Teksten nedenfor er et sammendrag fra en helsides artikkel som sto i Tønsbergs Blad 12. april.

For 4. år på rad avholder Tønsberg Sjømannsforening, som en del av Den Kulturelle Skolesekken, to undervisningstimer i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, Tollboden brygge for hver av 9. klassene i Tønsberg kommune.  Her får til sammen ca. 500 elever hvert år både høre og se om hvalfangst og Svend Foyns store rolle i denne fangsten, og det av ekte hvalfangere.

Formannen i Tønsberg Sjømannsforening, Kay O. Myhre, som også er en av “lærerne”, kan fortelle at responsen vi hele tiden har fått er overveldende. Etter foredragene hagler det med spørsmål og flere elever kan fortelle at de har slektninger som også har vært på hvalfangst. Han sier videre at dette er en ubetinget suksess og en flott anledning for oss til å ivareta den lokale sjøfarts- og hvalfangsthistorien.

Undervisningen er basert på både bilde- og filmfremvisning, foredrag og omvisning i Sjøfartssenteret. Dette er noe vi vil fortsette med også i årene som kommer. Det skal ikke stå på oss forsikrer foreningsleder Myhre.

Foto over: Harald Strømnæs. Elever fra 9. klasse på Kongseik skole sammen med Sjøkaptein Svein Willy Holbu i museets amfi.

Foto under: Harald Strømnæs. Sjømannsforeningens formann forteller om harpunkanonen.

Kay Myhre viser ungdommene harpunen. Fra venstre Fride Moe Fjeldstad, Anette Rasmussen, Tobias Aanstad står ved harpunen, og til høyre for utstilliongsdokka står Tobias Godø og Ole Moen. Foto: Harald Strømnæs