Torsdag den 5. desember avholdt Tønsberg Sjømannsforening sitt tradisjonelle juleselskap i Tollbodens Wilhelmsensal for medlemmer og ledsagere med Evert Taube-viser og julesanger, velsmakende hjortefilet, allsang , utdeling av hedersmerke til 4 fortjente medlemmer, shantykor med både shanties og skomværvals, ikke med dans riktignok, for her hadde en elegant kledd og feststemt forsamling møtt opp i stort antall, hele 116 deltagere.
Med så mange til stede og trangt mellom bordene var det en bragd av Tollboden Spiseris betjening å gjennomføre en servering med velsmakende mat og godt drikke til alles tilfredshet. All ære verdt for det.
Det hele ble innledet med en velkomst fra formannen. Deretter var det trubaduren Wilfred Liljeros og pianisten Fredrik Eeg som slo an tonen for resten av kvelden med kjente og kjære Evert Taube-sanger fulgt opp med julesanger. Etter hvert ble det anledning til allsang og i god tradisjon sang vi unisont Tønsbergsangen, Deilig er jorden og deltok i Shantykorets avslutningssang, Skumværvalsen.
Foreningens shantykor har nå fått ny leder. Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen har trukket seg som mangeårig leder, men deltar videre både som kormedlem og forsanger. Ny leder er mangeårig kormedlem og forsanger Skipsmegler Erik Graue. Flott at foreningen kan bidra med også en slik tradisjonell kulturaktivitet.
Som et av festens høydepunkter foresto foreningens formann Sjøkaptein Kay O. Myhre utdeling av foreningens utmerkelse, hederssmerke m/diplom, til 4 medlemmer for deres innsats for foreningen. Mer om dette i artikkel nedenfor.
Dette var en stor og minneverdig aften. I sin takk for maten tale berømmet Vera Gram Simonsen vårt kjøkken, dets betjening og arrangementskomiteen for deres utmerkede innsats

Foto under: Trubaduren i duett med vår nye kordirigent og med Rosa på ball.

                  Nederst til venstre: Finn-Aage Christoffersen, tidligere kordirigent. Til høyre: Erik Graue, ny

                                               kordirigent