Høstens møter er i full gang, både medlemsmøter, spiseaftener og lørdagskaffen i Pelagos-rommet. Alle komiteene er i fullt arbeid. Vi er i gang igjen etter sommerens late dager. Men hva vil skje utover høsten og vinteren, hvor går vi?


Dette er vel et spørsmål de fleste foreningsstyrer stiller seg, ikke bare vi i Tønsberg Sjømannsforening. Hva kan vi gjøre for å holde interessen oppe blant medlemmene våre? Ja, kanskje til og med få en økning i medlemsmassen. Sjømannsyrket er det ikke lenger så mange som søker til. Ungdommen i dag vil ha ordnet arbeidstid på dagtid, tjene godt og være sammen med familie og venner når dagens arbeid er over. Dette har gjennom flere år nå resultert i at rederne har vært nødt til å ansette utlendinger på norske fartøy for å kunne holde driften i gang. Dette resulterer igjen i at vi er på god vei til å få en ”forgubbing” blant norske skipsoffiserer. Dette gir igjen utslag i at gjennomsnittalderen blant medlemmene i sjømannsforeningene rundt om i Norge begynner å bli temmelig høy. Med liten rekruttering blant norsk ungdom til sjømannsyrket, kan vi innen ganske få år møte store problemer med å få inn nye og yngre medlemmer.


Men vi får ikke male hinmannen på veggen riktig ennå. I Tønsberg Sjømannsforening er vi heldige. Vi har en stabil og trofast gjeng som stiller opp på de fleste møter, er med i komiteer og kommer på dugnader når det er behov for hjelp. Men hvor lenge kan vi forvente å ha disse ildsjelene på laget? En eller annen gang vil de bli lei av at det er de samme medlemmene som sier ja hver gang. Derfor må vi forsøke å engasjere de av medlemmene våre som sjelden er på møtene. Vi trenger også nye folk til å være med i komiteer og i styret. Dette arbeidet er både morsomt og interessant, en blir også bedre kjent med medlemmene og det som må gjøres for å få hjulene til å gå rundt i det flotte bygget vårt.


Jeg har derfor en henstilling til dere alle. Kjenner du et medlem eller flere som ikke har vært på våre møter eller spiseaftener på en stund, så må du prøve å overtale vedkommende til å komme. Ta ham gjerne med deg. Det er nemlig en kjensgjerning at hvis du har vært borte fra foreningslivet en lengre stund så er det tungt å komme tilbake, men har du en å gå sammen med så er det lettere. Dette gjelder både stemmeberettige og ikke stemmeberettigede medlemmer. Det er jo litt trist å tenke på at av våre ca 275 medlemmer så er det kun ca. 70 som er aktive. Her bør vi kunne gjøre det mye bedre. Det er riktignok noen av medlemmene som fremdeles er i arbeid, men våre møter begynner ikke før kl. 1900 og det kun 2 ganger i måneden. Dette bør en vel kunne ta seg tid til synes jeg.


Kjenner dere noen som dere mener vil passe inn som medlemmer i Tønsberg Sjømannsforening? Noen som vil kunne hygge seg sammen med oss og som vil tilbringe vår forening nytt blod. Ta kontakt med vedkommende og ta ham gjerne med som din gjest på et av våre medlemsmøter.


Til slutt ønsker jeg dere alle en riktig flott høst og at vi sees ofte på Tollboden.

Hilsen formannen