I regi av Tønsberg Sjømannsforening og Tønsberg Havnevesen er det i løpet av sommeren avholdt tre møter i Sjømannsforeningens Wilhelmsenssal med utgangspunkt i å skape et fellesskap mellom de 6 maritime institusjoner, Tønsberg Havnevesen, Tønsberg Sjømannsforening, DS «Kysten», «Saga Oseberg», Stiftelsen «Berntine» og Tønsberg Kystkultursenter som alle er etablert i Tønsberg havn. Etter siste møte, 19. august, er det nå klart at Tønsbergs Maritime Kulturforum er en realitet og at dette forum har som formål bl. a å:

– Markedsføre maritim kultur i Tønsberg

– Koordinere maritime kulturinteresser

– Samarbeide om større arrangementer

– Utnytte felles ressurser

– Stå samlet utad, være selvstendig innad

Overordnet mål vil være å øke innbyggernes glede over og stolthet av byen, gi fastboende og besøkende minnerike opplevelser og gjøre Tønsberg til Norges sentrum for maritim historie og kultur.

Styret for denne paraplyorganisasjonen vil være sammensatt av formennene i de forskjellige maritime institusjonene og formannsvervet vil gå på omgang. Statutter er under utarbeidelse.

Det siste møtet ble behørig dekket av Tønsbergs Blad 26. august og berømmet i avisens lederartikkel dagen etter ved bl. a: «Nystartede Tønsberg Maritime Kulturforum fortjener støtte fra både kommune, næringsliv og folk flest når de setter seg fore å gjøre byen vår til Norges maritime kulturhovedstad»

Om de forsjellige maritime institusjoner kan du lese på deres hjemmesider:

Tønsberg havnevesen:            tonsberghavn.no  

Tønsberg Sjømannsforening:   tonsbergsjo.no

Saga Oseberg:                       osebergvikingskip.no

DS «Kysten»:                        dskysten.no

Stiftelsen Berntine:                berntine.no

Tønsberg Kystkultursenter:     loggenkystlag.no