Foto: TSS. Fra venstre: Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Einar Sjuve, Formann Sjøkaptein Ragnar Henriksen.

Utnevnelsen av de tre æresmedlemmer skjedde under Tønsberg Sjømannsforenings 167 generalforsamling i Tollboden 21.02.2013.

Styrets begrunnelse for utnevnelsene var som følger:

«Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen ble innvotert som stemmeberettiget medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 27. mars 1974. Han er innehaver av foreningens hederstegn og er en høyt verdsatt leder av foreningens huskomité. Ole M. Brynjulfsen har i sin lange medlemstid hatt flere sentrale poster i Sjømannsforeningen, blant annet som formann og som formann i Stiftelsen Tønsberg Sjømannshjem. Han ledet også avviklingen av denne stiftelsen. Ole M. Brynjulfsen har skjøttet alle sine lederverv på en strålende måte. Som leder av huskomiteen gjør han en jobb som det står respekt av. Han er en mann som ikke kan si nei når det er noe som skal gjøres for og i foreningen. Alt han gjør er nøye gjennomtenkt og utført, ned til den minste detalj. Det er ikke bare bygningen innvendig og utvendig som nyter godt av hans påpasselighet og arbeidsglede. Også foreningens årlige Bacalaofest nyter godt av hans administrative evner og hans arbeidsglede.

Driftssjef Sigmund Opthun ble innvotert som stemmeberettiget medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 28. januar 1987. Han er innehaver av foreningens hederstegn og er et verdsatt medlem av foreningens huskomité. Sigmund Opthun er en ressursperson for Sjømannsforeningen. Han behersker det meste av teknisk og elektronisk arbeid og er en perfeksjonist i alt han foretar seg. Han er nesten daglig å se i Tollboden hvor han utfører ulike arbeidsoppgaver til foreningens beste. På foreningens årlige Bacalaofest er han sterkt engasjert både i ledelsen og på kjøkkenet. Da foreningen overtok Tollboden utførte Sigmund Opthun alt elektrisk arbeid i vårt Sjøfartshistoriske Senter og i årenes løp er det ikke få oppgaver han har utført for Tønsberg Sjømannsforening, både i og utenfor det gamle Tollbodenbygget.

Sjøkaptein Einar Sjuve ble innvotert som stemmeberettiget medlem av Tønsberg Sjømannsforening den 20. oktober 2000. Han er innehaver av foreningens  hederstegn. Han har sittet i foreningens styre, vært medlem av Gallerikomiteen senere Kulturkomiteen og han er foreningens arkivar. Han er en meget dyktig og samvittighetsfull forvalter av foreningens historie. Ved restaureringen av Tollboden var han en ivrig deltaker i dugnadsgjengen og det var han som skaffet til veie de flotte veggpanelene i Pelagosrommet. Ved oppbyggingen av Sjøfartshistorisk Senter var han en sentral person. Han har også lagt ned et enormt arbeid i blant annet katalogiseringen av alt foreningen har av malerier etc. og hva vi har fått låne av privatpersoner og andre. Likeledes er han en viktig person når det gjelder omvisninger og foredrag i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter».