Julemøte med ledsagere 13.12.2018
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 105 medlemmer med ledsagere velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkomst også til kveldens hovedgjester David Gjerp og frue og Erling Dittmann med sin samboer.
Formann Tore håpet alle hadde lagt merke til den nye fine lyssetting av Tollboden og det fine juletreet ute. Han gjorde også oppmerksom på våre nye bordfaner som var på plass og at ny vimpel er på plass på flaggstangen. Vi har fått takkekort fra Egil Jahre i samband med han 90 års dag, samt julekort fra Georg og Mabel Cummings.
Vi har mottatt medlemssøknad fra Per Arve Johansen, født 1951, Tolvsrød, pensjonist.
Til slutt nevnte formann at foreningen har gitt kr. 10000 hver til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon til jul.
Vi reiste oss og sang Tønsbergsangens 3 første og 2 siste vers. Skål for byen vår.
David Gjerp fikk deretter ordet til kåseriet som han benevnte ”Humor og religion”.
Gjerp ga oss et fantastisk inspirerende og humoristisk innlegg som også var ispedd alvor og ord til ettertanke. Noe som Gjerp sa som sitter igjen hos meg:
Er det mulig å forene humor og guds tro? Jo allerede Luther sa: Det må være mye latter i himmelen ellers vil ikke jeg dit.
Den norske kirke må ta latter og sorg like alvorlig. Glede, alvor, humor og guds tro må være vevd sammen.
Frk Thommassen spurte barna på søndagsskolen om de ville være med til himmelen. Da reiste lille Fredrik seg og sa: Det går nok ikke for jeg har lovet mamma å komme rett hjem fra søndagsskolen.
Daværende norges eldste kvinne på 106 år på Gipø ble spurt hvordan hun opplevde det å være 106 år. Jo sa hun, jeg merker jo at jeg ikke er 100 lengre.
Så var det en liten jente som vokste opp med en skrøpelig bestemor. Da hun ble spurt hvor gammel hun var, svarte hun. Jo hvis helsa holder blir jeg 8 til høsten.
Gjerp avsluttet med å ønske god jul til oss alle sammen. Formann takket for de gode og varmende ordene med blomster og vin
Erling Dittmann leste juleevangeliet og vi reiste oss og sang ”Deilig er jorden”.
Hovedretten ”juletallerken” med godt drikke ble servert.
Etter hovedretten holdt Even Skredsvig tale for damene. Noen av hans ord til ettertanke: Garanti for siste nytt når damene er tilstede. Dagens mantra: likestilling. Likestilling kan ikke rokkes ved. Damenes spesielle gen -stæsj- bergtar mannen. Man skal ikke forstå kvinnen, de skal elskes.
Så dagens dessert: Karamellpudding med kaffe.
Kay Myhre takket for maten. Julemat er tradisjon flere hundre år tilbake, fra katolsk tid. Han takket betjeningen for nydelig mat, skorpen var perfekt og alt smakte fortreffelig.
Shanty koret underholdt deretter med 4 shanties. Og alle sang så ” Jeg er så glad hver julekveld”
Så tid for påskjønnelser: Bjarne Ruud for fantastisk restaurering av hvalkokeriet ”Antarctic”. Anne- Britt og Eva for organiseringen av lotteriet og gevinstene. Og kjøkkenet for hyggelig aften.
Avstutning ved fellessang ”Glade Jul”.
Formann avsluttet en minnerik kveld med å takke forkvelden og ønsker om at alle får ei god, hyggelig og fredfull julefeiring og at 2019 blir et fint år for oss alle.
Vel hjem klokken 22.35
SRÅ

Referat fra medlemsmøte 06.11.2018 

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket styremedlem Rolf R. Halvorsen, i formann Tores fravær, 30 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen til kveldens foredragsholder Thomas Huste som skulle fortalle og leste dikt av Andre Bjerke.
Utdrag fra Hustes foredrag:
Hans fulle navn Jarl Andre’ Bjerke, og han ble født 30. januar 1918 i Oslo.
Han var et fenomen med ordlek og ble veldig kunnskapsrik via sine besteforeldre.
Huste begynte med å lese Bjerkes dikt: Amor Fati – elsk din skjebne
Det ryktes at Bjerke skrev sin første roman allerede som 5 åring.
8 år flytte familien til Majorstua hvor han ble satt rett i 2. klasse på barneskolen. Han ble mobbet for sine evner, og han ble regnet som litt sær.
I 1929 begynte han på realskole på Fagerborg og da ble hans evner fort satt pris på. Han ble redaktør i skoleavisen, og allerede første nummer ble en suksess. Han var mye sammen med sin fetter Jens Bjørnebo, og de hadde mye glede av hverandre.
Første diktsamling kom i 1940
Han var utrolig produktiv og skrev både for voksne og barn.
Han oversatte store og kjente internasjonale verk. Han var en ordkunstner og språkets mester.
Han var veldig sjenert og skrev helst om det andre kjønn. Men ble gift med Mette i jubeldagene 1945. Ble skilt etter 12 år mye på grunn av Bjerkes alkoholproblemmer.
Han skrev krim under pseudonymet Bernhard Borge og ga ut boken De dødes tjern i 1942. Boken ble filmatisert i 1958 hvor han hadde en mindre rolle. Men gjennom filmatisering av boken ble han kjent og gift med Henny Moan som hadde den kvinnelige hovedrollen. Hun var 18 år yngre enn han. Sammen fikk de datteren Vilde som har skrevet en bok om faren.
Han ble også skilt fra Moan etter 12 år pga. hans alkoholforbruk, han var periodedranker.
Han hadde 2 barn som han elsket og ofte skrev dikt til, mest til Vilde. Men Ordet og bølgen skrev han til sønnen i 1939.
Han var en dyktig sjakkspiller med program både i aviser og radio. Han var norgesmester 2 ganger. Han var formann i Forfatterforeningen av 1952 og redigerte Riksmålsforbundets tidsskrift Ordet fra 1950 til 1966.
Humor var ikke ansett på den tiden, men han var en stor humorist.
Han hadde stor angst for det offentlige
Han var glad i Hellas og tilbrakte bl.a. 6 måneder der i 1966.
Han mottok en rekke priser og æresbevisninger. Ble utnevnt til Ridder av St. Olavs orden.
Han fikk hjerneslag i 1981 og døde 10.01.1985.
Thomas Huste leste flere dikt av Bjerke, dikt som viste hvilken stor ordkunstner han var:
Slemme piker – dikt for barn
Farao på ferie
Hvorfor Jeppe drikker
Rolf takket av foredragsholderen for et interessant og inspirerende foredrag og overrakte en flaske vin som gave.
Rolf refererte følgende foreningssaker:
Søknad om medlemsskap: Bjørn Oscar Kongslie, Knarberg, født 1946, pensjonert skipsfører, ønsker tittel Sjøkaptein. Søknaden henges på tavla.
Overbygg over de nye dørene, blikkenslager har lovet jobben ferdig i løpet av november.
Høstturen blir 1 – 5 sept. til Stalsund/Tyskland.
Husk spiseaften 29.11.2018 foredrag ved Erlend Larsen:” Mine første år på Stortinget”. Mat: Lutefisk m. tilbehør.
Lørdagskaffen fortsetter.
Formell del av møte avsluttet kl. 1955
Deretter hygge med kaffe og wienerbrød.
SRÅ

Spiseaften 25.10.2018.
Etter seks slag på skipsklokkenønsket Formann Tore Simonsen 74medlemmersamt 6 gjester fra Holmestrand SF velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole JacobOlsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Han ønsketogså medlemmene Thorleif Oddvik og Egil Hanefeldt velkommen som deltagere på våre møter for første gang.Gjestene Frank Gabrielsen, Kai Hermansen, Svein Engmann og Ole Johan Midttun ble ønsket velkommen etter at de hadde foretatt en kort presentasjon av seg selv.
En spesiell velkomst også til kveldens foredragsholder Bård Kolltveit som skulle fortelle oss om Norsk Linjefart.
Foredragsholderen er tidligere ansatt ve Norsk Sjøfartsmuseum og er godt kjent i vår forening med tidligere foredrag.
Utdrag fra hans foredrag:
Linjebåtene har opp gjennom årene vært betegnet som handelsflåtens rasehester for sin:
Presisjon
-Fart
-Eleganse
-Stil
-Vakre skip
Det begynte fra 1850-årene med Bergenske Dampskipsselskaps linje mellom Hamburg og Bergen i 1851.
Søndenfjelske fulgte på i 1854. Det var handelsfolkene selv som startet rederiene for å bringe sine varer frem.
Hamburg veldig viktig. Linjefarten ble et middel for å øke veksten i norsk handel.
1893 kunne D/S Vesteraalen legge ut fra kai i Trondheim med kurs for Hammerfest
Videre gjennombrudd for Norsk Linjefart kom med klippfiskhandelen til Spania. Rederiet Otto Thoresen vant anbudmed garantier fra den norske stat og etablerte Den Norsk Spanske linjen i 1894. De foretok seilinger inn i Middelhavet til Italia.
Rute til England ble etablert da rederiet Fred. Olsen satte D/S Bayard i 1897 i rutetrafikk mellom Norge og England.
Staten ga også statstilskudd for en rute til Mexico-gulfen i 1907. Og i 1910 kom en linje til Afrika og Australia. Opprettelsen av Den norske Amerikalinje i 1914 ble et prestisjeprosjekt med betydelig støtte fra den norske stat.
Rundt 1914skjedde utviklingen av moderne skipsfartshistorie med bl. annet dieselmotoren.
Man betegner det gjerne som Fase 2 i norsk linjefartda linjer ble opprettet uten at de gikk ut fra Norge. Dette hadde bl. annet sin bakgrunn i at USA mer og mer ble en stormakt.
Rederiet Wilh. Wilhelmsen kom nå mer og mer på banen.Rederiet som var grunnlagt i Tønsberg i 1961. Rederiet gikk i 1890 over fra seil til damp. De utviklet samtidig en utstrakt linjefart over store deler av verden og drev Den Norske Afrika –Australialinjen og Norge –Mexico Gulf Linjen, opprinnelig i samarbeid med bl. annet Fearnley Eger.
Formann takket foredragsholderen for et meget interessant foredrag og overrakte en gave fra foreningen etter en kort spørsmålsrunde og stor applaus.
Noen foreningssaker ved Formann Tore:
-Takkekort fra Bjørn Haave vedr. hans 70 års dag ble referert.
-To nye medlemmer ble innvoterOle Johan Midttun, Knarberg, født 1946, pensjonist, ønsket tittel i medlemsregisteret: Matros
Svein Engmann, Melsomvik, født 1942, pensjonist, ønsket tittel i medlemsregisteret: Maskinist
-Det er bestilt foreningsvimpel til flaggstangen og foreningsbordfaner.
-Det planlegges også høsttur 2019. Østtyskland med Stalsund og Rugen er mulig reisemål.Foreningen sponser med kr. 1500.-pr. medlem.
-Krigseilerregisteret vil markere med en hyggelig samling av involverte at mye av jobben er i havn. Nils reiser fra vår forening.
-Det er montert lys på fronten mot kaia med 2 lamper som lyser opp/ned. Fint har det blitt.
-19 medlemmer var i går, 24.10, på besøk i Stavern SF og hadde en meget hyggelig aften.
-Vi har søkt Sparebankstiftelsen Nøtterøy –Tønsberg om støtte til vårt filmprosjekt i samband med vårt kommende jubileum i 2021. Vi søkte og fikk kr. 50000
Så ble det servert mat, mør og nydelig hvalbiff.
Bjørn Haave holdt tale for de seilende.
Formann i Holmestrand SF takket for maten.
Shantykoret sang så 4 shanties.
Formann minte om medlemsmøte den 6. november og om lørdagskaffen i Pelagosrommet.
Han avsluttet møteKl.2145 med følgende ord for dagen av Jonathan Swift:
Det er svært få mennesker som virkelig lever i dag –de fleste forbereder seg på å leve i morgen.
SRÅ

Medlemsmøte 09.10.2018. 

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 37 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteiene Ole M. Brynjulfsen og Finn- Aage Christoffersen, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun. Hans ønsket også velkommen til medlemmene Thorleif Oddvik, Åge S. Vestby og Åge Øystein Finnckenhagen som deltok på våre møter for første gang. Vider en hjertelig velkommen til kveldens foredragsholder Ole Henrik Gjeruldsen som skulle fortelle oss om sjømannen, admiralen og krigshelten Cort Adler.
Foredragsholderen ble gitt ordet og presenterte seg selv.
Han er fra Nøtterøy og sønn av vårt mangeårige medlem Sven Gjeruldsen som også deltok på møte. Han er historiker med spesiell interesse for perioden 1600 -1700 tallet og har skrevet bok om Cort Adler.
Litt oppsummering fra foredraget:
Admiral Cort Adler ( 1622 – 1675) var født i Brevik og faren var trelasthandler, noe som betydde mye for hans utvikling i livet. Vokste opp med sjøfartslivet og handelen med tømmer ut fra Brevik, spesielt til Nederland.
Han ble en mann som elsket havet . Norge var den gang en del av Danmark og han kom seg fort opp i embetsverket noe som ikke var så vanlig for nordmenn.
Han reiste til Nederland kun 14 ½ gammel t og slo seg ned som sjøkadett i Horn for å lære mate og navigasjon. Deltok i sitt første slag som 18 åring. Han ble fort kaptein og seilte i Middelhavet leid ut i venezians tjeneste. Venezia var da egen stat og lå i krig med Tyrkia, spesielt om Kreta. En krig som varte i 24 år hvorav Adler deltok for Venezia i 12 år.
Han deltok i mange store slag og utmerket seg med stort mot, han deltok i fremste rekke og sparte ikke seg selv. Utnevnt i 1659 til Rider av St. Markus orden.
Kom tilbake til Nederland i år 1660. Hadde kone og sønn der, men kom hjem til en kone som var død i mellomtiden. Fikk seg ny kone i 1662 som var fra velstående og innflytelsesrik familie.
1657 til 1660 var det krig mellom Danmark/ Norge og Sverige som gikk dårlig for D/N. Kong Fredrik den tredje ville hyre inn Cort Adler og ga han tilbud som nestleder for den Dansk/Norske flåten med tittel General Admiral. Cort Adler var en god forhandler og får en lukrativ avtale og flytter til København. Året var 1663 og han var da 40 år gammel. Han ville innføre galeaser til den D/N flåten. De skulle bygges i Bergen etter nederlands mal.
Han ble også brukt til andre oppgaver, som for eksempel diplomat, og forhandlet tollsatser med Nederland. Drev rederi, salthandel , skoger i Telemark og sagbruk bl. annet.
Ble adlet av Christian den femte. I 1675 ble de igjen krig med Sverige og kongen beordret C.A. ut for å møte den svenske flåten. De lå ute og vente i lang tid uten at svenske flåten kom. Resultatet
var at det brøt ut epidemi om bord. Også C.A. ble smittet. Flåten seiler inn til Danmark 2.nov. 1675 og tre dager etter døde Cort Adler i sitt hjem 53 år gammel.
Formann Tore takket foredragsholderen for et interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre gaver; jubileumsboken og det store aquavitglasset.
Formannens refererte deretter følgende foreningssaker:
– 2 takkekort ble referert.
– Et nytt medlem ble enstemmig innvotert: Egil Oluf Haneferd, Tønsberg, sjøkaptein nå pensjonist, 74 år.
– Søknader fra 2 nye medlemmer er hengt opp på tavla.
– Tak over døren mot kanalen, ny leverandør etterspørres om tilbud.
– Medlemsregisteret. Det ønskes bilder av de vi ikke har fra før.
– Høsttur 2019, suksessen fra i år ønskes å følges opp. Flere alternativ vurderes.
– Vi har invitert Holmestrand SF til vår spiseaften 25. okt.
– Besøk Stavern SF 24. okt. Kun få plasser ledig, kontakt Olav.
– Vårt lovverk. Godkjent av Generalforsamlingen og ferdig redigert og under trykking.
– Vimpel. Foreningsvimpel på flaggstangen ønskes. Prøvevimpel i disse dager. Tilbud innhentes når ønsket størrelse er utprøvd.
Formann minner om spiseaften 25. okt., foredrag om linjefarten og flesk og duppe på menyen.
Lørdagskaffen i Pelagosrommet fortsetter.
Ord for kvelden: Til deg som går i mørket uten refleks. Husk å registrere deg som organdonator. Det kan redde liv.
Formell del av møte hevet kl. 2015.
Så kaffe og kringle og hyggelige samtaler rundt bordene.
Deretter takk for i kveld og vel hjem.
SRÅ

Spiseaften 27.09.2018

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 68 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen ,Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.

Han ønsket også medlemmene Tarald Frette, Reidar Krokvik og Terje Follstad velkommen som deltagere på våre møter for første gang.

En spesiell velkomst også til kveldens foredragsholder Jan Helge Kaiser , fylkesberedsskapssjef i Vestfold.

Han innledet med å takke vår Fylkesmann at vi har en beredskapskomite som han syntes fungerer godt.

Utdrag fra hans foredrag:

Han orienterte om Fylkesmannen i Vestfolds rolle mht. samfunnssikkerhet og beredskap.

Ny struktur for fylkesmannsembetene vedtatt i statsråd 10.03.2017.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sammenslås fra 01.01.2019.

Ny region 423000 innbyggere.

27 kommuner frem til 01.01.2020, deretter 23.

Fylkesmannens rolle:

 • -Kontrollere at nasjonale vedtak blir fulgt opp i lokal politikk.
 • -Behandle klager på kommunale vedtak.
 • -Føre tilsyn innen barn og oppvekst,helse, miljø, beredskap medmm.

Særpreg Vestfold:

 • -Korte avstander.
 • -Forholdsmessig rolig natur.
 • -Godt med ressurser.
 • -Godt utbygget infrastruktur.

Hva er folk mest bekymret for de neste 5 årene:

 • -42% cyberangrep.
 • -73%forsyningskrise.
 • -63%pandemi.
 • -66% strømbrudd.

71% er ikke bekymret for krig på norske jord.

Landbruk og beredskap: Vestfold er et landbruksfylke og bonden er en ressurs. Men er også sårbar og en viss risiko.

Formann takket for et inspirerende og glimrende foredrag med våre faste gaver.

Formann tok opp følgende foreningssaker:

Refererte takkekort fra Steinar Evensen for mottatt vår oppmerksomhet på hans 80 års dag.

Følgende nye medlemmer ble innvotert enstemmig:

Gyula Klapcsik, Tolvsrød, 73 år, pensjonist.

Thorleif Oddvik, Vestskogen, 73 år, pensjonist.

Stein Gravdal, Stokke, 63 år, pensjonist.

Åge S. Vestby, Tønsberg, 62 år, Maskinsjeg.

Åge Øystein Finckenhagen, Føynland, 74 år, pensjonist.

Mottatt 1 ny søknad om medlemsskap, henger på tavla.

Vi er invitert til Stavern SF den 24.10.2018, 2 ledige plasser igjen.

Jobber med tur til Arendal SF den 29.10.2018, minibuss, dagstur, ledige plasser.

Fått maleri av ”Pelagos” i samband med besøk av hvalfangerveteraner fra Scotland. Maleriet henges i Pelagosrommet.Malt og gitt som gave av George Cummings.

Deretter var det tid for nydelig mat : lammeskank med tilbehør. En absolutt fulltreffer.

Shantykoret fremførte etter maten 4 shanties.

Formann minner om medlemsmøte den 09.10.2018.

Lørdagskaffen fortsetter i Pelagosrommet.

Formannens ord for kvelden: Det er svært få mennesker som virkelig lever i dag –defleste forbereder seg på å leve i morgen. Jonathan Swift.

Takk for en vellykket aften, møte hevet kl. 2140.

SRÅ.

Medlemsmøte 11.09.2018 

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 38 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, maskinsjef Ole J. Olsen og driftssjef Sigmund Opthun. Tre medlemmer var tilstede for første gang og ble ønsket velkommen: John Hoen, Sverre Fevang og Reidar Krokvik. 

Tradisjonen tro var det ingen foredragsholder på første medlemsmøte etter ferien. 
Formann fermførte minneord over avdøde æresmedlem Arne Christophersen. Formann lyste fred over hans minne og avsluttet med ett minutts stillhet. 
Medlem i Huskomiteen Sigmund Opthun annonserte brannøvelse. Vi har faste prosedyrer i tilfelle brann og for løpende brannøvelser. Sigmund gjennomgikk rutinene. 
Øvelsen forløp greit og uten dramatikk, bra gjennomført. 
Formann gjennomgikk en del foreningssaker: 
– Refererte mottatte takkekort . 
– 2 nye medlemmer ble enstemmig innvotert. Opplest 26.04.2018: Per Lasse Gulbrandsen, Tolvsrød, født 1944, pensjonist og Tarald Frette, Husøy, født 1946, pensjonist. Mottatt 5 nye søknader om medlemsskap, blir hengt opp på tavla. 
– Høstturen 2018, meget vellykket. De som har bilder oppfordres til å sende de til Tormod. 
– Bacalaofestivalen, igjen meget vellykket. Overskudd ca. kr. 175000. 
– Digitalt arkivsystem. Fått svar fra vår jurist at vårt oppsett holder juridisk og vi setter i gang. 
– Digitalt medlemsregister med historikk og bilde. Gruppe blir nedsatt, vi setter i gang. 
– Messingplate på hvalkanonen. Forslag til tekst mottatt fra Liv Ellefsen og John Hoen. Det arbeides videre med endelig utforming. 
– Ytre Oslofjord. Interesseorganisasjon. Vi melder oss inn for å observere og støtte. Kontingent kr. 500.- 
– Tur til Stavern SF den 24.10.2018. 20 er invitert, foreningen støtter minibuss som tar 14, først til ”mølla”. 
– Tur til Arendal SF. Det jobbes med opplegg. Satser på dagsopplegg pga. reisetiden. 
– Krigsseilerarkivet. Nå passert 37000 registrerte, ligger foran skjemaet. 
– 6 parkeringsplasser. Fått avklart vårt forhold til plassene med kommunen. Vi har tatt oppmålingen. Minner igjen om å respektere at vi kun har 6 plasser. 
– Minneplaten på Haugar. Inge jobber stadig med saken. 
– Mottagelse for George Cummings & co. 4 stk på besøk i Norge, men ikke George pga. sykdom i familien. Tormod Pettersen arrangerer møte. De overrekker maleriet av ”Pelagos”. 
Arnulf L’Orsa kom med innspill om bedre markedsføring av museet. Jan tar innspillet videre til gruppa. 
Minner om spiseaften 27. sept. 2018. Nydelig mat og aktuelt foredrag. 
Lørdagskaffen er igjen i gang . 
Formannen avsluttet med følgende ord for dagen: 
La oss takke alle idiotene. Uten dem kunne ingen av oss andre lykkes. (Mark Twain) 
Da ble det kaffe og kringle. 
Formell del av møte hevet kl. 2015. 
SRÅ

Spiseaften med ledsagere 26. april 2018. 

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 98 medlemmer og ledsagere velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmeddlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynfulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun. Og en spesiell velkommen til våre koner og ledsagere.
Videre en spesiell velkommen til kveldens underholder , vår pianostemmer Jan- Henning Lie Velkommen ble også ønsket Jon Waggestad, sjøkaptein fra Sandefjord, som på tross av medlemskap i flere år var på sitt første møte. Sist , men ikke minst ble Mildrid Beate Edøy ønsket velkommen som gjest. Hun skulle senere på møte innvoteres som medlem.
Først ble Johan Christer Novsjø introdusert. Han ga en liten smakebit på hans konsert  ”Bohemene & den Gyldene Freden” på Støperiet 6 – 7 juni. Han fremførte 2 nydelige sanger og et besøk på konserten vil helt sikkert være verd et besøk.
Foreningssaker:
Mottatte takkekort ble referert.
Følgende 3 nye medlemmer ble innvotert: Sverre Fevang, født 1946, pensjonert Reisereperatør, Reidar Wilhelm Krokvik, født 1950, pensjonert Plattformkaptein, Mildrid Beate Edøy, født 1936, pensjonert Telegrafist.
Nye medlemssøknader henger på tavla: Per Lasse Gulbrandsen, født 1944, pensjonist Tolvsrød , Tarald Frette, født 1946, Husøy, pensjonert Ingeniør.
Bacalaofestivalen går av stabelen 14. juli. Hold av dagen.
Høstturen fullbooket, ventelist
Listen for bestilling av klippfisk henger på tavla.                                                                                                                                                       
Så slapp Jan-Henning Lie til med kjente, gode låter fremført med pianospill og  en innlevelse som fikk alle til å nynne med og løfte på godfoten. Stor takk til Jan- Henning.
Dagen meny: Svinefilet Oscar og isostekake med fritt valg av drikke til. 
Det ble gitt rom for gode historier opp til 2. maskinist nivå og flere benyttet anledningen til god underholdning for oss alle.
Normann  Riksen  fremførte tale for damene, en tale jeg er sikker på damene satte pris på. Etterfølgende skål for damene.
Arne Kjell Johansen hadde laget en sang for oss. Han var selv til stede og ledet fremføringen.
Etter desserten og  kaffe avec , takket  Eva Kristoffersen for maten med  en humoristisk og god tale  som satte strek for et smakfullt måltid.

Medlemsmøte 10.04.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 45 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjef Ole J. Olsen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens foredragsholder Ivar Otto Myhre hjertelig velkommen. Johan Christer Novsjø ble også ønsket velkommen, han reklamerte for konserter han skal arrangere på Støperiet i juni, ved å synge to sanger for oss. Han sang «You lift me up» og en arie fra «Rigoletto». Fantastisk! Han kommer igjen med det samme opplegget på spiseaftenen med ledsagere. Gled dere.

I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse.
Ivar Otto Myhre fikk så ordet, og han holdt et meget interessant foredrag om hvalfangstens historie, fra flere hundre år tilbake og frem til det var slutt i Sørishavet i 1968.
Vi fikk høre om amerikanernes primitive fangstmetoder for flere hundre år siden, han fortsatte videre med vår egen Svend Foyns grunderskap og da særlig med utviklingen av granatharpunen. Ivar Otto hadde selv vært i SFs fotspor med hensyn til hvalfangsten i Finnmark på slutten av 1800-tallet. Vi fikk se bilder av forlatte redskaper og gamle hustufter, men kanskje det mest interessante var et gammelt «krutthus» som står den dag i dag i et fiskevær som heter Bugøynes i Sør-Varanger kommune. Tvers over fjorden fra Vadsø. Faktisk det eneste som står igjen, og er intakt, etter SFs hvalfangst i Finnmark. Jeg kommer til å ta kontakt med dem dere oppe, for å se på muligheter for å få dette huset til Tønsberg. (Kaldnes Vest for eksempel. Mange pengefolk der. Kommer også til å nevne «Spes & Fides» i denne sammenheng.)
Som kjent så ble jo SF meget uglesett i Finnmark. Han tok med seg alle verdien til Tønsberg og lot «driten» ligge igjen langs kysten deres var omkvedet. Som et resultat av dette, så påståes det at Arbeiderpartiet ble dannet, for på Stortinget, få stoppet denne hvalfangsten. Det må da være måte på hva vi hvalfangere skal beskyldes for.
Ivar Otto tok også for seg utviklingen av den moderne hvalfangsten i Sørishavet, både den pelagiske og driften på «Øya».
Selv om mye av dette innholdet var, for mange av oss, kjent fra før, så levendegjorde han det på en god og interessant måte.
Han ble takket av med applaus og gaver.
Etter foredraget voterte vi inn flykaptein i SAS, Jan Ove Lande som medlem av vår forening. 3 nye medlemssøknader ble lest opp og hengt på tavla.
Det ble også informert om saker som fortsatt pågår.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen

Medlemsmøte 6.03.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 33 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjefene Ole J. Olsen og Arne Christophersen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Roar Skarsholt hjertelig velkommen. I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse. Roar Skarsholt fikk så ordet, og han holdt en spennende og interessant foredrag om agenter og spioner under den 2. verdenskrig her i Tønsberg-regionen.
Vi fikk høre om kommunikasjonsceller i alle varianter, både med hensyn til størrelse, kvalitet og bemanning. Her var det både spionasje og kontraspionasje i alle retninger, det være seg «Gutta på skauen» og landssvikerne. Roars presentasjon var både lun og direkte, men det hersket aldri noen tvil om at her var det mange som utsatte seg selv for stor fare, i den ene hensikt å beskytte landet vårt. Vi fikk også høre om personer som fikk sine påskjønnelser, men også om de som måtte ta sin straff. Det var en preget gjeng som satt tause i salen da Roar avsluttet sitt foredrag.
Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok, blomstervase og en flaske vin som takk for et godt og interessant foredrag.
Æresmedlem Finn-Aage Christoffersen fortalte deretter en spennende og dramatisk historie fra sin tid som kaptein i rederiet Wilhelm Wilhelmsen.
Medlemmene er oppfordret til å komme opp med selvopplevde historier
Etter foredraget voterte vi inn Rolf Steen Nilsen som medlem av vår forening. Det ble også informert om saker som pågår i foreningen vår, hvor utskifting av to dører mot havna er den største.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen

Spiseaften 22.02. 2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal alle hjertelig velkommen til spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay Myhre Maskinsjef Ole J. Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Henrik Badin med frue velkommen. Det var en gjest tilstede.
Viseformannen leste opp takkekort fra Sven Erik Jensen hvor han takket for hedersmerke og diplom som han ble tildelt under generalforsamlingen. Han leste så opp søknad om medlemskap fra Rolf Steen Nilsen. Søknaden ville bli hengt opp på tavlen. Han informerte så forsamlingen om flyttingen av Bacalaofestivalen fra 07.07.2018 til 14.07.2018. Han ga så ordet til kveldens foredragsholder Adm.Dir. Henrik Badin i Scanship.
Henrik Badin holdt ett interessant foredrag om rensing av forurensing fra skip og fiskeindustrien spesielt fra cruiseskipene. Foredraget ble fulgt opp av bilder og grafikk fra utviklingen av arbeidet med begrensingen av forurensingen av havet. 8 millioner tonn plastavfall havner i havet hvert år. 20 % av avfallet i havet kommer fra skipsfarten og 80 % fra land. Så det er ett enormt arbeid som er satt i gang for å begrense utslippene fra skip. Når man tenker på at det pr. 12.2017 var 448 cruiseskip i drift og nye 92 er kontrahert for bygging frem til 2026. Forsamlingen hadde mange spørsmål underveis og de ble alle godt besvart. Viseformann takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok og blomstervase som takk for et fint foredrag.
Serveringen av Bacalao og godt drikke ble så servert og ble godt mottatt. Etter maten takket foredragsholderen for maten og kaffen ble servert. Shantykoret under ledelse av Arne Johan Asmyhr og Finn Aage Christoffersen sang « Clear the track», «Paddy lay back», «Maria Rask» og «Kan du danse polka».
Viseformannen syntes at stemningen og praten gikk så bra at han takket for oppmøtet og ønsket at alle skulle ta det med ro og slappe av og vel hjem.
Spiseaften avsluttet ca. 2145

Ref. Tore Simonsen.

Protokollutskrift

Tønsberg Sjømannsforening 172. generalforsamling
8 februar 2018


Kl. 1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 63 medlemmer velkommen til foreningens 172. generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.

Sak 1: Konstituering.
a) Formann kunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovens § 11 hadde blitt gjort i Tønsbergs Blad. Medlemmer med e-mail hadde også blitt underrettet. Ingen bemerkninger.
b) Refererte til sakslisten: Lovens § 11, punktene 1 – 11.
c) Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen Bokbindermester Arne Kjell Johansen og Æresmedlem, Flykaptein Odd Cimber.
d) Til tellekorps ble foreslått Maskiningeniør Øivind Brevik, Sivilingeniør Tormod Pettersen og Ingeniør Nils Toreskaas. Vedtatt.
e) Formannen erklærte så generalforsamlingen for lovlig satt
Sak 2 : Årsberetningen
Formann leste styrets årsberetning for 2017.
Årsberetningen viser tilbake på et meget aktivt og positivt år. Komiteene har også vært meget aktive og deres arbeide ble fremhevet. Årsberetningen ble godkjent.
Sak 3-4-5: Årsoppgjør.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte foreningens regnskap. Regnskapet for foreningen er gjort opp med et underskudd på kr. 35358. Etter en kommentar og spørsmålsrunde ble regnskapet godkjent. Han redegjorde også for foreningens forskjellige fond.
Formannen ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.
Sak 6: Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.
Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2018. Formann kr. 4000, Forretningsfører og Sekretær kr. 3000 hver. Huskomitens medlemmer får kr. 1000 hver etter at komiteen har overtatt vaktmestertjenesten på deling. Godkjent.
Sak 7: Fastsettelse av kontingent og opptaksgebyr.
Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelsesgebyr for 2018, kontingent kr. 500 og opptakelsesgebyr kr. 500. Halv kontingent for honnørmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt. Godkjent.
Sak 8: Budsjetter.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for 2018 som begge viste overskudd . Godkjent.
Sak 9: Valg.
Formann ga ordet til valgkomiteens formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen som fremmet følgende forslag for generalforsamlingen:
Styret og varamedlemmer:
Formann – Sjøkaptein Tore Simonsen ( ikke på valg – ett år igjen )
Viseformann – Sjøkaptein Eilif H. Hundal (gjenvalgt for to nye år)
Styremedlem – Driftssjef Sigmund Opthun ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem – Skipsmegler Inge Thorstensen ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem -Skipselektriker Rolf R. Halvorsen ( valgt for to år )
Varamedlem – Sjøkaptein Trond Presterud (gjenvalgt for ett år)
Varamedlem – Ingeniør Jan Tønnessen ( valgt for ett år )
Varamedlem – Sjøkaptein Arne Nilsson (valgt for ett år )
Alle valg gjort i henhold til foreningens lover § 8 og § 11 punkt 9. Vedtatt.
Offentlig autorisert revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co A/S. Vedtatt.
Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum: Sjøkaptein Svein W. Holbu med varamedlem sivilingeniør Tormod Pettersen. Vedtatt.
Styret fremmet forslag på ny valgkomite og ordenskomite:
Valgkomite: Formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen, Sjøkaptein Per Ness, Sjøkaptein Sven O. Lystang. Varamedlem Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Vedtatt
Ordenskomite: Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen, Driftssjef Sigmund Opthun. Varamedlem – Statslos Jon Brun. Vedtatt. (komiteen velger selv sin egen leder).
Sak 10: Innkomne forslag til lovendringer.

Det var innen fristens utløp kommet inn forslag til to lovendringer. Disse ble presentert på skjermen. Flykaptein Odd Cimber foreslo Drammens løsning mht. kriterier for opptakskrav for mye medlemmer, som en enklere og bedre løsning. Styret fikk deretter mandat fra Generalforsamlingen til å gjøre endringsforslaget ferdig.
Sak 11: Innkomne forslag til andre saker.

Ingen.
Påskjønnelser:
Hedersmerke ble tildelt Sjøkaptein Sven Erik Jensen og Maskinist Svenn Olav Andreassen for lang og innsatsfull tjeneste for foreningen. Sven Erik var ikke til stede og vil få tildelt hedersmerke ved hjemmebesøk av formann.
Befrakter Erik Graue ble tildelt Tinnfat med logo for sin innsats for shantykoret. Han var ikke til stede og vil få det overrakt ved en senere anledning.


Formann erklærte så kl. 1920 foreningens 172. Generalforsamling for avsluttet, og ønsket deretter velkommen til festmiddagen som startet kl. 2000.


Protokollen undertegnet:

____________________________
Tore Simonsen

————————————- ————————————–
Arne Kjell Johansen –  Odd Cimber
SRÅ 08.02.2018

Generalforsamlings-middag 8 februar 2018. 

Etter generalforsamlingen var slutt kl. 1920 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagosrommet var åpen, og at serveringen av middagen ville begynne kl. 2000. Med 63 medlemmer tilstede ønsket formann alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med kaffe.
Æresmedlem Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 172. generalforsamling den 1.2.2018 og svaret som var mottatt fra det Kongelige Hoff den 5.2.2018 og 1. vers av Kongesangen ble sunget.
Etter ertesuppen ble ordet gitt til Maskinsjef Gunnar Aue som holdt talen for ”Fedrelandet”. Han viste bl.annet til at mange norske borgere for tiden gjør en flott innsats og representerer fedrelandet i store og viktige internasjonale toppverv i utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelandet og alle sang 1. vers av ”Ja vi elsker”. Han fikk applaus for hans gode tale.
Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle. Flere medlemmer reiste seg og fremførte hyggelige historier og innslag. Før sangen ”Erter kjøtt og flesk ” ble sunget ble forfatteren og medlem Bokbidermester Arne Kjell Johansen presentert for forsamlingen. Sangen ble avsluttet med en skål.
Kaffe ble servert og Driftssjef Sigmund Opthun takket deretter for maten og personalet ble kalt inn og ble takket for god servering og mat. Personalet ved Angelika ble overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.
Formannen bad Skipselektriker Rolf R. Halvorsen lese prologen, skrevet av Karl Bjerke i 1945, ved servering av punsj fra punsjbollen.
Formannen bad de medlemmer som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2017 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin.
Shantykoret kom deretter frem og de sang to shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen.
Formann takket for tilliten ved valget for ett år til som formann Han takket alle komiteene og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.
Selv om det meste er nevnt i årsberetningen var stikkord fra avslutningstalen:
Bacalaofestivalen.
Vellykket høsttur.
Tønsberg Maritime Kulturforum og mulig maritimt museum.
Skolesekken og profilering av Tønsberg Sjømannsforening.
Krigsseilerregisteret.
Jubileumsfilmen om foreningen.
Fortsatt solid økonomi.
Digitaliseringen og rydding i museumskontoret.
Hvalkanon på Tollbodkaia.
Utvendig belysning.
Bytte dører.
Nytt infoskilt
George Cummings & co besøk hver sommer.
Tusen takk til alle sammen.
Neste spiseaften er 22. febr. 2018.
Formann takket for en fin kveld og hevet møte kl. 2215 med følgende ord for dagen:
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.
SRÅ 08.02.2018

Spiseaften 25.01.2018

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 66 medlemmer og 15 gjester hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.
Formann ønsket så spesielt 15 gjester fra Stavern Sjømannsforening hjertelig velkommen. En forening som er 125 år yngre enn oss. Et besøk vi setter stor pris på.
Deretter ble aftenens foredragsholder Bård Johannes Kolltveit med foredraget ”Historien om norsk cruisefart” med undertittelen ” fra Vestlandfjorder til verdens hav” introdusert og fikk ordet.
Han har skrevet og utgitt en bok om emne på nærmere 700 sider.
Stikkord fra foredraget:
– Odda første mekka for turismen på Vestlandet 1950 – 60 årene. Så Nordkapp og Midnattssol.
– Franskmannen Paul B. du Chaillu, reisende, antropolog og zoolog skapte navnet Midnattsolens land i 1850 årene.
– Hvert år siden 1875 har cruiseskip besøkt Vestlandsfjordene og Nordkapp.
– 1882 første cruiseseiling verden rundt.
– 1884 første utenlandske cruise ”Ceylon” til Norge.
– Verdens første spesialbygde skip for cruise ”St Sunniva” bygd 1884. Søsterskipet ”St Rognvald” til Norge med 90 passasjerer i 1886.
– Tyskerne kom med i cruisefarten i 1889 med brask og bram med skipet ”Kaiser Wilhelm II”.
– Destinasjonene veldig lik den gangen som nå.
– 1882 – Svalbard kom med som reisemål, men ikke helt vellykket i starten.
– ”Stella Polaris” tidligere Norges vakreste spesialbygd cruiseskip bygd 1927. Seilte Middelhavet om vinteren og Nordkapp/Svalbard om sommeren.
– Polaris bygd 1912 ved Framnæs. Skulle frakte turister til polare strøk for jakt på isbjørn. Senere ”Endurance” ekspedisjonsskipet til Ernest Shackleton og knust av pakkis i 1915 i Antarktis.
– Moderne norsk cruisehistorie fra 1981 med Royal Viking Line.
– Og siden har norsk cruisefart alltid vært i førersete i internasjonal cruisefart., for eksempel representert med Hurtigrutens moderne spesialbygde skip for cruise til arktiske farvann.
Formann takket foredragsholderen for et meget innholdsrikt, interessant og lærerikt foredrag. Han ble deretter overrakt forenings tradisjonelle gaver.
Nytt medlem Odmund Danielsen, Vear, født 1944, pensjonert maskinist ble deretter innvotert enstemmig.

Dagens meny ; fiskesuppe, og kokt torsk med tilbehør ble så servert og smakte fortreffelig.
Etter hovedretten var det tale for foreningen ved Æresmedlem sjøkaptein Ole m. Brynjulfsen. Han ga et interessant tilbakeblikk på foreningens historie.
Formann i Stavern ga en liten informasjon om foreningens historie. Leier lokaler fra 1780. Møter hver torsdag. Spiseaften siste torsdag i måneden. 94 medlemmer herav 6 damer. Han overrakte deretter foreningens stander som takk for besøket.
Kay O. Myhre ga en liten orientering om bakgrunn til foredragsholderen og hans samarbeide med Tønsberg Sjømannsforening før Kolltveit takket for maten.
Noen foreningssaker: En liten påminnelse om at kaffemøtene i Pelagosrommet fortsetter på lørdagene.
Vårt neste evenement er Generalforsamlingen den 8. februar. Håper alle kommer og støtter opp om foreningens arbeide.
Kveldens ord for dagen:
”Den beste måten å kaste bort tid og krefter på, er å fortsette å
forsøke å forklare noe til noen som
overhode ikke ønsker å høre det” – S. Fitzmaurice
SRÅ 25.01.2018

Medlemsmøte 09.01.2018
Formann Tore Simonsen ønsket 52 medlemmer velkommen til møte etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Ckristoffersen. Flykaptein Odd Cimber, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.
Aftenens foredragsholder Waldemar Platou ble også ønsket velkommen.
Formann ønsket også velkommen gjesten Oddmund Danielsen, Vear, 74 år, pensjonist, maskinist utdannelse og bakgrunn. Men han endte opp som dataspesialist. Han har søkt opptak som medlem.
Videre ønsket formann to medlemmer velkommen til våre møter for første gang.
Formann ga deretter ordet til kvelden foredragsholder Waldemar Platou med foredraget om krigsseilerne og helseeffekter av langvarig stress.
Hans bakgrunn er lege og psykiater og har som han sa levd av å snakke med folk. Først ved Holmlia i Oslo, men flytte til Tønsberg for 8 år siden.
Han delte foredraget i to deler:
– Normale stressituasjoner.
– Forskning rundt krigsseilerne
Noen stikkord fra foredraget:
Hva skjer i kroppen ved stress?
Noen behersker stress bedre enn andre.
Forberedelse i forhold til en stressituasjon kan være avgjørende.
Forklaring rundt hvordan kroppen reagerer i stressituasjoner – Resultatet kan bli: diabetes,nedsatt hjertefunksjoner og nedsatt immunforsvar.
Post – traumatiske stressituasjoner.
Kan dukke opp lang tid etter hendelsen, for eksempel. Etter en krigssituasjon.
Unngå alt som har minner om hendelsen.
Pasientene isolerer seg sosialt, får følelsen av å være konstant ”på tuppa”, sover dårlig, lammende uro, tyr til alkohol eller medisiner, føler ikke glede lenger. Behandling: viktig å komme tidlig til behandling.
Problemet den gang med krigsseilerne og krigsfangene fra for eksempel konsentrasjonsleirene var at man viste for lite behandling og behovet for rask behandling. Trygdesystemet viste for lite om behovet til disse gruppene.
KZ syndromet:
Psykiske symptomer funnet ved undersøkelse 100 fanger som hadde sittet i konsentrasjonsleire/ fangeleire under krigen.
Krigsseiler syndromet:
Noe tilsvarende undersøkelse foretatt av krigsseiler noen år senere.
Veldig like resultater som ved KZ syndromet tatt hensyn til tidsperioden senere.
Langvarig stress gir kroniske skader på kropp og sjel.
Foredragsholderen avsluttet foredraget med det gripende diktet ” Medaljens bakside” av Michael Holmboe Meyer.
Deretter en engasjerende runde med innspill og spørsmål fra salen.
Formann takket så for et meget godt og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Formann tok opp noen foreningssaker:
– Vipps er opp og går. Skal først og fremst benyttes under bacalaofestivalen.
– Mottatt takkebrev fra Kirkens Bymisjon etter gave til jul.
– Hvalkanon er til restaurering hos Henriksen Mek. Trond Presterud har oppnådd interessant kontakt med produsenten Bofors.
– Dørene i Tollboden byttes medio februar.
– Oddmund Danielsen, Vear som var tilstede som gjest har søkt medlemskap.
– Dato for høstturen ikke helt bestemt.
– Minner om spiseaften med torsk 25.01.2018 med gjester fra Stavern Sjømannsforening.
– Minner om lørdagskaffen.
– Formann avsluttet med ord for dagen.
Etter oppfordring fra salen refererte vårt medlem i stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum, Svein Willie Holbu, hva som skjer i stiftelsen.
Formelle del av møte avsluttet kl. 2025 med kaffe og wienerbrød.
09.01.2018 SRÅ.