Foto fra venstre: Tormod Pettersen, Tor Smith, Formann Kay O. Myhre, Odd Jacobsen og Gunnar Lien.

På Tønsberg Sjømannsforenings julearrangement 5. desember, se artikkel ovenfor, ble 4 av foreningens medlemmer hyllet med tildeling av foreningens hedersmerke med diplom. Det var Tønsberg Sjømannsforenings formann Kay O. Myhre som foresto utdelingen, og stolte mottagere var:
Sjøkaptein Gunnar Lien mottok utmerkelsen bl. a. for sin store innsats under klargjøringen og oppbyggingen av Tollboden samt for sin innsats i Huskomiteen  gjennom flere år.
Også maskinist Tor Smith mottok sin hederspris for sitt bidrag til det nye Tollboden bl. a gjennom sin store innsats i dugnadsgjengen som sto for den innvendige riving og klargjøring for oppbyggingen. Han har dessuten vært styremedlem i perioden 2009 – 2012 og er nå aktivt med i Program- og arrangementskomiteen.
Maskinsjef Odd Jacobsen mottok sin hederspris for sin innsats som aktivt medlem gjennom mange år, som kunnskaps- og humørspreder, videre for sin innsats med riving og klargjøring av Tollboden og ikke minst for hans flotte modelltablå av Tønsberg havn med båter, brygge og bygninger utstilt i senteret.
Sivilingeniør Tormod Pettersen ble medlem like etter åpningen av senteret og mottok hedersprisen for sin innsats for senteret som formann i Kulturkomiteen, for diverse digitaliseringsjobber og oppbygging og redigering av hjemmesidene.