Det er med stor respekt og ydmykhet jeg tok over ledervervet i Tønsberg Sjømannsforening på vår generalforsamling den 12.februar 2015.
Vår forening har en meget god annerkjennelse i vår region, og samtidig er vi en viktig kulturbærer og en visjonær aktør for formidlingen av vår stolte historie, og dette viktige engasjementet skal vi ikke bare fortsette med, men vi skal utvide det til nytte og glede for vår tradisjonsrike region.
Som et meget godt eksempel på det ovenstående, er vårt engasjement i Tønsberg Maritime Kulturforum, for å få reetablert et sjøfartsmuseum i Tønsberg, og i skrivende stund har vi stor tro på at dette skal vi få realisert.
Av lokale aktiviteter som fortsetter, vil jeg nevne den store jobben som gjøres for å få digitalisert alle våre styreprotokoller og andre viktige dokumenter.
Vi er i skrivende stund i full gang med forberedelser til ny kontrakt med driverne, vi er i god (?) dialog med Tønsberg kommune for å få hengt opp et skilt med vår gamle logo i gavlen på sørøstveggen på Tollboden. Vi er i sluttfasen av revisjonen av alle våre instrukser og arbeidsbeskrivelser.
Den «Kulturelle Skolesekken» fortsetter med uforminsket styrke, sammen med kulturkomiteen og museumsarkitekt Pål T Sundhell, fortsetter også den dynamiske utviklingen av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, dvs. vårt fremragende museum som ofte blir betegnet som det fineste i landet!
Vi er i dialog med Tønsberg Havnevesen om å få kjøpt plassen foran Tollboden.(Tollbodbrygga)
Våre tre komiteer fortsetter sitt glimrende arbeid. Tollboden fremstår, både utvendig og innvendig, som en juvel for personer som ønsker å arrangere selskaper, og driverne serverer byens bestsmakende mat.
Bacalaofestivalen arrangeres den 11.juli, og takket være en fremragende innsats fra noen av våre medlemmer, så har dette blitt et etterspurt arrangement i Tønsberg by.
Arrangementskomiteen sørger alltid for at alle våre møter og spiseaftener blir gjennomført stilfullt og ryddig, slik at våre medlemmer kan kose seg og ha det hyggelig sammen med venner.
I skrivende stund så planlegges det en tur til Kiel medio september.
Som eventuelle lesere her på vår hjemmeside (ros til redaktøren) sikkert registrerer, så driver vi en aktiv og til dels oppegående forening til tross for en alder av snart 170 år.
Håper inderlig at vi kan fortsette vårt glimrende samarbeide i året (årene) som ligger foran oss.
Tore Simonsen
Formann