Undervisningen varte fra 18. mai til 15. juni. Her er elever fra Ringshaug 9c med formann i Kultulurkomiteen og underviser Jan Tønnesen i midten.

Tønsberg Sjømannsforening har i år igjen gjennomført en 2 timers visning av den moderne hvalfangsten for alle niendeklassinger i Tønsberg kommune. Lysbildene med foredrag om Svend Foyns fantastiske historie og filmen om hvalfangsten laget av Erik Jacobsen fenger elevene. Elevene treffer vaskeekte hvalfangere som blir et tidsvitne til en aktivitet i vårt nærmiljø som gir opplevelser som treffer elevene, noen har foreldre som var med på hvalfangsten i Antarktis og andre forstår nå hva bestefar har opplevet ennå mer enn hva de har blitt fortalt.
21 klasser med tilsammen nesten 500 elever har på 12 dager fylt utstillingen. Møte mellom unge elever og tilårskomne sjøfolk har gitt en unik sosialopplevelse for begge grupper.