Foto:TSS. Fra venstre: Tore Simonsen (Formann i Tønsberg Sjømannsforening), Sigmund Opthun, Kay O. Myhre, Olav Nilsen og George R. Cummings (Marinemaler)

Onsdag 14. sept hadde vi et hyggelig og vellykket arrangement for tre medlemmer av Salvesen Ex Whaler Club, Edinburgh i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Her overrakte klubbens formann, som også er en av Storbritannias fremste marinemalere, George R. Cummings, oss et maleri av hvalbåten «Southern Actor». Han har selv malt bildet.
Forhistorien til denne gaven oppsto i fjor.
Da Cummings under et besøk i fjor i Senteret så at vi hadde hans maleri av hvalkokeriet «Southern Venturer» på vei inn til Leith Harbour på Syd Georgia hengende på veggen i hvalfangstavdelingen, bestemte han seg der og da for å komme tilbake neste år med et nytt maleri.
I Cummings tale i den påfølgende lunsj under årets besøk fikk vi bl. a. høre at de ser på Tønsberg som hvalfangstens hjerte og vårt Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter som et av de beste hvalfangstmuséer i verden pga. sin helhet. Senteret viser hele hvalfangstspekteret med instruktive tavler og flotte gjenstander. Alt arrangert på en oversiktlig måte.

Hvert år siden 1990 har medlemmer av Salvesen Ex Whaler Club kommet til Tønsberg for å besøke Salvesen-klubben her. Sistnevnte klubb er nå nedlagt, men Salvesen Ex Whalers har fortsatt å komme, tidligere over førti medlemmer, nå bare tre, og det skal de fortsette med så lenge helsa holder.
Det var jo Jarlsø som var Salvesen-kokeriene «Southern Harvester og Venturer»s sommerhavn, og det var Onesimus Andersen i Tønsberg som var Salvesens norske representant og som sørget for ankringsplass for sommeren, bemanning, utrusting og vedlikehold av fartøyene.
Hver gang de har vært i Tønsberg har de overnattet på Furustrand Camping en ukes tid. De kaller stedet for sitt andre hjem.

Foto: Erik Jacobsen. Fra venstre: Tormod Pettersen, Tore Simonsen, Don Lennie, James Yorkston, Kay O. Myhre, George R. Cummings, Olav Nilsen.