Foto over: TSS. Ordfører Petter Berg taler mens styreformann Arve Wilhelmsen lytter.

Foto under: Stolt styreformann Arve Wilhelmsen viser fram nytt dekk i malmfuru. 

DS «Kysten» har lettet på sløret og fjernet en skjemmende presenning, men viser dermed også hvor meget arbeid som gjenstår i og på overbygget. Også i maskinrommet er det mye å ta fatt på. Dampkjelen er ferdig reparert og inspisert, men på selve dampmaskinen og i maskinrommet for øvrig gjenstår omfattende arbeider.

Kommer man ombord derimot, hvilket det nå er mulighet for, og opp på øvre dekk, ser man at hele dekket er planket i nydelig nylakkert malmfuru. Virkelig noe å vise fram.

Lørdag 15. juni var det åpning av landgangen til båten for publikum med flott musikk, mange frammøtte og taler av styreformann og ordfører. I sin tale nevnte styreformann Arve Wilhelmsen at nå snakker man ikke lenger om spiker, men om  å få skipet inn i sin tidligere fart i skjærgården. Tønsbergs ordfører uttalte: “En fantastisk skute som vi skal få i fart igjen om noen år”. Styreformann Arve Wilhelmsen ble deretter overrakt byens segl som en påskjønnelse for utført arbeid og en inspirasjon for videre innsats.

Ambisjonen er å få DS “Kysten” i fart i 2015. For å få til dette, kreves det en betydelig innsats av både dugnadsgjeng, spesialfirmaer og ikke minst tilgang på kapital, mye kapital. Mange håper de vil lykkes og utviklingen vil bli fulgt med stor interesse.