Foto: TSS: Vår historiker Einar Sjuve og museumsarkitekt og kunstner Pål Thomas Sundhell ved de dreibare tavlene

Vi hadde lenge tenkt på hvordan vi skulle få til en mer fullstendig hvalavdeling i vårt museum. Den var riktignok allerede full av flotte skipsmodeller, bilder, plansjer og gjenstander. Men vi skulle så gjerne også ha noe informasjon og bilder av hvalfangststasjoner både i nord og i syd, hvalfangstens utvikling og hva hvalen be benyttet til. Vi gikk i gang med skriving og innsamling av bilder, men hvor skulle vi finne plass til alt sammen?
Tiden var inne til igjen å kontakte vår eminente museumsarkitekt og kunstner Pål Thomas Sundhell. Det er han som har stått for utforming, layout og dekorering av hele museet helt fra starten i 2006. Og han visste råd. Nå må vi gjøre noe tredimensjonalt. Dermed er nye tekster og bilder nå blitt plassert på dreibare tavler som vist på bildet ovenfor.
I forbindelse med oppgraderingen har flere av våre medlemmer vært engasjert. Vår historiker Einar Sjuve har koordinert tekstene og fremskaffet bilder, huskomiteen v/formann Sigmund Optun har utført og montert tavlene, mens Pål Thomas Sundhell har bidratt med idé, utforming og layout.
Ved samme anledning har vi også fått på plass informasjon om sjømannskirken og sjømenns velferd og satt opp pokaler og medaljer både fra sjømannsidretten og dramatiske redningsoperasjoner. Og så – Nå er det sjøfartsavdelingen som står for tur til en omfattende oppgradering.