Sjømannsforeningen har i våres hatt et samarbeid med Tønsberg Kommune gjennom ”Den kulturelle skolesekken”.  Temaene har vært Hvalfangst og Svend Foyn.
Ifølge turne-listen fra Tønsberg Kommune har det vært 457 elever, fordelt på 19 klasser, som sammen med sine lærere har fått omvisning, og ikke minst, orientering om temaene. Elevene satt da i vårt auditorium hvor omviserne viste bilder på PC-kanon. Noen av dem fortalte levende om sine egne opplevelser på hvalfeltet. Alle elevene kom fra niende klassetrinn. De har vært høflige og oppmerksomme. En hyggelig erfaring for alle impliserte.
Følgende har vært omvisere: Thorstein Gjermundrød ,Einar Sjuve, Kay O. Myhre, Finn-Aage Christoffersen, Sigmund Opthun og Gunnar Fadum.Vi synes selv at dette har gått bra og vil tilby Skolesekken at vi gjentar dette til neste år. Gjerne med sammen årsklasser og samme temaer. Dette er også en god markedsforing av vårt ”Sjøhistoriske Senter”.
Eldar SveinungProsjektansvarlig
Billedtekster:
Hovedbildet: Elevene samlet i sjøfartsavdelingens amfí