Presis kl. 1900 og med seks slag på skipsklokken innledet formann Kay O. Myhre Spiseaften 25.april som ble avholdt i Tønsberg Sjømannsforenings egne lokaler med 89 damer og herrer tilstede.

Formannen ønsket alle damer og herrer hjertelig velkommen, en spesiell hilsen gikk til foreningens æresmedlemmer, Ole Brynjulfsen , Einar Sjuve, Odd Knutsen og Sigmund Opthun.  En spesiell hilsen gikk også til dagens gjest, Rune Larsen. Formanen synes det var hyggelig å se at så mange kunne være med oss i kveld. I dag skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før, vi har invitert 3 unge elever fra Tønsberg Kulturskole til å underholde oss. Vi har inntrykk av at det spirer og gror innen kulturlivet i Tønsberg, derfor er det en glede for meg å ønske velkommen til oss: Sofie Berg på piano,  Siw Renate Søiland på fiolin og Madeleine Hovland på trekkspill. De har alle flere års erfaring, ja Sofie Berg begynte å spille piano allerede i 4 års alderen. Formannen fortalte at jentene vil spille selvvalgte stykker frem til kl. 1930 og overlot podiet til jentene. De spilte 9 stykker med variert innhold og høstet behørig applaus. Ja, det ble til og med avsluttet med stående applaus. Som formann Kay Myhre utrykte det: Det er en fornøyelse og en opplevelse å ha slike unge talenter her hos oss. Hjertelig takk og jeg håper at dette ikke er siste gang vi ser dere i Tønsberg Sjømannsforening. Mine damer og herrer dette var en fin opptakt til kvelden og minnet meg på Vincent Stoltenberg Lerches ord om fellestrekkene ved plassen utenfor Tollboden i Tønsberg og Romanum i Roma.

Så var det tid for menyen som i dag bestod av ”Filet Provencal” og en overraskelse til dessert. Før vi gikk til bords var det anledning å strekke på bena eller bli sittende. Ja, praten gikk så livlig at når formann ønsket å komme med informasjon om programmet videre for kvelden måtte skipsklokken tas i bruk for å komme til orde. Etter et velsmakende måltid måtte skipsklokken igjen tas i bruk.

Mine damer og herrer, dere er faktisk de første som går på dette gulvet etter en grundig oppussing. Da vi startet i 2007 ble det nedsatt forskjellige komiteer, og jeg har lyst til å berømme Huskomiteen  som står for vedlikeholdet av bygningen. De har nedlagt et stort og  viktig arbeid på dugnad for foreningen. APPLAUS FRA MEDLEMMENE. Samtidig  må jeg berømme Arrangementskomiteen og øvrige komiteer. Vi har et hus vi er mektig stolte av. Hver og en av komiteene legger hele sin sjel i arbeidet. Kuturkomiteen har i vår hatt besøk av hele 28 skoleklasser fra Tønsberg skolene. De har blitt fortalt om hvalfangst, og vi er glad for at vi har fått lov til det. De niendeklassingene som vi har hat på besøk har lyttet interessert med, ja, spørsmålene viser at emnet har fenget.  Vi utbringer en skål for våre iherdige komiteer.

Så er det tid for Damenes tale og formannen overlater ordet til Arne Johan Asmyhr som holder en meget inspirert tale for damene, ja, han mener sogar et det kanskje er best at herrene går ut en stund. Han skifter fra det humoristiske til det alvorlige og berømmer damene for deres innsats for de som er hjemme. Asmyhr høstet stor applaus. I kveld var det utlodning med mange flotte gevinster, som formannen uttrykte det ”alt er håndplukket” med tanke på at gevinstene inneholdt mye variert.

Åresalget gikk godt, men før trekning var det takk for maten tale ved Randi Vågsholm. Hun leser noen humoristiske dikt og ikke minst får mannen gjennomgå til stor munterhet fra salen. Formannen takker og håper å høre henne flere ganger.

Shantykoret fremførte tre shantyer under ledelse av Arne Johan Asmyhr.

Finn Bøe har sammen med Harald Kaasa Hammer skrevet ned historien om sementbåten i Tjømekjæla ”Silvestre”. Heftet tilsalgs for kr. 100,- inntektene går til Ferder Rotaryklubb.

Formannen minnet om at ”Lørdagskaffen” slutter 27. april før den tas opp igjen 7.september til høsten. 17.mai er det åpent her i Wilhelmsensalen for medlemmer med bekjente. Før årets Bacalaofest er det anledning å bestille Bacalao for kr. 110,- pr. kg. for medlemmene. Bestillinger bør leveres snarest til formann. Levering før 13. juli, som er Bacalaofestdagen. Tur til Gøteborg blir 29. og 30. august. Besøket inkluderer overnatting på Post Hotel og hvis det passer, blir det en snarvisitt om bord i et Wilh. Wilhelmsen skip. Foreningen sponser med kr. 1.000,- pr. person. Prisen er avhengig av hvor mange som melder seg, men vil ligge  anslagsvis på kr. 1500 – 1800 pr. pers.

Før vi gikk over til trekning av gevinstene  takket formann for fremmøte og ønsket alle en god sommer og vel møtt igjen til første medlemsmøte 3. september. Møtet avsluttet kl. 2240 med anledning til å fortsette praten utover kvelden.

Gunnar Fadum               

Sekr.