Forfatter: Tønsberg Sjømannsforening

Dublin 2023

Irlandturen 3. til 8. september 2023. Så var vi på tur igjen, til stor glede for de som kunne reise, men også til stor skuffelse for dem, som av en eller annen grunn, måtte melde avbud. YR var flittig i bruk før pakkingen tok...

Les mer

Spiseaften 23.3.23

Tønsberg SjømannsforeningReferat fra spiseaften 23. Mars 2023.Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 94 medlemmer, nye medlemmer oggjester velkommen. Veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell...

Les mer

Kategorier