Repslageri – et gammelt håndverk

Magnus Lagabøters lov av 1276 nevner repari som et håndverk som skulle betale byavgift noe som viser at repslagning på den tiden var et etablert håndverk.

Tønsberg bys eldste bedrift

Tønsberg Reperbane ble grunnlagt i 1796 av daværende eier av teie Hovedgård, Mathias Føyn. Tanken vatr i første omgang å slå tauverk til egne skuter. Men på begynnelsen av 1800-tallet var det en sterk utvikling i skipsfarten og behovet for tauverk øket tilsvarende. En fullrigger hadde en løpende rigg på vel 10 km og en stående rigg på 5 km. Den første tiden ble repslagningsmaskinen drevet av hester. Garnet ble håndspunnet. Råvarene var i første omgang bare hamp, senere også kokos, manilla og den kjente manillahampen fra Manilla. Tønsberg Reperbane ble imidlertid akterutseilt av den tekniske utviklingen i 1860-70-årene 

Ny eier og utvikling til maskinell drift

Kjøpmann C.F. Isaachsen kjøpte og overtok reperbanen 1. januar 1877. Under hans og og verksmester M.G. de Langes ledelse utviklet Tønsberg Reperbane seg raskt til en maskinell og moderne industriell bedrift med dampdrift og spinnemaskiner hvor man fra 1886 også produserte det langt sterkere ståltauet (wire). Bedriften var faktisk den første som produserte wire i Norge. 

Verdens lengste?

Den første langbanen, en enetasjes bygning, var ca. 250 m lang og ble etter brannen i 1890 bygd ut til ca. 320 m. De neste 100m ble bygget da en kunde bestilte et tau på 350 m og ikke ville godta at det ble spleiset. Med enda en påbygning nådde bygningen den betydelige lengde av 455 m, skal derved ha vært verdens lengste overbygde bane og var dermed  sterkt markert i bybildet. 

Rivende utvikling og nye markeder

Bedriften fikk et stort oppsving ved leveranser til hvalbåtene. Hvalskytterne stilte store krav til tauverkets kvalitet og føringsevne, og bedriften var lenge ledende på dette feltet. Spesielt var Tønsberg reperbane kjent for sine gode forløpere til hvallinene. Etter hvert ble naturfiber avløst av kunstfiber. I 1910 ble Larvik Dampreperbane kjøpt opp og i tidsrommet 1930-1948 var bedriften forent med Fredriksvern Reperbane. I 1939 beskjeftiget så dette felles firma i alt 130 personer. I 1912 ble den privateide bedriften omdannet til aksjeselskap, senere overtatt av Elkem og etter flere navnforandringer er navnet i dag Parker Scanrope AS og eier er det børsnoterte Scan Subsea ASA nå (2011) navnet. Produksjon i dag er i det vesentligste basert på enorme wireleveranser til offshorebransjen og hele bygningmassen tar seg helt annerledes ut enn tidlige, ettersom wirene produseres rett til tromler.