For over 100 år siden var det 3 bedrifter i Tønsberg som dominerte leveranser til sjøfarten, Tønsberg Reperbane, nå Parker Scanrope AS, grunnlagt i 1796, H. Henriksen Mek. Verksted, nå med logo HENRIKSEN, 1856 og Aktieselsabet Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Verksted, senere Kaldnes Mek. Verksted, 1899 -1994.

De to første bedriftene er her fremdeles, mens området for skipsverkstedet nå er overtatt av bl. a Agility Group AS-Tønsberg som produserer utstyr for offshore-virksomheten. På bildet over ser vi en lekter bli lastet med en brønnenhet som er laget av Agility Group for FMC Kongsberg Subsea for leveranse til BG Norges oljefelt, Knarr, ute i Nordsjøen. Lekter med last blir nå, 19. april, tauet over til Vestlandet av den kraftige slepebåten” BB Server”.

Flott å se at Tønsberg fremdeles er toneangivende på utstyr til sjøbaserte virksomheter. Se også artikkel om Parker Scanrope og H Henriksen Mek. Verksted. Deres historie kan leses under menyen Historikk, verksteder. Enda mer kan man få greie på i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter ved Tollbodbryggen under seksjonen Verkstedbyen. 

Foto over: TSS. Brønnenhet under lasting på Kaldnes

Foto under: TSS. «BB Server» ved Tønsberg brygge noen dager senere klar for slepeoppdrag