Foto over: TSS: Sundhell ved siden av sitt veggmaleri

Foto under: Arnulf B. Olsen: Veggmalerier i restauranten malt av Sundhell

Kunstner og museumsarkitekt Pål Thomas Sundhell har i flere år hatt et ønske om å få dekorere den store endeveggen i Wilhelmsensalen. Og da anledningen bød seg, malte han dette flotte motivet av Tønsberg havn som havnen var på 1910-tallet og med datidens Kaldnes-ferge som det selvfølgelige midtpunkt. Maleriet har blitt en pryd for veggen og til glede for alle oss som benytter salen; medlemmer, besøkende, seminardeltagere, spisegjester m.m