En nylig tauleveranse fra Parker Scanrope AS, verdens desidert største leverandør av fortøyningsutstyr til offshore plattformer, besto av 27,2 cm tykt og til sammen 54 km langt polyestertau til fortøyning av verdens største oljeplattform i arbeid for Chevron i Mexico-gulfen. Plattformen skal fortøyes i 4 tau fra hvert hjørne, i alt 16 tau helt ned til 2100 meters dybde. Tauet var rullet opp på 33 tromler og sendt av sted i to skipninger, den siste 4. februar med lasteskipet “Missisippi”, se bilde. Det medgikk hele 3000 tonn polyester til prosjektet, og leveransen fra råvareleverandøren i Frankrike var så stor at den påvirket råvareprisen for polyester  på verdensmarkedet og medførte 3 lastebillass 3 ganger i uken gjennom et helt år.

Parker Scanrope AS, eid av det amerikanske industri-konglomeratet Parker, het opprinnelig Tønsberg Reperbane A/S, grunnlagt i 1796. Hele tiden har de produsert tau, først for seilskuter nå for offshore plattformer. I starten var det hampfiber som var råmaterialet, i dag er det polyesterfiber.

Tønsbergs Blad hadde 5. februar en helsides artikkel om denne verdens største tauleveranse og skrev om både tauet og selve bedriften. De kunne bl. a meddele at bedriften går svært bra og at de i løpet av de 1,5 siste år har økt antall ansatte fra 130 til 160 og søker stadig etter flere ingeniører. Ved siden av fortøyningstau leverer de også undersjøiske kraftkabler og er i dag i forhandlinger om flere prosjekter, både fortøyningstau til plattformer og kabler til vindmøller.

Interessant å se at de to eldste industribedriftene i Tønsberg i dag er i en rivende utvikling. Se også artikkelen nedenfor om H Henriksen Mek. Verksted.

Foto over: Parker Scanrope

Foto under: Anne Charlotte Schjøll