Avdukingen: Liv Ellefsen nr, 3 fra venstre sammen med fire sentrale medlemmer i Tønsberg Sjømannsforening. Fra venstre:Sigmund Opthun, Eilif H. Hundal, Tore Simonsen og Trond Presterød

Giveren av den gamle Bofors hvalkanonen, Liv Ellefsen på Skjærsnes, deltok aktivt i selve avdukingen på Tollbodplassen14. juli. Hyggelig var det  dessuten at 4 representanter fra Bofors i Karlskoga også var til stede og overrakte deres firmaflagg til odel og eie. Flagget ble benyttet ved avdukingen og deretter heist til topps på plassens flaggmast. Vi fikk også to bøker om bedriftens 350-årige historie. 

Liv Ellefsen var meget fornøyd med hele opplegget og sa hun ser fram til at at kanonens lavett blir ustyrt med en informasjonsplakett i messing.