Folksomt på bryggen og snart ogå i teltet.

Hele arrangementet er i alle ledd basert på frivillig innsats  av Sjømannsforenings medlemmer, hvor hele 50 personer er tildelt sine spesielle roller og oppgaver.
Ifølge ny formann for Bacalaokomiteen, Sjøkaptein Eilif Harald Hundal, tiltrekker den årlige bacalaofestivalen – denne gang den 11. i rekken over like mange år – mennesker fra hele østlandsområdet. Det kommer folk bl. a.fra Oslo, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
Intet unntak denne gang, hvor vi kunne registrere over 1200 godt fornøyde gjester som i jevn strøm besøkte oss fra kl. 1100 til 1900. I museet, som denne gang hadde gratis adgang, var det over 140 besøkende. Mange uttrykte anerkjennende ord for flott utstilling og spennende hvalfangstfilm. Vårt senter for sjøfart er fremdeles relativt ukjent og mange utrykte anerkjennelse over at Tønsberg i tillegg til kunst, veteranskip, viking- og middelalderstid også kan vise fram Tønsbergs glansperiode som sjøfarts- og hvalfangstby. Alle i dette området har jo et familiemedlem som har deltatt i denne farten.
I år, 14. juli, var vi velsignet med et strålende vær, varmt, men med en sval bris som ved god lufting av det formidable 400 manns teltet bidro til et behagelig opphold. At dette også er et populært treffsted er lett å skjønne pga. av livlig prat og munterhet rundt bordene. 
Maten ble lagd på Jarlsberg Konferansesenter ved Jarlsberg Flyplass hvor hele 2 tonn bacalao ble produsert både for servering og «take away»
Allerede tidlig i uken startet 5 kokker og 6 assistenter med tilberedelsen av bacalaoen – tilskjæring, vanning, blanding, tilsetting, koking, oppvarming og utkjøring på selve lørdagen – under kyndig veiledning av kjøkkensjef, Stuert Gunnar Andersen.
11 mann deltok i oppføring av teltet og resten betjente så gjester, vakthold og museum. Her kan man nok også påregne noen «Tordenskjolds soldater».
Årets bacalaofestival ble en formidabel suksess, «Best Ever», og Hundal sier: «Denne tradisjonen skal vi fortsette med i mange år framover». Bacalaoelskere – Gled Dere! Smile