Tønsberg Sjømannsforenings formann Tore Simonsen minnes Svend Foyn.

Årets minnetale m/bekransning for Svend Foyn ble i år holdt av Tønsberg Sjømannsforenings formann Tore Simonsen.
Fra Kl. 1000 var det samling i Wilhelmsensalen med velsmakende smørbrød og kaker. Og her ble det etter hvert fullt hus med både medlemmer, venner, barn og barnebarn. Ca. kl. 1230 deltok medlemmer av Sjømannsforeningen i minnehøytidelighet i minneparken.