Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra spiseaften 23. Mars 2023.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Bård Norberg 94 medlemmer, nye medlemmer og
gjester velkommen. Veldig gledelig at så mange hadde kommet. En spesiell hilsen til
æresmedlemmene Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Olav Nilsen,
Maskinist Svenn Olav Andreassen og Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Også særskilt velkommen til
kveldens foredragsholder Vidar Ullenrød som skulle foredra om ” Rottenikken”
Bjørn Erikstad takket for blomstergave på hans 70 års dag, hvoretter Formann Bård ga ordet til Vidar
Ullenrød.
Vidar Ullenrød: født 1957 og oppvokst i Holmestrand. Bor nå på Teie. Pendlet mange år til Oslo. Var
bl. annet Informasjonsdirektør ved Oslo Børs, i Storebrand og Coop Norden. Har mange
styrelederverv, bl. annet Hval Sjokoladefabrikk as og Vestfoldmuseene.
Et lite utdrag av hans foredrag om ”Rottenikken” ( Rolf Erling Knutsen født 10/10/1912 i Skien, død
24/12/1975 i Tjølling):
Mot slutten av andre verdenskrig og påfølgende år var Rottenikken på alles lepper. Historiene og
mytene skapte frykt. Han var landets mest beryktede forbryter. Det som særlig skapte historiene
skjedde i 1944, da han fra mai til november flyktet fra streng overvåking i Stavangerområde og til han
ble tatt i Valdres. Mye av dramatikken skjedde i Vestfold. Blant annet ble en gårdbruker fra grensen
mellom Sem og Ramnes funnet død i Andebu. I rettsaken i Tønsberg i 1946 ble Rottenikken dømt til
18 års fengsel og 8 års sikring for blant annet drap på gårdbrukeren. Etter å ha vært fengslet i 11 år
ble han frikjent for drapet, mens tiltalen for andre forhold ble opprettholdt. Han døde i Larvik i 1976.
Vidar Ullenrød var opptatt i foredraget av å balansere bilde av Rottenikken. Han spør hvorfor den litt
Emil i Lønneberget-aktige gutten fra Bakkegata i Skien ble den man ble skremt med. Hvorfor ble Rolf
Erling Knutsen, egentlig en snill og fredelig kar, datidens mest beryktede?
Noe av lærdommen fra historien om Rottenikken er betydningen av at folk blir sett og at vi ikke skal
dømme så lett.
Vidar Ullenrøds interesse for Rottenikken grunner seg i alle historiene, særlig knyttet til flukten i

 1. Både da alle fryktet Rottenikken og i hans siste og fredelige år, hadde Rottenikken mye tilhold
  på Gausesetra ved Skibergfjell i Hof. Nå er det Ullenrød som bruker Gausesetra og det har skapt hans
  interesse for historiene og skjebnen.
  Formann Bård takket av Vidar Ullenrød for hans interessante og gripende foredrag og for hans
  fabelaktige fortellerkunst. Også salen viste at de satte stor pris på foredraget med en saftig applaus.
  Formann overrakte som takk vårt aquavitglass og vår jubileumsbok.
  Så var det nydelig mat ” Helstekt Entrecote og Amadinepoteter” med godt drikke.
  Shantykoret underholdt med 3 shanties. Koret viser stadig stor fremgang, denne gang med tre
  forsangere til hver sang.
  Det var 4 nye medlemssøknader til votering:
  Erling Bertrand Hansen, født 1952, Sjøkaptein, pensjonist. Anbefalt av: Håkon Bull.
  Ole Kristian Nymoen, født 1985, Sjøkaptein. Anbefalt av Ketil Sollien.
  Paul Landnes, født 1957, Vedlikeholds leder. Anbefalt av Tore Simonsen.
  Stig Inge Barstad, 1. Styrmann, Anbefalt av Per Barstad.
  Tore Simonsen er foreningens representant i Tønsberg Maritime Kulturforum. Han refererte fra
  forumets nylig avholdte årsmøte:
  DS Kysten AS.
  Tilført 2 mill. i egenkapital fra Tønsberg Kommune som eier 80 % av selskapets aksjer.
  Driftskostnader pr. år er 4 til 4.5 mill.”Kystens venner” viktig for tilførsel av driftskapital, invitasjon til
  støttemedlemsskap for våre medlemmer sendes oss. ”Kystenbrødet fra Nøtterø Bakeri tilførte kr.
  122 000 i 2022, godt brød. Godt fornøyd med årets bookete turer. Installerer ”Ship Log”. Vil gi info
  om attraksjoner langs turen. Mangler steammaskinister, ellers bra bemanning. Fortsatt ikke lov å
  servere alkohol langs kai, taper inntekter på det.
  Oseberg Vikingarv.
  Forbereder elveturer til bl. annet Europa og Istanbul. Reguleringsplan for Vikingodden er godkjent,
  dyre og spennende planer, tegning og tilrettelegging kan begynne. Kommunene bevilger 28 mill. over
  5 år. Diskuterer eierstruktur for anlegget på Vikingodden. Fornøyd med årets booking. Lager smie ved
  Midtgaard og arbeidsplass i Sandefjord indre havn.
  Berntine.
  Skuta i relativ god stand. Sliter med å skaffe skippere, mannskap ok. Booking på vei oppover. Stramt
  budsjett på ca. 1 mill. Deltar i Tønsberg Boatshow fra 29. april til 1. mai.
  Kystkultursenteret.
  Meget stor aktivitet, ca. 20 undergrupper/komiteer. Oppføring av ”Reperbanen” går etter planen,
  totalpris ca. 30 mill. 500 kvm, av 1000, er under tak. Mye gammelt reisverk er brukt, men mye også
  råttent. Repslagerutstyret trenger 300 kvm. Arbeider med å finne leietagere til resten av arealet. Er
  aktive i å få på plass Gangsti rundt kanalen.
  Formann opplyste: At det er ønske om å ha arkiv med bilde av medlemmene, Rolf Roar jobber med
  saken. Møte den 4. april er kansellert da det kolliderer med påske. Minner om Bacalaofestivalen 8.
  juli. Det arbeides med å arrangere en medlemstur med Kysten eller Bertine i juni/august.
  Sigmund opplyste at alarmen hadde gått 3 ganger siste uke, vær nøye med å lukke døra godt.
  Vidar Ullenrød takket til slutt for maten, fantastisk god mat og en hyggelig opplevelse å få besøke
  oss.
  Neste møte er spiseaften med ledsagere 20. april 2023. Møte hevet 2155. SRÅ 24/3/2023