Etableringen

Henrik Henriksen opprettet som 22 åring en smie for tilvirking av skipsutstyr ute på Råel i 1856, senere flyttet til Nes.  Dermed ble han grunnleggeren av en generasjonsbedrift som fremdeles er i virksomhet.

Familiebedriften

I 1876 brant det hele ned og Henrik sto på bar bakke. Men etter to år hadde han etablert nytt verksted i Tønsberg. Her opprettet han også et rørleggerverksted. I 1967 ble bedriften flyttet til nye lokaler ute på Træleborg. Rørleggerdelen ble solgt i 1975 og flyttet til Råel. H. Henriksens mek. Verksted har i alle år vært eid/kontrollert og ledet av familien Henriksen, og hver generasjon har satt sitt spesielle preg på virksomheten
Fem generasjoner på verdensmarkedet
1. Generasjon – Henrik Henriksen (1834 -1916) utviklet sin vesle smie til et stort verksted, med leveranser til byens fangsflåte som hovedvirksomhet, etter hvert også til det internasjonale marked. Sammen med Svend Foyn utviklet han harpun og granat for fangst av store hvaler og mottok flere internasjonale utmerkelser for sine oppfinnelser.
2. Generasjon – Eldste sønnen, Karl Ludvig Henriksen (1860 – 1935), kom inn som verksmester i 1887 og overtok som daglig leder etter sin fars død i 1916. Han videreutviklet fangstredskaper og utvidet bedriften til også å levere utstyr til landstasjoner og etter hvert komplette landstasjoner og fangstutstyr over hele verden. Bedriftens store blomstringstid.
3. Generasjon – Finn Henriksen (1904 – 1979), var sønn av Karl Ludvigs bror, Harald, som i mange år var administrerende direktør på Kaldnes mek. Værksted.  I en alder av 31 år var det Finn som overtok ledelsen i H. Henriksens mek. Verksted i1935.  Det falt i hans lodd å lede bedriften i en periode med nærmest stans i hvalfangsten, børskrakk, verdenskrig, hard konkurranse, slutt på hvalfangsten og dermed omstilling til andre produkter.
4. Generasjon – Finns sønn, Henrik M. Henriksen (1937-), begynte i familiebedriften i 1967 og overtok som disponent etter sin far i 1973, Hans konstruksjonsegenskaper gjorde at nye spesialprodukter ble skapt på løpende bånd og bedriften gikk travle tider i møte.  
5. Generasjon – I 1998 begynte Henriks sønn, sivilingeniør og bedriftsøkonom Henrich N. Henriksen (1968 – ) som konstruksjonssjef . I 2001 ble han daglig leder. I løpet av de neste to årene staket han opp en ny kurs for framtida. De tradisjonelle sveise- og montasjeoppdrag og produksjon av mindre lønnsomme produkter ble forlatt til fordel for nisjeprodukter med langt bedre inntjening..

Fremtiden

H. Henriksens mek. Verksted leverer i dag spesialiserte produkter til kunder over hele verden og har nå på plass en moderne ”high-tech” utviklings- og produksjonsbedrift med sterk satsing innen bl.a avansert sikkerhets- og redningsutstyr. Bedriftens satsing på spesialprodukter til faste kunder i stedet for masse-produksjon har dessuten vist seg å være en vellykket strategi, og med store ordrereserver (2008) synes fremtiden godt sikret.