Styreformann Tore Simonsen sammen med henholdsvis Svenn Olav Andreassen og Svend Erik Jensen

Styrets begrunnelse for å tildele hedersmerke og diplom til to fortjenstfulle medlemmer er som følger:

MASKINIST SVENN OLAV ANDREASSEN

Maskinist Svenn Olav Andreassen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 9.februar 2010.
Han ble engasjert i foreningens arrangementskomite i 2010 og er fortsatt engasjert i komiteen.
Svenn Olav er et utpreget JA-menneske, og han deltar med iver og lyst i alle forberedelser til møter, kaffelørdager og spiseaftener.
Uten unntak har Svenn Olav deltatt på samtlige arrangementer, blid og hyggelig er han alltid.
Han er en flott representant for Tønsberg Sjømannsforening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02.2008, enstemmig besluttet å tildele Svenn Olav Andreassen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

SJØKAPTEIN SVEND ERIK JENSEN

Sjøkaptein Svend Erik Jensen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 7.oktober 2008.
Han har en meget lang og solid praktisk og administrativ erfaring, så da foreningen måtte ha ny sekretær ble han forespurt om han kunne påta seg oppgave, og det var ikke nei i hans munn.
Referatene som Svend Erik skrev var til de grader så fyldesgjørende og velskrevende at det hele ble meget interessant lesning.
Han er på alle måter pliktoppfyllende, imøtekommende og en man alltid kan stole på.
Svend Erik er en meget kunnskapsrik person og som alltid deler sin kunnskap med de som er interessert, og derigjennom en stor ressurs for vår forening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02. 2008, enstemmig besluttet å tildele Svend Erik Jensen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.