Medlemsmøte 7. januar 2014.
Fra møtets referat krydret med red. anm sakser vi:
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 55 medlemmer velkommen
til møtet. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Ole M.Brynjulfsen, Odd Knutsen,  Einar Sjuve samt foredragsholderne Henrik M. og Henrich N. Henriksen spesielt velkommen.
Formannen takket begge for hjelpen Tønsberg Sjømannsforening hadde mottatt ved etableringen av foreningens Tønsberg  Sjøfartshistoriske deriblant  hvalkanonene.
Ordet ble gitt til foredragsholderne og foredraget «H. Henriksen Mek. Verksted AS gjennom 157 år».
Bedriften har vært drevet av familien Henriksen gjennom 5 generasjoner. De startet med smidde produkter til seilskuter og klarte opp gjennom årene å utvikle og omstille seg til stadig skiftende markeder og er nå en av Norges fremste high tech – bedrifter med verdenomspennende leveranser. Alt i første generasjon mottok de heder og ære, medaljer og diplomer, norske så vel som utenlandske. I 2006 mottok de en prestisjefylt designpris fra Britsh Aerospace for en nyutviklet sikkerhetskrok for låring og heving, Henriksen Hook, og i 2012 mottok de NHOs Nyskapingspris 2012.
Henrik M. Henriksen ga først en oversikt over hva bedriften hadde produsert fra 1856 og til perioden før hvalfangsten tok slutt på 1960 tallet. Bedriften er familieeiet gjennom fem generasjoner og samarbeidet i begynnelsen med Svend Foyn og utviklingen av harpunen og kanonen for hvalfangst.  
Bedriften drev også som rørleggerbedrift og var en av Norges første som ble autorisert innen bransjen.
Til fangst av vågehval utviklet bedriften en spesiell type granat og en liten spesiell granat med like stor sprengkraft som tidligere ble benyttet til fangst av blåhval. Istedenfor en kanon skjer utskytingen her med et våpen på størrelse av et gevær.
Henrich N. Henriksen utdannet seg til sivilingeniør ved Glasgow University og senere også til bedriftsøkonom, deretter var han forsker ved forskningsinstitutter både i Norge og USA og da med spesiell vekt på utvikling av undervannsroboter. Han var derved godt kvalifisert for ansettelse i familiebedriften i 1998 som konstruktørsjef og til å ta over det hele i 2000.
I sitt foredrag viste han bilder av de mange spesielle produkter som er utviklet etter hvalfangsten tok slutt innen for den maritime skipsindustri,offshore og forsvar. Han viste spesielle utløsninger og kroker ved utsetting av mindre båter og RIBS, olje oppsamlings-utstyr, Foxbarge en arbeidsplattform som kan pakkes ned i en container, service container for undervannsroboter og «Seaclaw» en spesiell redningskanon. Bedriften holder på med mange prosjekter og har idag totalt ca. 42 ansatte, hvorav 15 ingeniører. Da han overtok var de 26 ansatte
Formannen takket begge for foredraget og overrakte foreningens 150 års bok og foreningens drammeglass til applaus. Deretter fortsatte han med foreningssaker.
Foredraget var så interessant at redaksjonen straks sørget for å bli invitert til selve bedriften for omvisning, intervjuer og bildetaging. Artikkel m/bilder følger senere.
Det kan også nevnes at mer informasjon om bedriften kan du finne i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, Tollboden, Tønsberg og i 150 års jubileumsboken «Mot nye horisonter» av Erik Jakobsen.

Foto: TSS: 4. og 5. generasjon Henriksen i Wilhelmsensalen