Anne Bettum Bugge er en av våre store støttespillere, og i 2008 ble hun tildelt Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom. Begrunnelsen for tildelingen er beskrevet av styret i Tønsberg Sjømannsforening på følgende måte:

”Anne Bettum Bugge er en kvinne med et stort hjerte for Tønsberg Sjømannsforening. Hun har sett betydningen og viktigheten av å bevare den lokale skipsfarts- og hvalfangsthistorie. Således har hun som lån stilt til disposisjon en rekke maritime gjenstander for foreningen, ikke minst en gallionsfigur,  og flere skipsmodeller. Disse bidrag er i sterk grad medvirkende til at Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, og Sjømannsforeningens lokaler for øvrig, har blitt slik foreningen har ønsket. Det må også nevnes at Anne Bettum Bugge har gitt diverse kontorutstyr som gave til Sjømannsforeningen. Hun har også hjulpet til med å få andre til å bidra til foreningen.”

I november 2011 ble foreningen igjen beæret med en del flotte møbler som hadde vært plassert i rederiet N.R. Bugges lokaler. N.R. Bugge-rommet i Sjømannsforeningen fremstår i dag som et av husets flotteste rom og her kan man oppleve noe av det særpreg som rederstanden en gang hadde.

Takket være Anne Bettum Bugge har Tønsberg Sjømannsforening i dag et museum som gir et flott bilde av vår sjøfarts og hvalfangsthistorie som vi alle har vært en del av, og samtidig blir historien om rederiet N.R.Bugge ivaretatt på en flott og verdig måte.

Igjen en stor takk til vår kjære Anne Bettum Bugge for hennes oppriktige engasjement i vår historie.