14. februar avholdt Tønsberg Sjømannsforenings shantykor sin årlige sangaften for 30. gang på 30 år for beboere, pasienter, bekjente av disse og betjening i senterets store og fullsatte kantine. Initiativtager til dette årlige arrangementet var opprinnelig befrakter Erik Graue, medlem av Tønsberg Sjømannsforening, og en av forsangerne i dagens kor. Koret er nå ledet av sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen som også er selveste shantymannen, dvs. korets ledende forsanger og forteller.
Mellom sangene fortalte Christoffersen bl.a om shantyenes opprinnelse. De er rytmiske arbeidssanger fra de hvite seils hårde dager for at de på dekk kunne arbeide i felleskap og handler som regel om opplevelser, slit, lengsel og drømmer. Han ga dessuten en forhistorie til hver av sangene og understreket at det ikke er stemmen som er viktig, men at man holder takten.
De fremmøtte vugget i takt med rytmene og aktivitør og virksomhetsleder ved Træleborg bo- og behandlingsssenter, Aase Hansen og Sigrid Sanne, sa seg strålende fornøyd med shantykorets årlige visitt og ønsket dem hjertelig velkommen til neste år. Begivenheten ble behørig dekket i Tønsbergs Blad, 16. februar.

Foto over: Tønsberg Sjøfartshistoriske senter. Shantykoret på Træleborg bo- og behandlingssenter.

Foto under: Kirvil Håberg Allum, Tønsbergs Blad. Aase Hansen, Finn-Aage Christoffersen og Sigrid Sanne.  

Træleborg bo- og behandlingssenter, shantykor 30 år