Professor i antropologi og indianerhøvding Finn Wilhelmsen ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening 24. januar i 2003. Finn Wilhelmsen er en av Sjømannsforeningens store støttespillere, og har i særlig grad bidratt til oppbyggingen av Tønsberg Sjømannsforenings museum.

Tønsberg Sjømannsforening vedtok på et ordinært styremøte den 22. februar i 2008 å tildele Finn Wilhelmsen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

Styrets begrunnelse for tildelingen er som følger:

Finn Wilhelmsen har gjennom flere år vist stor interesse for Tønsberg Sjømannsforening, byens skipsfart og hvalfangsthistorie. Han har sørget for at museet og møterommet har fått moderne teknologi for fremvisning av det som i dag viser noe av den historien som vi alle er en del av.

Videre har Finn Wilhelmsen jobbet med overføring av gamle filmer til DVD avspillinger. I tilegg har han bidratt med bilder og klenodier av stor betydning til vårt Sjøfartshistoriske Senter.

I høst har han overrakt oss en praktfull modell av M/S “Tricolor” som ble bygd av Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Gøteborg for Wilh. Wilhelmsen i 1960. Modellen er nå plassert i Wilhelmsensalen. Videre har vi mottatt en 2,5 meter lang narhvaltann og en detaljrik hvalkanon utskåret og sammensatt fra hvaltenner.  Begge gjenstander er plassert i muséets hvalfangstavdeling.

Det er en kjensgjerning at Tønsberg Sjømannsforening har et flott museum med mange fantastiske gjenstander fra skipsfarten og hvalfangsten, og Finn Wilhelmsen har i aller høyeste grad bidratt til at utstillingen har et høyt nivå.