Utnevnelsen av Flykaptein Odd Knutsen til nytt æresmedlem skjedde under Tønsberg Sjømannsforenings 166 generalforsamling i Tollboden 23.02.2012. 

Han ble innvotert som ikke stemmeberettiget medlem i Tønsberg Sjømannsforening den 17. november 1998, omgjort til stemmeberettiget i medlemsmøte 26. november 2002. 26. februar 2009 ble han tildelt foreningens hedersmerke med diplom.
Odd Knutsen har siden 2000 vært foreningens forretningsfører. I perioden 2003 – 2009 fungerte han også som styremedlem.

Fra styrets begrunnelse for æresmedlemskapet sakser vi:
Odd Knutsen er en ualminnelig dyktig forretningsfører. Han har en sikker og stødig hånd i forvaltningen av foreningens økonomi. Og mange er hans tanker og ideer som har hatt betydning for foreningen. Odd Knutsen var også en viktig person i gjennomføringen av Tollbodprosjektet. Der deltok han som medlem av byggekomiteen og i det praktiske dugnadsarbeidet.
Gjennom stillingen som forretningsfører og vervet som styremedlem, samt hans omtanke for foreningens sak, har Odd Knutsen tjent Tønsberg Sjømannsforening på en særlig fremragende måte.

Foto: Anne Charlotte Schjøll, Tønsbergs Blad