Flott bokgave til Sjømannsforeningen forfattet av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, fengende fortalt og rikt illustrert.

Vinteren 2018 kom Finn-Aage til meg og fortalte at han hadde noen notater fra sin karriere på sjøen. Han mente at dette kunne være noe å legge inn på Dropbox. Etter første møte hjemme hos han forsto jeg at dette var mer enn dagboknotater. Han hadde for 20 år siden, da han ble pensjonist, skrevet et kapittel, for hver båt. Noe av dette ble brukt i jubileumsboka til Wilh. Wihelmsen. Jeg fikk notatene og satte dette sammen. Det ble 14 kapitler et for hver båt han hadde seilt påhelt fra han mønsteret på som dekksgutt, til han avsluttet som kaptein. Resultatet ble 200 sider og dette fortalte jeg til Tormod Pettersen, og han strålte over hva jeg hadde fått fram. Han mente da at dette måtte bli en bok. Det ente med at han fikk i oppgave å finne bilder fra alle båtene, med nødvendig data. Jo dette ble bra, men jeg mente at vi måtte fylle på med bilder fra hans reiser. Det ble rett og slett litt tungt med bare tekst.
Finn-Aage samlet inn nesten 100 fine bilder, og dette ble lagt inn, med relevant tekst, i diverse kapitler. Bildene ble først lagt inn etter hvert kapittel, men igjen så ble ikke dette som forventet og vi ble enige om å sette bildene inn der det var aktuelt. Tilslutt laget Finn-Aage en innledning om seg selv og sin familie fra øyene i Tønsbergs skjærgård. Etter hvert fikk jeg godkjennelse for mine forslag til innbinding med forside og bakside på permene. Vi fikk godkjennelse av Norges Rederiforbund for bruk av maleriet av Axel Revold som forsidebilde.
Et meget godt samarbeid med Cicero gjorde sitt til at resultatet også ble meget godt.
Sjøhistorien til Finn-Aage ligger nå her på vår hjemmeside under HISTORIE/ sjøkapteins sjøhistorie
Nils Toreskaas