Spiseaften 28. november 2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 73 medlemmer og gjester velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen til 6 gjester , ett medlem Øystein Broder Sørhaug som var på møte for første gang, samt kveldens foredragsholder Nils Raabe som skulle fortelle oss om Tønsbergslektene Bull, Foyn og Bruun.
Møtelederen ga ordet til Nils som blant mye annet interessant kunne fortelle:
– Nils Raabe har skrevet en bok om noen toneangivende sjømannsslekter i Tønsberg og deres samtid. I foredraget trakk han spesielt frem slekten Bull som dominerte Tønsbergs økonomiske, sosiale og kulturelle liv gjennom 250 år.
– Foredraget omfattet Bull slekten da han selv er inngiftet i Bull-slekten. Det medførte at han ble meget interessert i i disse slektene som i flere ledd ble knyttet i hverandre.
– Mange av slektene som kom til Tønsberg på 1700- tallet var innvandrere. De var velstående familier som kom til et velstående område.
– 1750 – 1810 var det ”boom” i skipsfarten og 1837 var Tønsberg Norges største skipsfartsby.
– Bull – slekten preget Tønsbergs økonomiske liv i 200 år.
– Sjømannsslektene Bull fra Tønsberg: Henrich Bull ( 1670 i Holstein – 1717 på Jarlsberg ) . Innvandret 1699. Forpakter og sorenskriver. En sønn som ikke fikk etterkommere. Og broren: Jacob Bull ( 1662 i Angel – 1749 ) Innvandret i 1700. Konsul, kjøpmann, skipsreder. Fikk 19 barn med en kone.
– Jacob hadde to fløytskip, De Tvende Brødre som forliste ved Tønsberg Tønne 1743, to sønner omkom. Og skipet De Tolv Brødre.
– Av Jacobs 19 sønner overlevde 12 og de ble presentert for kongen i 1733.Han ble så imponert at faren ble innvilget tollfrihet gjennom Øresund for sitt skip De Tolv Brødre.
– Per Nicolay Bull, 1757 – 1831 var skipper og reder, barnebarn av Jacob Bull. Fikk med sin kone 16 barn. Bygde og eide 17 barker og brigger. Mange bygd på Sandsverven som lå mellom Stokke og Sandar. Sandsverven bygde mellom 100 – 150 skuter, siste gang 1872.
– Nils Otto Bull ( 1773 i Horsens – 1847 ) sønn av juristen Otto Bull. Kjøpmann, skipsreder og konsul. Kjøpte Kaldnes og Bullgården 1799, Aker gård 1812, Klubbselskapet 1816. Vallø Saltverk fra 1819. Stortingsmann 1818,1827,1828.
– Anders Berg Bull, 1813 – 1877, hans far var fetter av Peter Nicolay Bull . Kaptein, reder, verfts- og sagbrukseier. Hurtigseilende store skuter i langfart. Ordfører på Nøtterøy, Østlandske Assuranseforening som han stiftet i 1866 etter selv å ha mistet skuter i forlis. Skaffet egen megler og assurandører.
– Flere av Bullene var formenn i Tønsberg Sjømannsforening. Blant annet Marcus Christian Bull, 1848 -1922. Formann 1888 – 1891. Svend Foyns fostersønn. Hvalfangsbestyrer Finnmark og Island. Forbedret fangstutstyr.
Et meget interessant og inspirerende foredrag, og vi kan alle være enige i det Kay Myhre sa i spørsmålsrunden at det er all grunn til å være mektig imponert over Bull-slektens rolle i Tønsbergs utvikling på 1700 og 1800 tallet.
Formann takket Nils for et glimrende og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Noen foreningssaker fra vår formann:
– Mottatt 2 takkekort fra medlemmer.
– 3 søknader om medlemskap mottatt. Henges opp på tavla.
– Styret har innvilget julegave til Frelsesarmen og Kirkens Bymisjon med kr. 10 000 til hver
– Foreningens 175 års markering blir 4.12.2021. Bankettsalen på Hotell Klubben er reservert.
– Tore har forespurt Klubben om et mulig samarbeide rundt eksponering av museet vårt for hotellets gjester.
– IT-oppgraderingen er ferdig. Nå vil det være mulig å se TV på storskjerm i Wilhelmsensalen.
– Vi har gjennomgått og revidert alle mailadressene våre. Takk til de som har bistått.
– 15.01.2020 arrangeres informasjonsmøte for alle nye (3 år) medlemmer.
– Jobber med avløser for Agnar. Og det mangler foreløpig 2 nye medlemmer til Huskomiteen og nye medlemmer til valgkomiteen.
Da var det tid for et velsmakende lutefiskmåltid med godt drikke.
Inge Thorstensen holdt tale for æresmedlemmene. Han takket æresmedlemmene for deres utrettelige innsats i og for foreningen. Fundamentet for utnevnelsen til æresmedlemmer er den største honnør foreningen kan gi dem for dette arbeidet over lang tid. Og flere av æresmedlemmene er fortsatt svært aktive i driften av vår forening.
Nils Raabe takket for maten som var meget velsmakende. Han nevnte også at han satte stor pris på å komme til vår forening der han berømmet medlemmene for sitt samhold og vennskap.
Shantykoret underholdt deretter med 4 shanties med 4 forskjellige forsangere. Flott.
Formann Tore avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og julefest med ledsagere den 19.12.2019. Plass til max 110 stk, så først til mølla.
Ord for kvelden:
”Stakkars, store naturen på en iskald vinterkveld.
Når vi sitter i varmen må den være ute i seg selv”.
Takk for i kveld og vel hjem. Møte hevet kl. 2200 SRÅ 01.12.2019

Medlemsmøte 5. november 2019.
Etter seks slag på skipsklokken, ønsket Rolf Roar Halvorsen, i formann Tore Simonsen fravær, 43 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, sjøkaptein Kay Myhre, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun. Han refererte en hilsen fra formann Tore og ønsket også velkommen kveldens foredragsholder; Nasjonalparkforvalter i Færder Nasjonalpark Anne Sjømæling som skal fortelle om ” et dypdykk i nasjonalparken”
John G. Hebnes presenterte seg som nytt medlem og første gang på møte og ble ønsket velkommen
Anne Sjømæling fikk ordet og noe av det hun sa var:
Færder Nasjonalpark – omfatter største parten av skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme. Full av spennende emner. Inndelte foredraget i følgende hovedemner:
– Fakta.
– Plante- dyreliv.
– Kulturminner.
– Forvaltning.
Fakta: Omfatter: – 340 km2
-15km2 land
-Verdens Ende og Moutmarka
– Ca. 50 øyer og stort antall holmer/ skjær
Hun viste et bilde av en kompassrose riset inn i fjell på Østre Bolærne fra år 1540. Viktige øyer for samfunnet allerede på den tiden. Landskapet formet av istiden.
Plante- dyreliv: Skjøtselprosjekt: Man jobber med å få tilbake blomsterengene, slår med ljå. Har 6 beitedyr av gammelnorsk sauerase. Naturen har allerede tatt seg inn igjen etter tørken i fjor.
-Særegen natur – få inngrep.
– Østre Bolærne – sommerfuglenes arena.
– Havørnen er tilbake,fikk 3 unger i år mot 2 som er vannlig.
– Rikt fugleliv – anbefaler Moutmarka i mai.
– 309 rødlistearter av blomster /planter i nasjonalparken, mange som bare finnes her.
– Tareskogen i havet – som en tropisk regnskog.
– Stillehavsøstersen på sterk fremmars – uønsket. Ikke bare negativt, gir rom og beskyttelse for små arter. God å spise.
– Flatøstersen – sterkt truet.
Kulturminner:
– Mellom Bolærne – flere bronsealdergraver.
– Tømmerstua til greven – bygd i år 1870.
– Færder Fyr – fredet.
– Militære kulturminner.
– Fangeleieren – Russisk arbeidsleir, dødsleir.
Forvaltning: Opptatt av forskning, for eksempel: kysttorsken er borte, hvorfor? Krafttak for torsken. Fra 15. juni 2019 forbudt å fiske torsk i Oslofjorden hele året.
Forskning på steinkobber.
Marin søppel. – strandrydde dag.
Genressurser – Foreslås som landets første genressursreservat. 206 arter er valgt ut. 110 påvist i Færder NP. 7 øyer er utvalgt.
Mye av grantrærne hugget bort, for eksempel på Mellom Bolærne. Blomsterfloraen er tilbake.
Utfordringer:
– Marint søppel.
– Forurensning fra luft, land eller på sjø.
– Introduserte fremmedarter.
– Utbygging.
– Overfiske.
Noen ønsker for fremtiden:
– Bevare artsmangfoldet.
– Fortsatt rom for fiske og allsidig bruk av fjorden.
– Mer forskning og overvåking.
– Tilført midler til bl annet tilsyn.
Ordstyret takket Anne Sjømæling for et meget interessant og inspirerende foredrag, og han overrakte våre tradisjonelle gaver. Det er trygt og godt å konstantere at deler av vårt lokal samfunn blir fulgt opp og tatt vare på.
Deretter noen foreningssaker:
2 nye medlemmer ble innvotert:
Øystein Broder Sørhaug, Stokke, 72 år, pensjonist, maskinsjef.
Thoralf Hodt, Tjøme, 56 år, maskinreparatør.
Julemøte med damer er flyttet til 19. des.
5 skutemodeller mottatt på lån fra Tønsberg Havnekontor.
Plassering av ankergaven fra Finn-Aage ikke avklart. Formann Tore følger opp med kommunen.

Ordstyrer minner så om spiseaften 28. nov., og lørdagskafeen før han avsluttet den formelle delen av møte, kl. 20.05, med følgende ord for dagen. ”Penger er ikke alt. Livet består av mye mer enn det: Gull, sølv, verdipapirer, kunstverk, pels og diamanter.
Deretter kaffe, wienerbrød og hyggelig samvær.
6.11.2019 SRÅ

Spiseaften 24. oktober. 2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 90 medlemmer og gjester velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen også til 15 gjester fra Kragerø Sjømannsforening , ett medlem som var på møte for første gang, tre andre gjester samt kveldens foredragsholder Bård Norberg som skulle fortelle oss om skipsbygging i China og litt til.
Møtelederen ga ordet til Bård som blant mye annet interessant kunne fortelle:
– Han dro til sjøs i 1967 og fikk sin faglige opplæring på 6 Wilhelmsen båter, linjefart, konteiner og O/O.
– Deretter Ole Schrøders rederi, kjemikalie og gass skip, varierende oppgaver sjø og land. Kaptein i en alder av 29 år.
– 1990 Operasjons sjef og nybyggings ansvarlig hos Norgas I.M.Skaugen.
– 2013 etablerte eget firma CRG Arctic Marine as. Patenter innen Cryogrensik teknologi og litt til.
– 2013 Ny patent for LNG tank teknologi.
– 2016 Sammen med firma som sønn jobber og er deleier i , kontrahert 45.000.CBM LNG carrier ” Saga Dawn”
– 2019 Utvikling av LNG bunkers skip med hybrid teknologi. Teknologi patentert i China.
– Ved kommunismens overtagelse var det kun 20 verft i China.
– Litt før 1980 bestemte China seg for å gå inn på det internasjonale markedet. Deng Xiaoping tok den strategiske beslutningen. 0.8% av verdens kapasitet da.
– 1998 Chinesisk skipsbygging overskred 6.5 mill TDW. 7.5% av verdens kapasitet.
– China State Shipbuilding delt i Southern Group og Northern Group. For økt konkurranse, men den ene gruppen visste med en gang hva den andre jobbet med.
– Chinesisk skipsbyggings utvikling har gått veldig raskt i Bårds periode i China. Fra veldig primitive forhold og produksjonssteder til enorme topp moderne verft som bygger alt fra tradisjonelle skip til avanserte militære fartøyer og hangar skip.
– Skaugens rederi var villige til å bygge sine skip ved verft som knapt hadde bygd skip i større skala før. Det medførte ofte store utfordringer for Bård som inspiserte byggearbeidene.
– Sammen med Skaugen og noen norske investorer etablerte Bård en fabrikk for produksjon av lystbåter. Litt likt design som Hankøternene. Produserte og solgte ca 50 båter til flere land. Men markedet falt produksjonen tok slutt.
– Nå arbeider Bård bl. annet, sammen med firma til hans sønn, med utviklingen av et konsept og en båttype for Liquid Methane Bunkering. Patentert i China og meget stor interesse fra chinesiske produsenter.
Formann takket Bård, som har vårt medlem i vår forening i snart 50 år, for et glimrende og engasjerende foredrag.
Noen foreningssaker fra vår formann:
– Mottatt 1 takkekort fra medlem ved fødselsdag og fra Åse Rud vedrørende hennes manns bortgang.
– Et nytt medlem Knut Erling Olson, Duken, pensjonert skipsfører, innvotert. 2 søknader om medlems skap mottatt. Henges opp på tavla.
– Det blir høsttur 2020. Vestlandstur med 4 overnattinger.
– Foreningens 175 års markering i 2021. Nedsettes komite’, dagen blir 4.12.2021.
– Erik Jacobsen har lansert ide om ny film om Tønsbergs historiske betydning for norsk sjøfart. Vi kan gå inn som en av flere interessenter.
– Når det gjelder Agnar og eventuell assistent til han så forsetter han, men Tore tar kontakt med regnskapsfører for overføring av flere plikter fra Agnar til dem.
– Tønsberg Maritime Kulturforum arrangerer, på vegne av Tønsberg Kommune, Maritim uke i Tønsberg i uke 28. Vi bidrar med Bacalaofestivalen.
– Havnekontoret er nå tømt for de tingene vi skal ta ansvar for.
Gunnar Aue holdt tale for de seilende. Krigens ofre skal ikke glemmes. Og han fremhevet at den yrkesmessige tid for seilende sjøfolk har forandret seg dramatisk En hjertelig hilsen fa Tønsberg Sjømannforening til de som tar sin utdanning innen maritime fag.
Nestformann i Kragerø Sjømannforening takket for maten som han også berømmet som meget god, og han takket på vegne av Kragerø for et veldig hyggelig møte.
Shantykoret underholdt deretter med 4 shanties. Det var veldig gledelig at koret nå hadde fire forskjellige forsangere.
Formann Tore avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og ønsket vel hjem med følgende ord for dagen:
Man bør fortelle sannheten, men ikke alle sannheter bør fortelles.
Neste møte 5. november 2019.
Møte hevet 21.45 SRÅ 26.10.2019

Medlemsmøtet i Tønsberg Sjømannsforening den 8.oktober 2019.

Etter seks glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 45 medlemmer velkommen til et nytt medlemsmøte.
En spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene: Sjøkapteinene Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjef Ole J Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun.
Fire nye medlemmer, Alek Andreassen, Roar Bakke, Ferdinand Juell og Svein Olaf Uthus var på medlemsmøte for første gang og ble også ønsket spesielt velkommen.
Det var vårt æresmedlem, sjøkaptein Kay O Myhre som var kveldens foredragsholder.
Han tok for seg rederiet Wilh Wilhelmsens etablering og drift i Tønsberg fra 1861 til de flyttet til Oslo i 1910.
Han tok for seg hele familiedynastiet, den første seilskuten som het «Matilde», og den store skepsisen til damp da D/S «Talabot» kom i 1887. Det er fortsatt litt uenighet om grunnen til at alle båtene til WW begynte på T, om det var pga Talabot, eller om det var pga at de var registrert i Tønsberg. Rederiet var også gjennom selskapet Vestfold, med i hvalfangsten på Finnmarkskysten. Nøysomhet og nøyaktighet har hele tiden været en rød tråd gjennom rederiets drift. Selv om det er over hundre år siden rederiet flyttet fra Tønsberg, så sitter byen igjen med mange staslige bygninger, nok å nevne: Gunnarsbø, Villa Møllebakken, Wilhelmsen House, Ørsnes og Gimle på Nøtterøy.
Kay ble behørig takket for foredraget og det var mange i salen som satte stor pris på denne gjennomgangen fra fordums tider.
Etter foredraget hadde Nils Torsekaas og Oddmund Danielsen en grundig gjennomgang av Dropbox og Regweb. Henholdsvis foreningens arkivsystem og medlemsregister.

Av andre foreningssaker kan nevnes:
Restauranten i første etasje er pusset opp.
Vi får nytt maleri fra George Cummings. Et Tønsberg-kokeri.
Vi har fått 5 skutemodeller på utlån fra Tønsberg Havnekontor. De skal flytte inn i nye lokaler på Kilen.
Jobber fortsatt med kommunen om å få lov til å plassere ankeret (Gaven fra Finn-Aage og Kari Christoffersen) på Tollbodkaia.
Fått bilde av Bjarne Rud som skal plasseres i museet vårt.
Etter noen påminnelser og kveldens ord ble det servert kaffe og kringle.

Tore S.

Spiseaften 26. 09. 2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Inge Thorstensen i Formann Tore Simonsen fravær 78 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen også til fire fremmøtte gjester samt kveldens foredragsholder Trond Barth Andersen som skulle fortelle oss om mennesket Terje Vigen.
Møtelederen ga ordet til Barth Andersen som blant mye annet interessant kunne fortelle:
Det episke diktet ”Terje Vigen” er skrevet av Henrik Ibsen i 1861. Diktet bygger på fortellinger fra sørlandskysten under napoleonskrigen og kornblokaden 1808 – 1811. På den tiden var Danmark – Norge i krig med bl. annet England, som hadde innført handelsblokader og dermed kuttet kontakten med Norge. Det medførte hungersnød i landet. Diktets hovedperson ble tatt av et britisk marinefartøy og sendt i krigsfangeskap i Storbritannia.
Boken ”Terje Vigen” av Henrik Ibsen kom ut i 1890 med 21 illustrasjoner av Christian Krogh. Foredragsholderen har drevet undersøkelser for å finne ut hvor disse originalene befinner seg. Svaret er på Valdemars slott i Danmark hvor de havnet pga. familierelasjoner. Barth Andersen, sammen med andre, arbeider for å få originalene hjem til Norge. Til Haugar ville være ønskedrømmen.
Var Terje Vigen en virkelig person? Foredragsholderen tror nei, han har ikke funnet noe som tyder på det. Men Ibsen bodde i Grimstad fra han var 16 til han var 22. Han ble kjent med flere personer i Grimstad og på sørlandet som var sjømenn og kunne gi inspirasjon til diktet og historien . Han kan ha hørt historier om personer som reiste på havet og ble tatt til fange av engelskmennene. Man kjenner imidlertid ikke til navnet Terje Vigen fra noen av fangelistene. Det skal derimot ha eksistert en grav ved Fjære kirke som lignet den graven som nevnes i diktets siste vers. Fjære kirke brant i 1836 og det er senere reist en obelisk over Terje Vigen utenfor Fjære kirke ved Grimstad.
Henrik Wergelands bok ”Den engelske los” har nok også inspirert Ibsen .
Barth Andersen avsluttet sitt engasjerende foredrag ved at han med litt hjelp av salen deklamerte de 4 siste versene av Ibsens fascinerende dikt. Deretter ble foredragsholderen takket av og overrakt vår tradisjonelle gave.
Så middag med ”sjømannskost” som var like velsmakende som tidligere, alltid en fulltreffer.
Trond Barth Andersen takket for maten og en fremragende aften som han hadde opplevd det.
10 nye medlemmer ble innvotert: Alek Andreassen, Ferdinand Juel, Odvar Møller, Laila Valdal, Tormod Gran, Per E. Borge Hansen, Roar Bakke, Torgrim Fredagsvik, Kjell Helmersen, John G. Hebnes.

Shantykoret underholdt deretter med 4 shanties. Kay oppfordret flere medlemmer til å bli med i koret.
Inge avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og ønsket vel hjem med 2 ord for dagen.
Neste møte 8. oktober 2019.
Møte hevet 2145.
SRÅ 10.10.2019

Medlemsmøte 10. september 2019.
Etter seks slag på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen 33 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, sjøkaptein Kay Myhre, maskinsjef Ole Jacob Olsen og driftssjef Sigmund Opthun. Formann refererte så en hilsen fra æresmedlemmet sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen.
To gjester Tormod Gran og Oddvar Møller presenterte seg og ble ønsket velkommen.

Formann leste minneord over Rolf Konrad Kristensen, Eugen Erling Kristiansen og Bjarne Rud som har kastet anker. Det ble holdt ett minutts stillhet etterfulgt av åtte slag på skipsklokken.
Det ble avholdt den årlige brannkontrollen ledet av huskomiteen som ansvarlige. Sigmund opplyste at huset er et særskilt brannobjekt. Brannvesenet har nylig vært på kontroll med 4 mann, alt funnet i orden. Det er 2 plansjer, en i hver etasje, som viser nødutganger og sikkerhetsforskrifter. Vi har instruks for brannalarm, 6 brannslukningsapparater og 2 vannslanger. Vi har sprinkleranlegg som blir kontrollert årlig eksternt.
Da brannalarmen gikk ble lokalene evakuert og branninstruksen fulgt. Huskomiteen var fornøyd med øvelsen.
Referering av foreningssaker er tradisjon for første møte etter ferien, og da uten foredrag. Følgende foreningssaker ble referert ved formannen:
Hilsninger: Det var mottatt takk fra ti medlemmer som hadde mottatt fødselsdags blomster.

Medlemssøknader: Det er registrert 10 nye søknader om medlemsskap. De henges opp på tavla og blir innvotert på spisemøte 26. sept. Formann minte om faderansvaret som våre medlemmer har i forhold til nye medlemmer som de har anbefalt. Kay Myhre ønsket at fadderne pålegges å informere nye medlemmer om foreningen, komiteene og behovet for å bidra der det trengs.
Gave fra Bjarne Ruds familie: Foreningen har mottatt gave fra hans datter og svigersønn. Øremerkes, etter ønske, brukt i museet.
Kassererassistent: Eva Sæther har sagt seg villig til å assistere Agnar.

Høstturen: Nok en minnerik tur. Takk til deltagerne, Olav, reiseleder og en dyktig sjåfør.

Bacalaofestivalen: Nok en vellykket festival. Kommunen også godt fornøyd. Årets overskudd ca. 170- 180 000. Neste festival 11. juli 2020.
Oppdatering av IT- anlegget: Installert og oppgradert systemet, lagt inn fiber. Prosjektoren i Wilhelmsensalen skal også oppgraderes.

SRÅ:

Spiseaften med ledsagere 25. april 2019

El 2019tter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 98 medlemmer og ledsagere velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.

En hilsen også til Helen Christophersen og alle tilstedeværende koner og ledsagere.
Til slutt en spesiell velkomshilsen til kveldens underholder Arne Erlingsen som skal spille og synge for oss.
Ingen andre gjester, men 2 medlemmer var tilstede for første gang.
Foreningssaker: Følgende foreningssaker ble referert:
1) Takkekort ble referert fra Jørgen Anton Ellefsen etter vår oppmerksomhet i samband med hans 90 års dag.
2) Det er venteliste på vår høsttur.
3) Listen for bestilling av klippfisk kommer snart på tavla.
4) Bacalao komiteen er godt i gang med planlegging av årets festival 13. juli.
Så fikk vi sang og spill ved Arne Erlingsen. Han startet opp med ”Dansen på Sundene (Sunnanø?)”. Fortsatte på løpende bånd med velkjente låter fra 50,60 og 70 tallet. Det var ingen som ikke kjente seg igjen i de fleste låtene og vi nynnet med. Det var låter udødeliggjort av bl. annet Elvis, Jim Reeves, Louis Armstrong og John Denver. Arne ble takket av, etter vel tre kvarter med veldig hyggelig underholdning. Formann Tor overrakte våre tradisjonelle gaver.
Kveldens hovedrett Svinefilet Oscar ble så servert og smaken var utsøkt.
Etter hovedretten ble Kari og Finn-Aage Christoffersen takket for den storslåtte gaven de gjennom et gavebrev har gitt foreningen. Gaven består av over 30 maritime gjenstander, mange bøker og et varpanker. Finn- Aage har også skrevet bok, ” Finn- Aages sjøhistorie”. Styret har besluttet å trykke og gå til innkjøp av 50 bøker. Boken ble presentert og etter at Finn- Aage har fått noen eksemplarer for eget bruk vil boken bli solgt av foreningen til kostpris kr. 250.- En flott og interessant bok som alle medlemmene bør sikre seg.
Trond Presterud holdt damenes tale. Han overførte kjærlighet til skuta til damene våre. Æres de som var hjemme. Skål for damene våre som satt hjemme i alle år mens vi var ute. Vi reiste oss og skålet.
Etter desserten, isostekake med kaffe, takke Liv Aarø for maten. Takk for nydelig selskap, takk til betjeningen og de som laget maten.
Shantykoret fremførte 4 shanties og avsluttet med ”Skomværsvalsen”
Etter trekning ved Odd Cimber og fordeling av flotte premier ble Anne – Britt og Eva takket med blomster for sitt arbeide med lotteriet.
Henning Nilsen ble videre takket for sin innsats med ”måkefella”
Formann Tore kom med følgende påminnelser:
1) Siste kaffe i Pelagosrommet er 11. mai.
2) Det holdes tale ved Svend Foyns bauta 17. mai kl. 0820 ved vårt medlem Normann Riksen.
3) Vår fane er representer i Minneparken før gudstjenesten 17. mai ved Sigmund Opthun.
4) Pelagosrommet er åpent 17. mai fra 1000 til 1300.
5) Minner om Bacalaofestival den 13. juli
6) Neste medlemsmøte er 10. september.
Formann takket for en hyggelig kveld, ønsket god sommer og vel hjem kl. 2215.
SRÅ 27.04.2019.

Medlemsmøte 9. april 2019.
Etter seks slag på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen 40 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomshilsen til æresmedlemmene, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun.
Og selvfølgelig velkommen til kveldens foredragsholder: Stig Tore Lunde, han skulle fortelle oss om <
Formannen takket Sigmund og huskommiteen for en glimrende lakkejobb.
Som gjest ble Kåre Aksel Mathisen fra Sandefjord ønsket velkommen. Han er blant flere ting maskinsjef på Southern Actor.
Deretter fikk Stig Tore ordet for sitt foredrag.
Han arbeider halvt på Hvalfangsmuseet og har lenge vært opptatt av hvor ble det av båten og hvor har den endt opp?
Noen stikkord fra foredraget:
Baskerne var i Norge og fanget hvalsorten nordkaperen allerede på 1500 – 1600 tallet.
Svend Foyn levde 1809 til 1894. Han og hvalfangshistorien er glemt og ikke nevnt i skoleverket. Han var alltid ute etter å tjene penger og var streng religiøs.
Peder Mikkelsen var en veteran i selfangsten og han båt var den første som i 1845 kunne gå inn i isen. Det ble suksess fra andre året. Fra 1848 til 1852 var han alene. I 1855 var det 11 fartøyer fra Tønsberg og 1860 20 skip. Svend Foyn gikk i lære hos Mikkelsen. Salg av olje og skinn gikk særlig til Hamburg.
Svend ville fange finnhval. Han bygde Norges første hvalbåt ’ Spes & Fides’ byggenummer 4 ved Nyland Mek. Verksted 1863 -1864. Utstyrt med 7 kanoner, noen med granater og noen harpuner. Første sesong fanget de kun 1 hval. Hans egen dagbok ligger nå på nett. Han fikk 4 patenter på harpuner eller kanoner. Patentene gjaldt den gang i 10 år. Hadde det ikke vært for Foyn hadde ikke Vestfold vært et hvalfangsfylke.
Det ble bygd 445 hvalbåter i Norge. Hvor ble det så av ’ Spes & Fides’ ? Den ble solgt ut av hvalfangsten i 1904. Båten forliste i 1917 og da som fraktskute. Et vrak er lokalisert nær Tromsø. Dette vraket er fredet og vraket foretas det studier og rekonstruksjon av. Det kan meget vel være ’S&F’. Men vraket vil mest sannsynlig bli liggende der det er.
Formann takket Lunde for et interessant foredrag om en mann og en båt som mange i foreningen har hørt mye om tidligere.
Deretter ble referert følgende foreningssaker:
Hilsninger: Det var mottatt takk fra tre som hadde fått fødselsdags hilsninger.
Invotering av nye medlemmer: Glenn Edvardsen, Duken, født 1964, sjøkaptein og Vidar Jensen, Hortensveien, født 1948, daglig leder.
Dagstur til Arendal: 18 medlemmer drar i morgen på besøk til Arendal Sjømannforening. Dagstur med innholdsrikt program.
Medlemmer til Shantykoret: Formann etterlyst flere medlemmer til koret.
Assistent til Agnar: Han trenger en assistent som kan steppe inn ved behov.
Besøk av M/S Rogaland fra 9. til 11. juli: Til info, som ledd i uken Maritime kulturdager.
Staus ankeret fra Finn-Aage: Tønsberg Kommune ønsker ikke ankeret ute ved hvalkanonen. Formann jobber videre med saken.
Formann minner om spiseaften med ledsagere den 25. april. ”vårens vakreste eventyr”.
Lørdagskaffen i Pelagosrommet fortsetter.
Formann avsluttet kl. 2020 den formelle del av kvelden med følgende ord for dagen: Det sto en fisker ved elva og fisket, han hadde all verdens riktig utstyr, men fikk ingen fisk. Like nedenfor sto en liten pjokk som også fisket. Han hadde kun en hasselkjepp til stang, hyssing til snøre og en hjemmelaget krok. Han fikk ikke noe fisk han heller.
Så ble det det kaffe, kringle og en hyggelig prat i salen.
12.04.2019 SRÅ

Medlemsmøte 3.mars 2019.03.

Etter seks slag på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen 35 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene, sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, sjøkaptein Kay O Myhre, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun.

Selvfølgelig også til kveldens foredragsholder, Geir Vidar Thorkildsen som skulle fortelle oss om Kongeskipet, K/S «Norge».

Etter en kort innledning fikk Geir ordet, og han bekreftet at han hadde erfaring fra Kongeskipet. Han hadde vært i DKNM fra 1982 og vært kaptein på skipet fra 2015.

Geir fortalte at skipet var bygget for en privatperson i Southampton i 1937, og fikk navnet «Philante». Skipets mål er: L 80m, B 12m og D 5m. Motorene er på 3600 HK (fra 1982) og gjør sirka 16 knop.
Kongeskipet er en gave fra folket til kong Haakon IIV, og ble kjøpt inn for 1,5 millioner kroner, alt innsamlede midler. Gaven ble gitt i forbindelse med kongens 75-års-dag, den 3. august 1947, men var i så skrall forfatning at den ikke ble overrakt før 9.juni i 1948. Det har fra dag en vært en ønske (direktiv) fra kongene om at skipet skal være et bruksskip, og ikke bare til «glitter og stas».
Besetningen under sommeren utgjør 11 fast ansatte og 36 vernepliktige, og er noe redusert i vinterhalvåret da det meste vedlikeholdet foregår. Den kvinnelige andelen er sirka 50 %.
Hele skipet ble herjet av brann under et verkstedsopphold i Horten i 1985, men Kong Olav V ville at skipet skulle sette tilbake i opprinnelig stand.
Kongeskipet blir i all hovedsak brukt av kongehuset til rundreiser rundt i Norge, ved større jubileer, statsbesøk og i forbindelse med Kongens konkurranseseiling.
Skipets totale årsbudsjett er på sirka 40 millioner kroner. Det blir lagt stor vekt på godt vedlikehold, profesjonell drift, høy sikkerhet og ellers grundighet i alle ledd.
Kongen selv er meget nøye på at skipet til enhver tid er «ship-shape», og inspiserer alle deler av skipet selv. Dronningen er også en storbruker av skipet, og det samme gjelder, i en litt mindre grad, kronprinsparet.
De som arbeider på Kongeskipet er stolte av arbeidsplassen sin og de føler at det norske folk også er stolte av skipet.
Geir svarte på mange spørsmål, han fikk foreningens tradisjonsrike gaver og fikk stor applaus fra salen. Meget godt foredrag.

Etter foredraget fikk Nils Toreskaas og Oddmund Danielsen ordet, og de fortale om DROPBOX og REGWEB, foreningens nye arkiveringssystem og system for medlemsregistrering.

Alle medlemmene kan laste ned DROPBOX og komme seg inn i vårt arkiv.

Brukernavn: tsjomann@gmail.com
Passord: ts1846

Tre nye medlemmer ble innvotert:

Stuert Rolf Borge
Pensjonist Knut Roger Kristoffersen
Pensjonist Bjørn Wilhelm Wilhelmsen

En ny medlemssøknad:

Pensjonist Runar Ketil Borgersen

Foreningen arrangerer tur til Arendal Sjømannsforening, ++, den 10. april, med bindende påmelding den 1. april.
Kontingenten og medlemsinformasjon ble sendt i posten 1. mars.

Lørdagskaffen fortsetter hver lørdag i Pelagosrommet og vårt neste møte er spiseaften den 21. mars.

Nå smakte det godt med kaffe og wienerbrød.

Ord for kvelden:

«Hermed hyller jeg uten forbehold, VÅREN som det eneste effektive middel mot snø» (Andre Bjerke)

Takk for i kveld og vel hjem.

Møtet hevet 2115.

Ref: TS

Spiseaften 21.02.2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 55 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomshilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun. Han gav også Hans Majestet Kong Harald en hilsen siden han hadde fødselsdag på denne dagen. Og selvfølgelig en hilsen til kveldens foredragsholder Kjell Frøyland som skal fortelle om hvalbåten ”Knurr”.
Knut Roger Kristoffersen og Kai Hermansen presenterte seg kort som gjester og potensielle medlemmer.
Vi reiste oss og Formann holdt minneord og ett minutts stillhet over avdøde medlem skipreder Sven Gjeruldsen, medlem siden 1995.
Formann takket for hyggelig og vel gjennomført generalforsamling og mottagelse av hederstegn ,som kom helt overraskende på han. Han refererte videre en hilsen fra Oddmund Danielsen vedr hans 75 års dag.
Kjell Frøyland fikk så ordet for sitt foredrag. Her er et lite utdrag fra hans foredrag:
Japans krigsstraff var bl. annet at de ikke fikk bygge båter i stål før 3 år etter krigen. H/B ”Knurr” av Tønsberg var den første båt i stål som ble eksportert fra Japan etter 2. verdenskrig. Båten ble bygget ved Mitsui Shipyard, Tamano for Tønsberg rederiet Von der Lippe. Den 36 årige kjente skyteren/fører av båten var Hans Beckmann fra Tønsberg , og Chiefen han hadde med seg var den 56- årige Ole M. Kristiansen fra Nøtterøy. Disse to hadde reist til Japan i forveien for å se etter båten under byggingen. Lørdag 9. oktober 1948 tok en Douglas DC4- Skymaster av fra Gardermoen. Om bord var 14 mannskapsmedlemmer til ”Knurr” og 14 mann fra Knut Knutsens rederi i Haugesund som også skulle hente en ny hvalbåt i Japan.
Piloten Sverre Bjørneby og hans mannskap på fem satte kursen mot Tønsberg og sirklet rundt Slottsfjellet hvor kjente og kjære hadde møtt opp for å vinke farvel. Turen gikk til Amsterdam- Geneve – Roma –Kairo –Sharjah –Bombay – Calcutta –Bangkok –HongKong –Shanghai og endelig Tokyo. Alt dette tok 57 timer i lufta og til sammen sju dager.
31. oktober avgikk ”Knurr” verftet med kurs for Ceylon for bunkring og videre rett til feltet. Til tross for sen ankomst ble ”Knurr” beste fangsbåt med 237 skutte dyr.
”Knurr” Seilte fem sesonger som hvalbåt med varierende utbytte og etter fem år i opplag ble hun bygd om til fiskebåt og hadde syv navn og en spennende historikk: Elgo, Eldjarn, Sæviking, Ola, Marie, Havbraut,og Somdana 1. ”Havbraut” ble solgt i år 2000 til Norsk Skipsbrukt og videresolgt til Grenå i Danmark og derfra solgt til Somalia. Nå omdøpt til sitt nye navn ”Somdana 1” og rigget for hummerfiske. Gjorde store fangster og fortjeneste, men ble utsatt for pirater og kapret. Hugget i september 2007
Formann takket av Frøyland for et meget interessant foredag om historien til en meget spennende dame H/B ”Knurr” av Tønsberg.
Formann tok for seg følgende foreningssaker:
Opptak av følgende nye medlemmer:
Kai E. Hermansen, pensjonist, født 1948.
Arne Kjærås, pensjonist, født 1949.
Odd Tore Bakke, pensjonist, født 1950.
Harald Olsen, pensjonist, født 1947.
Arne Leif Walderhaug, Ingeniør, født 1955.
Morten Ystebø, pensjonist, født 1953.
Disse ble innvotert enstemmig. Formann refererte også 3 nye søknader som henges opp på tavla.
Nytt medlemsregister og arkivsystem vil bli presentert på medlemsmøte 5. mars.
Det vil bli montert skilter over dørene mot vannet og på hvalkanon.
Kontingentfaktura og diverse foreningsinformasjon kommer i posten i nærmeste fremtid.
Det blir tur til Arendal Sjømannsforening. Inge vil presenter fyldig opplegg for en hyggelig dagstur.
Da var det tid for bacalao. Det var som vanelig et smakfullt måltid som Kjell Frøyland takket for med et ukjent ikke utgitt, men humørfyllt dikt av Knut Hamsund.
Formann minnet om medlemsmøte 5. mars og lørdagskaffen som fortsetter fremover.
Formann takket for kvelden og ønsket vel hjem med følgende ord for dagen: Med bare tre ord kan jeg oppsummere alt jeg har lært om livet: Det går videre.
Møte hevet 21.15
SRÅ 25.02.2019

Generalforsamlingen i Tønsberg Sjømannsforening 7. februar 2019.

Den 7.februar 2019 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 173. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 78 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Vestlandet, pluss den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes og er en tradisjonsbærer i foreningen vår.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et solid overskudd, så foreningen har fortsatt en sund og solid økonomi. Budsjettet for 2019/20 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om en meget god stabilitet i foreningen.
Valget ga dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen

Styremedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Ingeniør Jan Tønnesen
Varamedlem Sjøkaptein Trond Presterud
Varamedlem Radiotelegrafist Even Skredsvig
I tillegg har foreningen:
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Ingeniør Henrik M Henriksen, maskinsjef Agnar Kristoffersen og sjøkaptein Tore Simonsen ble tildelt foreningens «Hederstegn med diplom», for lang og solid innsats for foreningen.
Stuert Eddy Ferreira ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats under Bacalaofestivalen.
Etter dette var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk)
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål.
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 173. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi fikk tilbake fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Æresmedlem, driftssjef Sigmund Opthun takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god og effektiv servering og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Sjøkaptein Eilif H Hundal leste prologen til punsjbollen, og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men jeg vil likevel berømme huskomiteen for deres innsats med å holde gamle Tollboden «Ship shape».
Shantykoret avsluttet kvelden med fire shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref.
Tore Simonsen

Spiseaften 24.01.2019

Etter 6 slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 72 personer hjertelig velkommen til årets første spiseaften. En spesiell velkomst hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun og selvfølgelig til kveldens foredragsholder Elin H. Aarø Strandli som vil gi oss noen gode tips i forbindelse med Demens. Det var 1 gjest tilstede og 2 medlemmer som var tilstede for første gang.

Formannen ba alle reise seg og leste så minneord over vårt medlem Erik Graue som døde 05.01.2019 og det ble holdt 1 minutts stillhet etterfulgt av 8 slag på skipsklokken.

Formannen ga så ordet til kveldens foredragsholder Elin H. Aarø Strandli som fortalte om Mestring, muligheter og mening og tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens. Elin er fagkonsulent/MSc sykepleier ved Nasjonal kompetanseforening for aldring og helse. Temaene som hun gikk innpå var: Aldring og helse. Demens – en nasjonal satsing. Dagaktivitetstilbud.  Norge var det første land i verden som opprettet en Nasjonal retningslinje om demens. Dette arbeidet ble startet i 2015 og ble utviklet av Helsedirektoratet og lansert på demensdagene desember 2017. Sentrale temaer i dette er: Personsentrert omsorg, Utredning og diagnostikk. Miljørettede tiltak. Legemidler. Lindrende behandling. Pårørende. Opplysninger om alt dette er tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no

 www.magicapp.org

Hva er retningslinje om demens? Demens har store konsekvenser for den enkelte og familien og har stor samfunnsøkonomisk betydning. Hva koster demens? Gjennomsnittlig levetid er 8,1 år fra første symptom til død. Årlige kostnader 358 000,- per person eller 28 milliarder kroner til sammen hvert år. Det fantes ca. 80 000 personer med demens i Norge i 2018.  Demens har store konsekvenser for den enkelte og familien samt stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er mange aktører – behov for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver og bedre samhandlingen og omfatter både kommune- og spesialhelsetjenesten. Tjenester med stor fare for avvik er avdekket av Helsetilsynet. Personer med demens kan vanskelig ivareta egne interesser. Man kan gå inn på www.aldringoghelse.no og www.nasjonalforeningen.no og få svar på Hva er demens. Det finnes også en film om «Hva er demens» på denne nettsiden: https://vimeo.com/306816005 som det kan være nyttig å se

Hva er normalt og hva er unormalt i hverdagen:

Å glemme hvor en har lagt fra seg ting i huset – Lagt ting på feil sted (briller i kjøleskapet). Å måtte sjekke om du har låst døra

– Sjekke samme ting mange ganger i løpet av kort tid. Å ikke huske navn på personer og steder – Glemme navn på nære personer og steder. Vanskeligheter med å lære å bruke nye tekniske hjelpemidleren – Ikke mestre vanlige daglige oppgaver har kunnet før. Glemme dato og ukedag – Glemme måned og årstall. Bli irritert og lei seg av forståelige grunner – Raske følelsesmessige svingninger. Ta på seg en genser forlite på tur og bli kald – Gå på butikken i tøfler eller ta skjorta uten på genseren.

Hva kan omgivelsene gjøre?

Oppføre seg som normalt. Snakk med og til og ikke om. Gjøre ting sammen, Tilrettelegge for å klare ting selv. God tid. Forenkle aktivitet. Oversikt, rydde. Gjøre ting sammen. Fjerne forstyrrende elementer.

Det som er bra for hjertet er bra for hjernen:

Bra for hjernen:                                            Bra for hjertet og hjernen:

Hold hjernen din aktiv                                    Hold deg fysisk aktiv

Hold deg sosialt aktiv                                    Spis sunt

Vær nysgjerrig                                               Stå – ikke sitt på jobben

Hjelp sansene                                                Unngå røyking

                                                                       Et masse frukt, grønnsaker og nøtter

                                                                       Moderat med alkohol

Formannen takket for foredraget og overrakte gaver til foredragsholderen fra foreningen. Formannen tok så opp noen foreningsaker. Det ble tatt opp 3 nye medlemmer. Pensjonist Per Arne Johansen født 27.02.51, Pensjonert Maskinsjef Torleif Moe født 18.05.51 og Senior Ingeniør Walter Brynhildsen født 05.11.45 alle 3 ble enstemmig opptatt som medlemmer.

Formannen leste så opp 6 nye medlemssøknader: Pensjonist Kai E. Hermansen født 04.08.48, Pensjonist Odd Tore Bakke født 12.11.50, Pensjonist Harald Olsen født 09.09.47, Skipselektriker Arne Leif Walderhaug født 02.11.55, Styrmann Morten Ystebø født 03.05.53,  VVS Ingeniør Arne Kjærås født 18.03.44. 

Formannen informerte om generalforsamlingen og gjennomgikk lov forandringene som skal stemmes over på GF. § 3 – 4 – 10 og 13. Han informerte om fremdriften i arbeidet med nytt medlemsregister og arkivsystem. Videre informerte han om taket over dørene på sjøsiden som ble montert 21.01.2019 og at høstturen var fulltegnet. Han fortalte om reparasjon av stolene i Wilhelmsen salen og at det var bestilt 10 nye stoler. Han takket videre medlemmene for at så mange hadde meldt seg på Grasrotandelen til Norsk Tipping som hadde gitt foreningen 40 000.- i 2018

Så ble mat og drikke servert Fiskesuppe og Torsk som smakte utmerket.

Gunnar Aue holdt så en fin tale for foreningen og deretter takket foredragsholderen for maten.

Shantykoret inntok så gulvet og sang 4 shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn Aage Christoffersen. «Roll Alabama roll», «Maria Rask», «Blow boys blow» og «Kan du danse polka»

Formannen minte så om Generalforsamlingen 07.02.2019 kl. 1800 og at lørdagskaffen i Pelagos rommet fortsetter. Han leste så opp ord for dagen og takket alle for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

SRÅ 

Medlemsmøte 08.01.2019

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 41 medlemmer velkommen og en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn- Aage Christoffersen og Kay O. Myhre Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens foredragsholder Bjørn Haave velkommen
Det var ingen nye medlemmer eller gjester tilstede.
Formannen ba alle om å reise seg og leste minneord over Siviløkonom Trond R. Asplin som gikk bort 08.12.2018. Det ble holdt ett minutts stillhet etterfulgt av åtte slag på skipsklokken
Formannen ga så ordet til kveldens foredragsholder Bjørn Haave som fortalte om
Hans Peter Magnus Andersen. Han ble født i Larvik 28.11.1857 mistet sin far som 4 åring og reiste til sjøs i 1872. I 1874/75 tok han navigasjonsskolen. Etter som årene gikk ble han kjent som Magnus Andersen. Allerede i 1886 som 29 åring begynte søkelyset å sikte seg inn på Magnus. Dette var jo på den tiden mange store eventyrere begynte å røre på seg og Magnus var en av dem. Sammen med styrmann Christen Christensen ble han enig om å markere at det var Leiv Eriksson som oppdaget Amerika. De to rodde/seilte ut fra Kristiania i ei åpen sjekte og satte kurs for USA. Etter 60 dagers seilas kom de til Newfoundlansbankene hvor de led havari og ble reddet av ett skip som var i nærheten. Etter denne ferden skrev han en bok om sine opplevelser. Boken fikk navnet «Sjæktens Oceans reise» og ble utgitt i 1887. I 1887ntok initiativet til opprettelsen av det Skandinaviske Sjømandshjem i Brooklyn, New York. I 1889 ble Norsk Skibsførerforening stiftet i disse lokalene. Magnus var en av stifterne og foreningens sekretær de første 2 årene. Samme år tok han også initiativet til å opprette presseorgan for norsk skipsfart. 01.01.1890 kom det første nummeret av Norsk Sjøfartstidene. Det inneholdt saker som: Pensjonssaken for sjøfolk (skipsførere), Norsk Skipsførerforening, Program for Norges Sjøfartstidene og artikkel om Kommandør Svend Foyn. 1893 startet Magnus «Norges Sjøfartstidene» hvor han var redaktør frem til 1895. Denne avisen tok i 1913 navnet «Norges Handels – og Sjøfartstidene» som var forløperen til «Dagens Næringsliv» eller DN som man sier i dag. I 1894 valgte stortinget han til medlem av Sjødyktighetskommisjonen. Dette førte frem til loven om «Statskontroll med skibets sjødyktighet an 09.01.1903» også kalt «Sjødyktighetsloven». Etter å ha ligget på latsiden noen år med å drive egen forretning i Kristiania stiftet han i 1901 sjøfartsbladet «Kysten» som han var redaktør for frem til 1905. Han var også ansvarlig utgiver av ukebladet «Gå På» det må vel være ett godt navn for en mann med slikt pågangsmot. Sjødyktighetsloven medførte at man fikk opprettet Sjøfartsdirektoratet til å påse at Sjødyktighetsloven av 1903 fikk gjennomslag blant redere og kapteiner. Sjøfartsdirektoratet ble kalt «Sjøfartskontoret» og stillingen som direktør ble utlyst i august 1903 og det kom inn 16 søkere. Magnus fikk stillingen som Norges første Sjøfartsdirektør 02.10.1903. Stillingen som Sjøfartsdirektør ble et meget krevende arbeid for Magnus. Han var sjømann og hadde skip og sjømennenes sikkerhet og interesse fremst. Magnus sine motparter var redere og rike regjeringsrepresentanter som ikke ønsket nye krav som ville koste penger og dermed redusere inntektene
01.04.1910 fikk Magnus æren for at lastemerket både for trelast og det vanlige (Plimsoll) ble godkjent både i Norge og England (UK) Han var en mann som hadde stor arbeidsmoral og var bevisst sitt ansvar. Mange stridigheter fulgte stillingen som Sjøfartsdirektør. Men firte aldri på sine meninger. Loven om sjødyktighet og statskontroll medførte en ny giv i det maritime samfunn. Man var ikke vant til at staten skulle kontrollere en fri næring. Utenriksminister Irgens som ledet departementet som Sjøfartskontoret lå under og Magnus kom i en konflikt som ledet til at Sjøfartsdirektøren ble «entlediget» Dett skjedde i 1911. Magnus skrev en bok om dette i 1912 under tittelen «Norges første Sjøfartsdirektør. Ansettelse, virksomhet, entledigelse» som man ser han ga seg ikke lett denne sjømannen.
Fra 1913-1927 var han mønstringssjef i Kristiania. Tanken om å arbeide for stemmerett for sjøfolk sies også å komme fra Magnus.
Han var også initiativtaker til å bygge en tro kopi av «Gokstadskipet» «Vikingen» seilte det over til USA for å delta på Verdensutstillingen i Chicago i 1895. Overfarten tok 40 døgn «Vikingen» ble deretter utstilt i Lincoln Park i Chicago. Magnus skrev bok om denne ferden i 1895, boken het «Vikingferden»
Han var medlem/formann i en rekke kommisjoner som berørte skipsfart helt til han døde i Oslo 09.11. 1938
Han ble hedret med Kongens fortjenestemedalje i Gull og i 1928 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
Foredragsholder Bjørn Haave takket for seg med et ønske omat det kommer opp en statue av Magnus Andersen for hans arbeid for skip og sjømenns sikkerhet.
Formannen takket for foredraget og åpnet for spørsmål fra salen.
Formannen leste så opp takke brev fra Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon.
To nye medlemssøknader ble opplest og blir hengt opp på tavlen
Pensjonert Maskin Ingeniør Walter Brynhildsen født 05.11.1945 og Pensjonert Maskinsjef Torleif Moe født 18.05.1951
Formannen fortalte om fremgangen til overbygget over dørene på sjøsiden og opplyste om at informasjons skiltet til hvalkanonen var bestilt. Han informerte videre om at nytt medlemsregister var under bearbeiding og ville bli fremlagt for styret snart. Høstturen til Stralsund 1-5 sept.2019 var fullbooket og at det var venteliste. Det har vært en del problemer med stolene i Wilhelmsen salen og dette er produsenten opplyst om og vil komme og se på saken. Foreningen har fått Kr.5000.- fra Sjømannsfondet av 1918.
Flykaptein Odd Cimber hadde innvendinger om fremgangsmåten på forandringen i foreningens lovverk gikk frem. Formannen opplyste at dette var i orden i henhold til foreningens lover.
Formannen opp lyste om at neste møte var spiseaften 24.01.2019 det vil bli servert Torsk. Foredragsholder vil være Elin Aarø Strandli som vil snakke om demens.
Formannen takket så for fremmøte og ønsket alle vel hjem. Det ble så servert kaffe og kringle som ble godt mottatt.

EHH