Flotte og fredete MS «Rogaland» ved Brygga i Tønsberg.

9. juli kom MS «Rogaland» på veteranbåttreff  i to dager i Tønsberg. Ombord ble det servert festmåltid til spesielt inviterte fra egen bysse, de holdt åpent skip med omvisning ombord og tok en tur på fjorden.

MS «Rogaland» ble bygget for kystrutefart ved Stavanger Støberi & Dok og levert til Det Stavangerske Dampskibsselskab i september 1929. Skipet var opprinnelig et kombinert laste- og passasjerskip som i 2014 ble fredet av Riksantikvaren (som ett av 14 skip i Norge). Fredningen av M/S «Rogaland» ble begrunnet slik: «Rogaland» er i dag det eneste av de ca. 40 skipene som trafikkerte Kystruten mellom Oslo og Bergen som fortsatt finnes i landet.

Tekniske data:
Lengde: 57,11 m
Bredde: 9,45 m
Dypgående: 4,10 m
Toppfart: 13 knop
Movedmaskin: General Motor Cleveland 16-278A dieselmotor
Ytelse: 1 200 ihk
Tonnasje: 902 brt


Stiftelsen Veteranskibet Rogaland arbeider med å bevare fortiden for fremtiden, og deres er oppgave er å ta vare på M/S «Rogaland» gjennom aktiv bruk. Hun har vært i Stiftelsen Veteranskibet Rogalands eie siden 2002. Fartøyet er et av Norges største veteranskip.
Veteranskipet M/S «Rogaland» er sertifisert for 100 passasjerer og har god plass for bespisning og dans under dekk eller ute på det store promenadedekket. Skipets bysse leverer mat til gjestene, og kan servere både vin og øl til maten. Du kan velge mellom turer med forskjellig opplegg når det gjelder mat, drikke, underholdning, dans, visesang eller andre aktiviteter.
M/S «Rogaland» er bemannet med frivillige, slik at inntektene går uavkortet til drift av veteranskipet