Vår formann Eilif H. Hundal holder tale for dagen om Svend Foyn