Foto: TSS: Halvmodell av DS «Thora» i autentisk monter

Vi har nylig mottatt denne praktfulle halvmodellen av DS «Thora» fra Sev. Dahl & Co, Oslo.
Dampskipet på 1 340 tdw med 1022 bhk triple dampmaskin, lengde 66 m og bredde 9 m, ble bygd i 1907 på verftet A. Vuijk & Zonen, Capelle a/d Yssel, Nederland for A/S «Thora» (Sev. Dahl), Tønsberg som DS «Thora». Fartøyet var allerede tidsbefraktet av United Fruit Co og fortsatte i deres fart med stykkgods og frukt fram til kontraktens utløp i 1916, da skipet ble solgt til ny eier nå i Kristiania.
I 1867 etablerte Sev. Dahl sin virksomhet innen skipsmegling og assuranse med hjemsted i Tønsberg. I tidsperioden 1892 – 1916 disponerte selskapet dessuten tilsammen 10 fartøyer, vesentlig seilskuter. Vanlig på denne tiden var at man satset på brukt tonnasje, men beholdt den i relativ kort tid pga. forlis, avrigging, opphugging eller videresalg. Bare få av de mange rederier som oppsto på denne tiden vokste seg store og fortsatte videre inn i det 20. århundret.  Sev. Dahl avsluttet sin rederivirksomhet i 1916, men utviklet videre sin meglings- og assuransevirksomhet, som de etterhvert flyttet inn til Oslo.
Jakten på plass til modellen er dermed igangsatt i Sjøfartsavdelingen, og museumsarkitekten har allerede skissert noen muligheter. Her skal det i tillegg gjøres plass til «Gjøa» og tavler om Roald Amundsens ferder og hans fremste sponsor Don Pedro Christophersen, født i Nordbyen 2, Tønsberg.

Foto: Sverre Johansen via Skipshistorie