveste nyttytårsaften og den første og siste turen i år. Han har vel også vært den som gjennom sommeren har hatt de fleste turene.
Undertegnede ble den siste passasjeren i år. I prat med John Johansen kunne han fortelle at de gjennom sesongen hadde fraktet ca. 10 000 passasjerer, at det hadde vært mange som hadde vært med denne siste dagen og at han hadde mottatt både klemmer, presanger og ønsker om ny drift til neste år. OCC har allerede sagt seg villig, men kommunen må nok gjennomføre noen analyser før de kan få med dette på neste års budsjett. På grunn av byggevirksomheten i området må det bl. a bygges et nytt havneanlegg lengre mot øst. Men velkommen skal den være også neste år, Husøys eneste direktelinje til egen kommune, nostalgisk og kjær fargeklatt på opp til nå Norges korteste fergedistanse.

Tormod Pettersen