På Spiseaften, torsdag den 21. Mars 2013 ved 6 glass på skipsklokken, kunne formann, sjøkaptein Kay O. Myhre ønske 45 medlemmer velkommen. En spesiell hilsen gikk til æresmedlemmer sjøkapteinene Ole Brynjulfsen, Einar Sjuve, flykaptein Odd Knutsen og driftssjef Sigmund Opthun, samt til dagen gjest, advokat Ole Sørby.

Formannen opplyste at man etter forhandlinger med driverne er enige om matserveringen. Hovedretten serveres to ganger.

Etter de praktiske informasjonene, introduserte han kveldens foredragsholder, pensjonert høyskolelektor Svein Erik  Pedersen ved høyskolen i Vestfold.

Foredragsholderen tok for seg “Maritim utdanning i Vestfold med hovedvekt på Tønsberg”. Fra 1701 foregikk de norske sjøoffisers utdanning ved “Den Kongelige Navigasjonsskole i København”.  Senere ved “Det Kongelige Norske sjøkadetters institutt”. Dette hadde spesiell god utdannelse i tegning. Dette var selvfølgelig viktig, for på den tiden var det ingen fotografier tilgjengelig.

Før 1701 skal det ha eksistert privat undervisning fra 1666 i Kristiansand og fra 1671 i Bergen. Tønsberg hadde skipper Thor Henrik Lynneberg fra 1791. Lov om styrmannsskole eksamen kom først i 1839, men denne loven forlangte merkelig nok ikke fartstid.

Larvik hadde Johan Sverdrup, en meget god skole, den ble nedlagt så sent som i 1923.. Sandefjord hadde tre privat skoler fra 1878. Den mest kjente var skipsfører Andersen. Hans sønn fortsatte skolen som var meget godt anerkjent, og drev den senere fra Kjøbmannskjær og Tjøme.

Siste periode for privatskolene ble vanskeligere ved den nye lov av 1906 hvor alle bestyrere av skolene måtte ha høyere skipsførereksamen eller sjøkrigsskolen.

Stuertskole ble opprettet i 1895, maskinistskole i 1920 og radioskole i 1932 i Tønsberg. Fast navigasjonsskole i Tønsberg kom etter initiativ fra Tønsberg Sjømannsforening ved pådriverne skipsfører Jacob Melsom og Svend Foyn. Skolen ble opprettet i 1859. Den første tiden hadde skolen en omflakkende tilværelse og var stadig på flyttefot, først holdt skolen til  hos kaptein Holt, så kaptein Kock, det gamle vinmonopolets gård, først i 1881 ble det Haugar – det gamle sykehuset.

Nybygget kom først i 1922, her var pådriver og grunnlegger, bestyrer Christian Nielsen Stranger som var bestyrer fra 1899 til 1931. Tønsberg Sjømannsforening tok initiativet til at det ble reist en byste av Stranger som takk for hans lange og viktige arbeid.  Senere bestyrere var marine/flykaptein Petter Sæter og sjøkaptein Odd Dahl Hansen. I 1959 ble hundreårsjubileet feiret og i 1970 ble skolen overført til Bakkenteigen.

Formannen takket for et interessant foredrag og overrakte foreningen pokal og jubileumsboken “Vi seiler videre”.

Kl. 2000 var det torskemiddag, alt smakte fortreffelig, fra fiskesuppe til torsk, foredragsholderen takket for maten med noen velvalgte historier, men før det hadde sjøkaptein Einar Sjuve fortalt litt om Tønsberg Sjømannsforenings gave til Domkirken, en modell av en seilskute, som opprinnelig kom fra Mariakirken.

Shantykoret, under ledelse av Erik Graue, avsluttet kvelden med tre velklingende shantyer før kaffe med noggo attåt kom på bordene.

Formannen takket alle for fremmøte og minte om neste møte 9. April hvor det kun ville bli foreningsaker.      

Gunnar Fadum

Sekretær